Tre nye F-35 til Norge

Tre nye F-35-fly landet på norsk jord og Ørland flystasjon like før klokken 21.00 tirsdag 22. mai.

Norge har nå seks fly stasjonert i Norge og syv på Luke Air Force base i USA, 13 til sammen. Ytterligere tre nye fly ventes til høsten.

– Dette er nok en milepæl for F-35 og Luftforsvaret. Nå er vi ett skritt nærmere en operativ kapasitet for F-35 fra 2019, forteller sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

TRENER, TESTER OG EVALUERER
Trening, testing og evaluering av de tre første F-35 flyene som ble levert 3. november i fjor er allerede i full gang, og det går som planlagt. Nå dobles F-35 kapasiteten på Ørland flystasjon.

– Det at vi nå får dobbelt så mange fly å jobbe med, gjør at vi kan fortsette den gode planen mot å få flyene operative i løpet av neste år for å ta over og utføre enkelte oppgaver og oppdrag fra F-16, sier luftvingsjef og oberst Hans Ole Sandnes på Ørland flystasjon


Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

– Å få F-35 krever at hele Forsvaret tenker nytt, fordi vi bringer inn et helt nytt konsept. Men jeg er trygg på at den innsatsen som nå legges ned for å nå operativ kapasitet innen utgangen av 2019, er målrettet, og at vi vil se en viktig milepæl bli nådd om et og et halvt år fra nå, forteller Skinnarland.

FORMIDABLE EGENSKAPER
F-35 er en styrking av Forsvaret. Og det er en formidabel styrking av NATOs kollektive forsvar. Samvirket mellom luft-, sjø- og bakkestyrker er avgjørende for Forsvarets samlede kampkraft og forsvarsevne.

F-35 bidrar til dette med sine moderne sensorer, våpen- og sambandssystemer. 

F-35 har evne til å skape nødvendig luftkontroll i fred, krise og væpnet konflikt. Kontroll med luftrommet er nødvendig for at egne sjø- og bakkestyrker kan operere, og bidrar til at vi er i stand til å ta imot alliert hjelp. F-35 alene løser ikke Forsvarets utfordringer i et nytt trusselscenario. Men Forsvaret er totalt avhengig av denne kapasiteten for å kunne operere. 

 Les mer om

 

 


OPPDRAGSLØSER

De operative egenskapene til F-35 gjør at flyet er velegnet til å løse alle de oppdrag som norske kampfly er forventet å kunne løse i fred, krise og krig.

Flyet har høy overlevelsesevne mot avanserte trusler, avanserte sensorer og moderne våpen, som i sum gjør kampflyet egnet til å utføre pålagte roller under alle lys- og værforhold. Disse rollene inkluderer bekjempelse av mål i luften, på bakken og havoverflaten, utøve støtteoppgaver som for eksempel informasjonsinnhenting og overvåking, samt operasjoner av strategisk art.

– Anskaffelsen av fly vil være fullført, og våpensystemet vil være fullt operativt i 2025. F-35 kan finne og treffe godt forsvarte mål på lang avstand og overleve i møte med moderne trusler. Flyene er vanskelige å oppdage på radar og kan operere i områder med trusselnivåer der dagens F-16 ikke kan operere, sier programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet, generalmajor Morten Klever.

– Flyene har sensorer med god rekkevidde og høy oppløsning som gir god situasjonsforståelse for egne og allierte styrker. Våpensystemet F-35 er en formidabel kapasitet som vil gi en kraftig styrking av Forsvarets evne til å reagere hurtig over store avstander, tilføyer han.

 

 

aktuelt_2048_trenyef35tilnorgeaktuelt_2048_trenyef35tilnorgehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15067https://www.youtube.com/watch?v=xt4zE6dQ_8M


MYE GJENSTÅR

Mye skal fortsatt bygges og planlegges før F-35 er endelig operative.

– Våre nye kampfly er en stor investering og det viktigste tiltaket for å styrke kampkraften til Forsvaret. Full operativ kapasitet skal oppnås i 2025. Det går fort dit, og vi har fortsatt mye arbeid foran oss, sier sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland.

– Frem til da er det mye infrastruktur som skal bygges på blant annet Ørland og Evenes. Mye nytt utstyr og systemer som skal på plass, i tillegg til mange flinke folk som skal lære seg et nytt kampflysystem. Et system som skal sikre og håndheve norsk suverenitet i fremtiden, men først og fremst skal hele Forsvaret utnytte den formidable kapasiteten F-35 er. 

Det er planlagt at Norge skal få seks kampfly i året frem til 2024. Flyene som ankom Norge nå, er de tre første i 2018. I november i fjor ankom de tre første flyene til Norge.

FAKTA:
• Basert på Stortingets ambisjonsnivå planlegger Norge å anskaffe inntil 52 F-35 kampfly til forsvar av Norge.

• Dette antallet er verifisert gjennom analyser utført i samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt og Kampflyprogrammet. Den siste analysen bygger på oppdatert trusselvurdering som ligger til grunn for inneværende langtidsplan.

• I tillegg til de seks flyene på Ørland har Norge syv F-35 kampfly på treningsbasen Luke Air Force Base i Arizona. Disse blir brukt til utdannings- og treningsformål. Utdanningsvirksomheten på treningsbasen er i rute.

Publisert 23. mai 2018 09:29.. Sist oppdatert 24. mai 2018 12:56.