Trente med svensk og dansk kystvakt

Sammen med Sverige og Danmark trente KV «Bergen» på å stoppe et oljeutslipp utenfor svenskekysten. – Veldig viktig at vi øver, sier skipssjefen.

I slutten av september gikk Øvelse Nordisk av stabelen, denne gang i Sverige. Samlet i Lysekil, halvannen time nord for Göteborg, var svenske, norske og danske fartøy, i tillegg til et svensk kystvaktfly, på plass for den årlige øvelsen.

Øvelse Nordisk baserer seg på Københavnavtalen, og er et nordisk samarbeid om bekjempelse av forurensing på sjøen. I den forbindelse stilte Sjøforsvaret med det ytre kystvaktfartøyet KV «Bergen». Samtidig var også Kystverkets multifunksjonsfartøy OV «Ryvingen» til stede.

– Vi er en svært sentral aktør innen oljevern, sier Kenneth Dyb, skipssjef på «Bergen».

Viktig ved oljeutslipp

Han hadde nok å henge fingrene i på øvelsesdagen. Scenarioet gikk ut på at et lastefartøy, som seilte fra Strömstad like ved norskegrensa og ned langs kysten, feilnavigerte og gikk på et undervannsskjær. Fartøyet fikk skader i skroget, og dette forårsaket et større oljeutslipp. 

– Det er heldigvis langt mellom gangene det er behov for oss i sammenheng med oljeutslipp, men desto viktigere for oss å øve, sier Dyb.


Kystvaktens støtte til sivilsamfunnet sto sentralt under øvelsen.

– En oljevernaksjon kan fort bli veldig ressurskrevende, og da er det viktig at vi har mange som kan bidra. Sammen med Kystverket og andre sivile aktører utgjør vi en styrke om uhellet skulle være ute, sier Dyb.

Svensk besøk

Københavnavtalen ble undertegnet i 1971. I første omgang inngikk kun Norge, Sverige og Danmark i avtalen, før Finland og Island også ble medlemmer, selv om de to sistnevnte ikke deltok i år.

– Et samarbeid på tvers av nasjoner er ekstremt viktig. Når uhellet først skjer, er det et veldig omfattende arbeid som legges ned. Vi er flinke på oljevern i Norge, men vi hadde slitt hvis vi ikke hadde spilt på lag med hverandre. Det gjelder spesielt ved forurensing i skjærgården og langs kysten. Da kreves betydelige ressurser, sier Dyb.

Om bord på KV «Bergen» var to representanter fra Sveriges kystvakt på plass for å observere arbeidet på fartøyet.

– Det var veldig nyttig. Vi får muligheten til å bli kjent med hverandre, og vi får høre om hva som rører seg i de forskjellige nasjonene. Samtidig får vi tilbakemeldinger knyttet til selve øvelsen. Det er noe av det jeg sitter igjen med som det beste utbyttet, sier skipssjefen.

Kenneth Dyb hadde noen travle timer fra tidlig tirsdag morgen 24. september til utpå ettermiddagen. I tillegg til at KV «Bergen» øvde på å samle opp olje etter havariet, sto fartøyet til disposisjon på nødslep av en svensk kystvakt.

– Det hele var veldig vellykket, og vi fikk et godt utbytte. Det er ofte kommunikasjonen mellom enhetene som er det viktigste å få på plass, og det fungerte godt. Er kommunikasjonen god, så løser oppdragene seg også på en god måte. Men det er også ting vi kan bli bedre på – som samkjøring av utstyr, påpeker kapteinløytnanten.

Selv om det begynner å bli mange år siden en større reell hendelse med oljeutslipp, gjentar Dyb viktigheten av at Kystvakten øver på slike scenarioer.

– I og med at dette er en årlig øvelse, blir den ekstra viktig. Samtidig er det jo kontinuerlige utskiftninger om bord, slik at dette var første gang mange var med, så det er nyttig øving.

Publisert 18. oktober 2019 14:42. | Sist oppdatert 21. oktober 2019 11:15.