aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=390Soldater fra Ingeniørbataljonen entrer et bygg med dekke av røyk. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9670_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=391Her frakter en soldat fra Panserbataljonen sårede i sikkerhet. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret /media/PubImages/20170511HR-9939_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=392En panserbataljonsoldat har satt opp en maskingeværstilling inne. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9840_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=393Etter endt øvelse: Soldatene fra Telemark bataljon tar av seg hjelmen. De røde sensorene på hjelmen er en del av SAAB-systemet. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9575_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=394Effektiv metode for entring av bygg. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9339_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=395Telemark bataljon brukte blant annet røyk som dekke når de entret bygninger. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9113_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=396Telemark bataljon brukte blant annet røyk som dekke når de entret bygninger. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9098_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=397Én av soldatene skyter, og én «spotter» med en termisk senor. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-7981_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=398Telemark bataljon hadde også med seg stridsvognen Leopard 2 til øvelsen. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-9436_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=399En soldat søker dekning. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret/media/PubImages/20170511HR-8436_02.jpg
aktuelt_1753_trenteurbanstridaktuelt_1753_trenteurbanstridhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=400Med sensorer på både våpen og på utrustningen vet alltid soldatene om de treffer eller ikke. Dette gir en mer realistisk trening. Foto: Henrik Røyne, Forsvaret /media/PubImages/20170511HR-8306_02.jpg

Trener urban strid i Nederland

Telemark bataljon reiste til Nederland for å trene på en måte som ikke er mulig hjemme i Norge.

Marnehuizen i Nederland er et av de største anleggene i Europa for å trene urban strid, med over 120 forskjellige bolighus, bygninger og objekter. Hit reiser Telemark bataljon for å trene på en måte som ikke er mulig hjemme i Norge, som følge av et langvarig samarbeid mellom den norske og den nederlandske Hæren. Øvelsen kalles Urban Viking 2017. 

Moderne kamptrening

Militære operasjoner i bebygde områder, forkortet MOBO, er en komplisert stridsform. Et tettbebygd område er ofte variert og uoversiktlig. Veinett og infrastruktur kan være kaotisk. Striden får en ny dimensjon gjennom eksempelvis hus i flere etasjer og tuneller under bakken.

Øvelsen er også en instrumentert øvelse, med et såkalt Saab-system. Dette vil si at hver eneste soldat, vogn og våpen er montert med sendere og mottakere, som gir både øvingsledelsen og soldatene på bakken direkte tilbakemelding på treningen. Dette gjør øvelsen mer effektiv og realistisk.

Over 80 prosent av den norske befolkningen lever i tettbygde strøk. Et dyptliggende prinsipp for Hæren er at den skal kunne beskytte Norge i alle terreng. I tillegg er det internasjonale konfliktmiljøet preget av at krigføring konsentreres rundt nettopp befolkede områder. Det er derfor noe enhver hæravdeling må beherske.

Telemark bataljon har derfor reist til Nederland, og de har med seg et komplett system bestående av alt fra stridsvogner, infanteri og stab. De er også støttet av andre avdelinger fra Brigade Nord.  

Krevende treningsmiljø

Øvelsen, kalt Urban Viking, har blitt gjentatt stort sett hvert år de siste 10 årene. Telemark bataljon gjennomfører treningen fra tropp, kompani, og helt opp til bataljonsnivå. Dette tilsier at nesten hele det taktiske samvirkesystemet i bataljonen bidrar til å møte utfordringene i det urbane terrenget.

Øvelsen fungerer omtrent slik: tunge stridsvogner og kampvogner rykker inn i landsbyen for å lokalisere og bekjempe fiendtlige mål. For å forsøke å skjerme infanteriet skyter vognene røyk for å dekke manøveren inn mot landsbyen. Med støtte fra resten av bataljonen klarerer de rom for rom, bygg for bygg. Dette fortsetter frem til hele området er sikret.

Major Tor Øystein Moen, nestkommanderende i Telemark bataljon, mener øvelsen gir effektiv trening. Han har tatt stor del i planleggingen og gjennomførelsen.

– Vi har drevet med intensiv mengdetrening, og ser stor stigning fra gjennomføring til gjennomføring. Men det er utfordrende, spesielt hvis det er første gang man gjør det i dette miljøet, sier Moen.

Trener sammen

Totalt er det rundt 400 norske soldater som deltar på øvelsen. Flesteparten er fra Telemark bataljon, men det er også andre avdelinger som har kommet ned for å trene og bidra med sin fagekspertise. Panserbataljonen, Artilleribataljonen og Ingeniørbataljonen støtter med blant annet markørstyrker, ildledelse og hinderrydding. I tillegg hjelper mannskap fra Hærens Våpenskole, Hærens Befalsskole, og den nederlandske Hæren til med å kvalitetssikre treningen. 

 

 

Urban Viking 2017Urban Viking 2017http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=267https://www.youtube.com/watch?v=emkUtQV-txQ&feature=youtu.be

Publisert 19. mai 2017 10:51. av Henrik Røyne, Forsvaret. Sist oppdatert 19. mai 2017 16:32.