aktuelt_2270_tryggpaaatf35kommertaktuelt_2270_tryggpaaatf35kommerthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19015Luftforsvarssjefen har har iverksatt flere analyser for å sikre at Luftforsvaret får nok piloter, teknikere og annen nødvendig kompetanse. Foto: Helge Hopen, Forsvaret/media/PubImages/20180921heh_7449.jpg

Trygg på at F-35 kommer til å levere

Luftforsvaret gjør alt for å sikre at det utdannes nok flygere for å sikre operativ drift i framtiden.

​I 2025 kommer Norge til å ha et av verdens mest moderne luftforsvar, og F-35 representerer med det et teknologisk generasjonsskifte.

– F-35 vil bli den enkeltkapasiteten med størst betydning for Forsvaret. Uten kampflyene, vil vi ikke ha et troverdig forsvar, sier sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Fullt operativt i 2025

Til nå har Luftforsvaret mottatt ni fly til Norge og syv i USA. I tillegg er en godt i gang med testing og opptrening på Ørland flystasjon og på Luke Air Force base.

– I løpet av 2019 skal F-35 meldes initielt operativt, og i 2022 skal F-35 overta beredskapsoppdraget fra F-16 (QRA) som da fases ut. I løpet av 2025 skal vi være fullt operative med alle kampflyene, sier luftforsvarssjefen.

Skritt for skritt

For Luftforsvaret er det avgjørende at kompetanse, organisasjon og konsepter utvikles slik at F-35s potensial utnyttes fullt ut. Det er en omfattende og langsiktig prosess.

– Veien framover er både krevende og spennende, og vi legger ikke skjul på at vi har utfordringer. Jeg er imidlertid trygg på at vi skal klare å løse disse utfordringene med gode planer og tiltak. Vi går skritt for skritt mot målet og utvikler operativ evne på veien, sier Skinnarland.

– Jeg har iverksatt flere analyser for å forsikre meg om at vi unngår å havne i en situasjon der vi har for få piloter, teknikere og annen nødvendig kompetanse. Tilstrekkelig tilgang på teknisk kompetanse er en utfordring. Vi trenger flere teknikere for å bygge opp kapasiteten både på F-35 og andre nye systemer i fremtiden. 

 

 

aktuelt_2270_tryggpaaatf35kommertaktuelt_2270_tryggpaaatf35kommerthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19016Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret/media/PubImages/skinnarland_portrett_FMS.jpg


Stor søkermasse

De siste årene har søkermassen til Luftforsvarets flygeskole vært stor, og utdanningstallene er relativt stabile for alle flytyper. Flygerne fordeles på de flytypene Luftforsvaret opererer, og Luftforsvaret gjør justeringer etter behov. 

– Vi utdanner nye F-35-flygere, og vi konverterer tidligere F-16-flygere for å sikre at vi utdanner nok flygere for å sikre operativ drift i framtiden.

Grundige analyser har vist at det er behov for minimum 52 kampfly. 

– Det handler om hva vi skal avskrekke, og om nødvendig håndtere i en høyintensitets krigssituasjon, nasjonal beredskap og evne til å bidra i internasjonale operasjoner, påpeker generalmajoren.

Hennes jobb er å utnytte F-35 og de andre kapasitetene optimalt og argumentere for hva det krever av ressurser til kompetanse, trening og øving, logistikk og beskyttelse. Dette er lagt til grunn i gjeldende langtidsplan. 

– Vårt mål er at F-35 skal fly som planlagt, sier hun.

Publisert 8. mars 2019 14:33. av Luftforsvaret. Sist oppdatert 12. mars 2019 15:02.