aktuelt_2634_unitedstatesmarinecoaktuelt_2634_unitedstatesmarinecohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22618/media/PubImages/20190607FR_-4603.jpg

United States Marine Corps utvikler sin trening i Norge

Forsvaret har bred dialog med United States Marine Corps (USMC) om den fremtidige utvikling av trening, øving og konseptutvikling tilpasset norske forhold. USMC er inne en flerårig endringsprosess. Det innebærer utvikling fra rotasjonsbasert til periodevis trening og øving i Norge.

USMC vil fra høsten 2020 trene og øve i Norge periodevis. Dette innebærer at marinekorpset vil trene og øve i Norge sammen med Forsvaret når Forsvaret øver. Aktiviteten vil være sentrert om Indre Troms.

– For Hæren gir dette fortsatt god samtrening, og vil i perioder innebære trening og øving med større amerikanske avdelinger enn i dag. Det gir økt kompleksitet og treningsutbytte for norske og amerikanske styrker, sier sjef Hæren, generalmajor Lars Lervik. 

I perioder kan antallet marineinfanterister som trener og øver vinterferdigheter i Norge være større enn i dag, synkronisert med øvingsaktiviteten i Forsvaret. I perioder med mindre øvingsaktivitet på norsk side vil USMC ha mindre tilstedeværelse enn nå. Marinekorpset vil ha et begrenset antall personell i Norge for å planlegge amerikanernes øving og trening.

USMC opprettholder nåværende ordning med rotasjonsbaserte styrker som planlagt ut oktober. De planlegger med at ca. 400 marineinfanterister skal øve i Norge senhøsten 2020. I begynnelsen av 2021 vil marinekorpset ha om lag 1000 soldater på periodevis vintertrening og øving i Norge. I tillegg forventer vi at USMC kommer med et større antall for å delta på vinterøvelse i 2021.

Bruken av Værnes vil ikke falle bort, men aktiviteten vil bli redusert sammenlignet med nåværende ordning. USMC opprettholder forhåndslagrene i Norge, og kan fortsatt benytte materiell derfra under sin trening og øving i Norge. 


Publisert 21. juli 2020 08:35.. Sist oppdatert 21. juli 2020 10:02.