Utdanning: Forsvaret er svært ettertraktet

Rekordmange har søkt seg til en lederutdanning på Forsvarets krigsskoler. 2302 personer har søkt på bachelorutdanningene til Forsvarets høgskole, mot 1174 i 2016.

Utdanningsreformen i Forsvaret gjorde at det i 2017 ikke ble tatt opp elever til bachelorutdanningen fra videregående skole. Etter reformen skjer nå hoveddelen av rekrutteringen til denne utdanningen skjer i dag direkte fra videregående skole.

Det har vært knyttet spenning til om dårligere økonomiske vilkår under utdanningen ville føre til svikt i rekrutteringen, men tallenes tale er klare:

Søkertallene er svært gode på samtlige linjer ved krigsskolene og forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen er godt fornøyd med tallene, som viser at mange vil ha en militær lederutdanning i Forsvaret.

– Personellet er vår viktigste ressurs, og jeg er meget tilfreds med at Forsvaret oppfattes som et attraktivt sted å jobbe, sier Bruun-Hanssen.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2009_utdanningforsvareterforsvaret_21_trening/trening/media/PubImages/A062_C016_0101Z9.0000791.jpgTrent for jobbenEn sterk kropp gjør en bra jobb – og god fysikk er viktig for alle som søker seg til Forsvaret.aktuelt_2009_utdanningforsvareterhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4906


FORNØYD SKOLESJEF

At over to tusen personer søkte offisersutdanning i Forsvaret gleder sjef for Forsvarets høgskole.

– At så mange ønsker å ta en bachelorutdanning og få en karriere i Forsvaret er fantastisk. Det gjør at vi kan velge blant de beste hodene, sier sjef Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen.

Hun er glad for at tallene motbeviser bekymringen en del hadde før og under omleggingen av utdanningssystemet.

– Det har blåst til dels kraftig rundt omleggingen av utdanningssystemet, og mange har vært bekymret for rekrutteringen. Men, en fordobling i antallet som søker bachelor gir oss veldig gode muligheter til å velge blant de riktige kandidatene og skape gode offiserer, sier Dedichen.

– Noe av det spesielle og unike med utdanning i Forsvaret er kombinasjonen mellom teori og praksis. Det er noe vi ivaretar og verner om i ny offisersutdanning, sier hun.

 Les mer

 

 


ØKTE MIDT I OMLEGGINGEN

Forsvaret har lagt om offisersutdanningen og samlet alt under Forsvarets høgskole. Man kan nå søke krigsskole (Bachelor) rett fra videregående om man ønsker det. For å bli befal må man nå ha førstegangstjeneste og jobbe som vervet spesialist i etterkant før man kan søke befalsskole.

– Omlegging til nytt personellsystem medfører selvfølgelig en risiko, men det ser altså ut som om mange har blitt motivert av mulighetene som ligger i den nye ordningen, sier Bruun-Hanssen.

Tallene fra grenaderopptaket til Hæren, altså vervede soldater (spesialistene) som på sikt kan bli befal, var også svært godt i 2017: 1862 søkte på grenaderstilling i Hæren.

Også Luftforsvarets flygeskole satt ny søkerrekord i fjor, med 1318 søkere, en økning på 150 prosent siden 2016.

Publisert 19. april 2018 08:00.. Sist oppdatert 20. april 2018 09:41.