aktuelt_2080_utenforsvaretintetlaaktuelt_2080_utenforsvaretintetlahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17176Jarle Tvinnereim, generalsekretær i Det frivillige Skyttervesen. Foto: Kristian Kapelrud, HV-12/media/PubImages/20180806_LS2018_web_KKP_6188_001.jpg
aktuelt_2080_utenforsvaretintetlaaktuelt_2080_utenforsvaretintetlahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17177Her vises poengtavlene og skivetreff i sanntid for publikum mens skytterne er på standplass. Foto: Kristian Kapelrud, HV-12/media/PubImages/20180806_LS2018_web_KKP_6190_002.jpg

Uten Forsvaret, intet landsskytterstevne

​Forsvaret bidrar stort til gjennomføringen av Landsskytterstevnet. Det er avgjørende for at stevnet kan gjennomføres slik det gjøres i dag.

H I år arrangeres stevnet i Stjørdal som et samarbeid mellom skytterlagene Stjørdal, Lånke, Skjelstad og Hegra. Under avviklingen av stevnet er det totalt over 200 militære som bidrar i forskjellige funksjoner.

– Gjennom avtalen vi har med Forsvaret, bidrar både Forsvarsmateriell, Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Heimevernet til Landsskytterstevnet.
De bidrar med innkjøp av elektronisk materiell til både feltskyting og baneskyting. I tillegg bidrar de med spisskompetanse på infrastruktur og standplassledelse, forklarer Jarle Tvinnereim, generalsekretær i Det frivillige Skyttervesen.

Fordi det er første gang Landsskytterstevnet arrangeres i Stjørdal har det krevd litt arbeid å legge til rette for arrangementet.

– Vi har gjort mye arbeid med finfelten her på Frigården. Det meste er bygd helt nytt.

–  I Leksdalen har vi gjort en del tilpasninger med tanke på veier mellom, og på selve standplassene. Dette har blitt gjort av den lokale arrangøren i samarbeid med Forsvaret i og med at vi er på et forsvarsanlegg, beskriver Tvinnereim.

Tvinnereim forteller at samarbeidet med Forsvaret betyr svært mye for gjennomføringen av Landsskytterstevnet.

– Jeg kan si det så enkelt at uten Forsvaret sin støtte til Landsskytterstevnet, så blir det ikke noe landsskytterstevne slik som det er i dag. Punktum. Det vil si at det er helt avgjørende for å gjennomføre Landsskytterstevnet slik som vi gjør i dag.

Publisert 8. august 2018 13:14. av Kristian Kapelrud, pesse- og informasjonsoffiser HV-12 (tekst og foto). Sist oppdatert 8. august 2018 13:17.