Hærens nye CV9030N stormpanservogn. / The Norwegian Army's new CV9030N infantry fighting vehicle.Hærens nye CV9030N stormpanservogn. / The Norwegian Army's new CV9030N infantry fighting vehicle.http://forsvaret.no/media/PubImages/kampvogn1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5891

Utredning av landmakten

Forsvarssjefen har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet startet arbeidet med å utrede hvordan fremtidens landmakt skal se ut.

​​​​

 Siste aktuelle saker

 

 

Gjennomfører informasjonsmøter<img alt="" src="/media/PubImages/020915-CV90-002.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Gjennomfører informasjonsmøterDet inviteres til informasjonsmøte og paneldebatt på Elverum og på Bardufoss. Utredningsleder brigader Aril Brandvik informerer om landmaktutredningen, deretter belyses forskjellige perspektiver på utredningsarbeidet fra offiserer i Hæren, Heimevernet, samt fra akademia. Det vil også åpnes for spørsmål fra salen for å diskutere fremtidens landmakt. http://forsvaret.no/aktuelt/gjennomforer-informasjonsmoter
Møtte organisasjonene<img alt="" src="/media/PubImages/X20170217tk_I8069.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Møtte organisasjoneneFredag morgen møtte representanter fra 13 interesseorganisasjoner til en orientering om landmaktutredningen.http://forsvaret.no/aktuelt/moette-organisasjonene
Testet konsepter for landmakten<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_9422fix.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Testet konsepter for landmaktenForsvarets forskningsinstitutt (FFI) støtter landmaktutredningen med tilretteleggelse og gjennomføring av spill som bidrar til analyser og vurderinger av ulike konsepter og løsninger for landmakten. http://forsvaret.no/aktuelt/testet-konseptet-for-landmakten
Møtte referansegruppen<img alt="" src="/media/PubImages/20170131tk_I0791.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Møtte referansegruppenForsvarssjefen har opprettet en referansegruppe til støtte for arbeidet med landmaktutredningen. Denne uken møtte representanter fra industri, politi, sivile etater og samfunn til orientering og diskusjon om utredningen.http://forsvaret.no/aktuelt/motte-referansegruppen
Statusmøte i landmaktutredningen<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_0400.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Statusmøte i landmaktutredningenMedlemmer fra Hæren og Heimevernet sørget i dag for flere innspill og spørsmål, som arbeidsgruppen tar med seg videre i prosessen. http://forsvaret.no/aktuelt/statusmote-landmaktutredningen
Disse skal utrede fremtidens landmakt<img alt="" src="/media/PubImages/20161215th_%2027241.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Disse skal utrede fremtidens landmaktAril Brandvik leder arbeidsgruppa som skal utrede framtidens landmakt. Teamet er godt i gang med arbeidet.http://forsvaret.no/aktuelt/her-er-lmu-arbeidsgruppa

Publisert 3. januar 2017 09:39.. Sist oppdatert 3. februar 2017 15:18.