Hærens nye CV9030N stormpanservogn. / The Norwegian Army's new CV9030N infantry fighting vehicle.Hærens nye CV9030N stormpanservogn. / The Norwegian Army's new CV9030N infantry fighting vehicle.http://forsvaret.no/media/PubImages/kampvogn1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5891

Utredning av landmakten

Forsvarssjefen har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet startet arbeidet med å utrede hvordan fremtidens landmakt skal se ut.

 Siste aktuelle saker

 

 

Disse skal utrede fremtidens landmakt<img alt="" src="/media/PubImages/20161215th_%2027241.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Disse skal utrede fremtidens landmaktAril Brandvik leder arbeidsgruppa som skal utrede framtidens landmakt. Teamet er godt i gang med arbeidet.http://forsvaret.no/aktuelt/her-er-lmu-arbeidsgruppa
Nå skal landmakten utredes<img alt="" src="/media/PubImages/20161124tk_R2790.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Nå skal landmakten utredesForsvarssjefen har fått oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å iverksette utredningen av landmakten. http://forsvaret.no/aktuelt/na-skal-landmakten-utredes

Publisert 3. januar 2017 09:39..