aktuelt_1947_veientilluftmaktifraaktuelt_1947_veientilluftmaktifrahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7786Pensjonert general Frank Gorenc, som blant annet har vært sjef for U.S Air Forces i Europa og Afrika, holdt foredrag. Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret/media/PubImages/LKSK180207AW-16.jpg
aktuelt_1947_veientilluftmaktifraaktuelt_1947_veientilluftmaktifrahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7787Sjef Luftforsvaret, Generalmajor Tonje Skinnarland, ønsket velkommen til årets seminar. Foto: Martin Mellquist / Forsvaret /media/PubImages/20180110MMQ_0417_low.jpg
aktuelt_1947_veientilluftmaktifraaktuelt_1947_veientilluftmaktifrahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7788/media/PubImages/20180208MMQ_0945.jpg

Veien til luftmakt i framtiden

Årets Luftmaktseminar satte fokus på luftstridsmidler i en framtidig fellesoperativ kontekst og en større sikkerhetspolitisk ramme.

​Luftmaktseminaret har blitt en lang og god tradisjon, og har en økende faglig og sosial betydning for Luftforsvaret. 

Luftmaktseminaret ga også i år få svar, men mange spørsmål. Akkurat slik det skal og bør gjøre. 

Luftmaktseminaret har alltid som ambisjon å være et sted hvor man kan problematisere og ha en kritisk reflekterende innfallsvinkel til nye konsepter og de temaer og perspektiver som trekkes opp i løpet av seminaret.

I år var det fokus på Multi-Domain Battle. Et abstrakt begrep for de uinnvidde og lite gripbart for de fleste. Det var likevel liten tvil både blant foredragsholderne og i salen, at dette blir viktig i framtiden.

– Seminaret skal ikke gi alle svarene, men vi skal skape en forståelse for hvor vi er og hvor vi skal, og ta denne kunnskapen med oss hjem. Det handler om sikre vår evne til å produsere og levere luftmakt i fellesoperasjoner. Alt vi gjør bidrar til å trygge Norge og NATO, sier generalmajor Tonje Skinnarland, Sjef Luftforsvaret.

Det er ikke slik at Multi-Domain Battle er helt nytt. Det kan være et gammelt begrep med nytt innhold. Forsvaret har lenge hatt nettverksbasert forsvar og Link 16. Det hele handler om å kunne kommunisere med hverandre i samtid, og at kommando og kontrollkjeden kan benytte seg av flere domener samtidig, og at disse opererer samtidig mot ett mål, for å konkretisere begrepet.

– Innenfor de rammene vi er gitt, skal vi utfordre tradisjonell tenking og utnytte mulighetsrommet, forteller sjefen for Luftforsvaret.

Tradisjonen tro bød seminaret på tunge foredragsholdere med et vidt og bredt spekter av erfaring, kunnskap og kompetanse både fra inn- og utland. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen åpnet årets Luftmaktseminar. Han forberedte forsamlingen på raskere endringer framover og at flere fenomener oppstår samtidig i dagens globaliserte verden. Kompleksiteten øker i operasjoner, og det er derfor viktig at de ulike domenene slik som luftmakten og landmakten snakker sammen og griper inn i hverandres teknologi. 

– Jeg vet at det er utfordrende, men jeg vet at dere vil lykkes, sa han i sin åpningstale.

Tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, snakket i sitt foredrag om "Verden uten en leder". Blant annet trakk han fram Russlands ønske om å komme tilbake som en stormakt, samtidig som Kina har vokst seg store. De vil begge være med på å påvirke verden i deres retning i framtida.

Pensjonert general Frank Gorenc, som blant annet har vært sjef for U.S Air Forces i Europa og Afrika, vektla viktigheten av å kunne gi tilgang til områder for egne styrker i Multi-Domain Battle konseptet. Eller å nekte eventuelle motstandere tid og rom i de samme områdene. 

På seminarets siste dag diskuterte grenene og tilhørende domener til Multi-Domain Battle hva de kunne bidra med sett fra et norsk perspektiv. Alle var opptatt av hvordan de kan bidra inn med sine domener i et fellesoperativt perspektiv.

– Spørsmålet for Norge og Luftforsvaret blir ikke om denne utviklingen vil påvirke oss, men hvordan, avslutter Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

Publisert 9. februar 2018 15:13. av Stian Roen / Luftforsvaret. Sist oppdatert 9. februar 2018 15:15.