aktuelt_1728_vellykketdebattaktuelt_1728_vellykketdebatthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=175https://www.youtube.com/watch?v=xgn95RgqeYU&feature=youtu.be

Vellykket debatt

Mandag gjennomførte Landmaktutredningen det tredje informasjonsmøtet, med påfølgende debatt på Litteraturhuset i Oslo.

​​​​Storsalen på Litteraturhuset var helt full da brigader Aril Brandvik, som leder utredningen, inviterte til informasjonsmøte med påfølgende paneldebatt.​

Store avgj​ørelser fremover

Brigade eller ikke brigade, tas det høyde for hybrid krig,  innsats i utlandet eller mer fokus hjemme og kommer det flere avdelinger til Finnmark? Dette er noen av spørsmålene som ble debattert på Litteraturhuset mandag denne uken.​

– At over 200 personer møter opp og at det var så mange interessante spørsmål og perspektiver på og om landmakten, det er jeg veldig godt fornøyd med. Det sier litt om interessen rundt denne prosessen, sier brigader Aril Brandvik, som leder utredningen.

Møtet ble innledet med en halvtimes orientering av Brandvik selv. Deretter holdt paneldeltagerne en kort innledning  med påfølgende paneldebatt og spørsmål fra salen.

– Det er tredje gangen vi gjennomfører et slikt møte og vi forsøker å komme med ny og oppdatert informasjon fra prosessen hver gang forklarer Brandvik.

Siden forrige informasjonsmøte på Bardufoss har utredningen jobbet med å lage forskjellige modeller for både Hæren og Heimevernet. Disse modellene er så testet hos Forsvarets Forskningsinstitutt og hos Hærens våpenskole på Rena.

Under sitt innlegg viste og forklarte Brandvik forskjellen på modellene.

– Modellene er ment å vise ytterpunktene i konseptene vi tester og de er ganske forskjellige, det har vi gjort for å få tilgang på mest mulig data til det videre arbeidet, forklarer Brandvik.

Stor int​eresse

I panelet satt sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, dekan ved Forsvarets høgskole, professor Kjell Inge Bjerga, Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Nina Græger og lederen for VGs kommentaravdeling, journalist Frithjof Jacobsen. ​

Generalmajor Odin Johannessen er som sjef for Hæren også forsvarssjefens landmilitære rådgiver. Han holdt en kort innledning før debatten. Johannessen påpekte behovet for en landmaktutredning som ser på alle sider av landmakten og som tørr å utfordre det etablerte.

– Jeg har stor tillitt til arbeidsgruppen til Brandvik og til hans lederskap, avsluttet Johannessen

Da det tredje debattmøtet gikk mot slutten mandag ble det klart at det også denne gang var flere spørsmål fra salen enn det var tid til.

– Jeg har moderert alle de tre debattene og det er veldig morsomt at det er så stor interesse og at det møter folk med forskjellig bakgrunn og syn på saken, forteller oberst Eystein Kvarving, som til daglig er sjef for Forsvarets mediesenter.

– Jeg vil oppfordre alle som er interessert i å følge prosessen til å bruke nettsidene til Landmaktutredningen på Forsvaret.no, der legges det fortløpende saker om prosessen og relevante dokumenter tilgjengelig, sier Kvarving.

Arbeidet med Landmaktutredningen pågår for fullt og resultatet skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

Publisert 6. april 2017 15:36.. Sist oppdatert 16. mai 2017 13:44.