aktuelt_2450_vernepliktsundersøkeaktuelt_2450_vernepliktsundersøkehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20725/media/PubImages/20190819SS_innrykk19.jpg

Nå kommer vernepliktsundersøkelsen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vernepliktige som begynte førstegangstjenesten mellom januar og april i år, skal nå svare på hvordan de trives i Forsvaret.
Hvert år gjennomfører Forsvaret en vernepliktsundersøkelse blant soldater som avtjener førstegangstjenesten. 

Undersøkelsen har som formål å måle soldatenes trivsel i tjenesten og hvilke faktorer som er med på å virke den enkeltes hverdag, arbeidsmiljø, forpleining, sikkerhet og fremtidige karriereplaner i Forsvaret. Dette skal bidra til å legge grunnlag for en kontinuerlig forbedring av førstegangstjenesten. 

Undersøkelsen er en god mulighet for soldatene til å gi sin tilbakemelding på hva de mener er bra ved tjenesten, og hva som må bli bedre. Desto flere som svarer, desto bedre grunnlag har Forsvaret for å gjøre de utbedringer som behøves for at soldatenes trivsel skal bli bedre, og ikke minst tilrettelegge for en best mulig tjeneste. Nærmere 3 500 soldater mottar undersøkelsen.

Ivaretakelse av den enkelte soldat er viktig for Forsvaret, og vi trenger din tilbakemelding på hvordan du oppfatter din hverdag. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi oppfordrer deg derfor til å svare på spørreundersøkelsen, der dine svar vil hjelpe oss til å bli bedre på det vi gjør.  

Publisert 6. november 2019 12:02. av Lars Hallingstorp. Sist oppdatert 7. november 2019 13:29.