aktuelt_2026_vernepliktsundersoekaktuelt_2026_vernepliktsundersoekhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14440Soldater under feltøvelse. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret/media/PubImages/_MG_9018 copy.jpg

Skårer høyt på trivsel

Soldatene i førstegangstjeneste sier de trives godt eller svært godt i Forsvaret, viser Vernepliktsundersøkelsen for 2017.
– Vi skal fortsette å jobbe for at soldatene trives og at vi innfrir forventingene de har, sier forsvarssjef Haakon Bruun- Hanssen.– Vi jobber hele tiden for å skape et godt miljø for de vernepliktige soldatene våre, så dette var en gledelig melding, sier admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvaret gjennomfører jevnlig en større undersøkelse blant soldater i førstegangstjeneste. Hensikten er å måle soldatenes trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø, sikkerhet og framtidige karriereplaner i Forsvaret.

 

 

aktuelt_2026_vernepliktsundersoekaktuelt_2026_vernepliktsundersoekhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14441Rekrutter fra Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) under deres beretløp i november i 2017. Foto: Anette Ask /Forsvaret/media/PubImages/20171102AA_CBA_Beretløp_06.jpgNå er Vernepliktsundersøkelsen for kontingent 2017 klar, og både gutter og jenter svarer at de trives godt i Forsvaret. Tallet er noe høyere blant jentene:

  • Blant jentene svarer 85 prosent at de trives meget godt eller ganske godt.
  • 81 prosent av guttene svarer det samme.
  • 87 prosent av jentene og 85 prosent av guttene oppgir at de ville valgt å avtjene førstegangstjeneste også om tjenesten var frivillig. 

Høye forventninger


Kampen om å komme inn til førstegangstjeneste er hard, og forventningene til tjenesten er høy.

Over 70 prosent av de spurte svarte at de hadde meget høye eller ganske høye forventninger til førstegangstjenesten.

– Med så høye forventninger kan det være tøft å innfri. Derfor er dette gledelige resultater, sier Bruun-Hanssen:

  • 88 prosent av de spurte tror fremtidige arbeidsgivere vil være positive til at de har gjennomført førstegangstjeneste.
  • Tre av fire jenter oppgir at tjenesten har blitt som forventet eller bedre enn forventet.

Det er fortsatt forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder ønske om videre tjeneste i Forsvaret. Men stadig flere jenter stiller seg nå positive både til videre utdannelse i Forsvaret og til vervet tjeneste etter førstegangstjenesten:

  • 56 prosent av jentene oppgir at de kunne tenke seg vervet tjeneste i Forsvaret.
  • 64 prosent av jentene sier at de kunne tenke seg en utdannelse i Forsvaret.
  • 74 prosent av guttene sier at det kunne tenke seg en vervet tjeneste i Forsvaret
  • 54 prosent av guttene oppgir at de kunne tenke seg en utdannelse i Forsvaret

 

 

aktuelt_2026_vernepliktsundersoekaktuelt_2026_vernepliktsundersoekhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14442Soldater under feltøvelse. Foto: Mats Grimsæth /Forsvaret/media/PubImages/_MG_8964 copy.jpg


Nulltoleranse for trakassering


Soldatene er også blitt spurt om mobbing og seksuell trakassering.

Totalt svarer seks prosent av de spurte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.
16 prosent av jentene oppgir at de er blitt utsatt for seksuell trakassering.

– Vi skal ha 100 prosent trivsel og har nulltoleranse for trakassering, sier Bruun-Hanssen.

–  Det målet jobber vi mot hele tiden. Selv om resultatene er gode sammenlignet med lignende undersøkelser i det sivile, skal vi ikke hvile på laurbærene.

Totalt har 3417 personer svart av 7364 utsendte invitasjoner.

Publisert 28. mai 2018 08:52..