I førstegangstjenesteI førstegangstjenestehttp://forsvaret.no/media/PubImages/KESK_2bn_29.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2270Hvert år gjennomfører rundt 8000 ungdommer førstegangstjeneste, og Forsvaret har flere tilbud for deg som er i tjeneste.

Høy trivsel, men forsatt utfordringer

​Vernepliktsundersøkelsen viser at trivselen blant soldatene i førstegangstjenesten er høy, men Forsvaret står likevel overfor noen utfordringer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvert år gjennomfører Forsvaret en undersøkelse blant soldater som avtjener førstegangstjenesten. I undersøkelsen svarer soldatene på spørsmål om trivsel i tjenesten, arbeidsmiljø, sikkerhet og fremtidige karriereplaner i Forsvaret.

Totalt har 2437 soldater, som har tjenestegjort i minimum et halvt år, svart på undersøkelsen, hvorav 25 prosent er jenter. Resultatene som kommer frem i årets undersøkelse viser at soldatenes trivsel er meget høy. 82 prosent trives ganske godt eller godt. 

Hoved​​grunnen til at flere trives i førstegangstjenesten er at vi mer og mer rendyrker rollene til soldatene våre.​

– Hovedgrunnen til at flere trives i førstegangstjenesten er at vi mer og mer rendyrker rollene til soldatene våre. Det er operative roller de går ut i, og det stilles krav til de, men det slår også godt ut på trivselen. Jeg tror også seleksjonsmønsteret i seg selv er noe av grunnen. Rundt 8000 gjennomfører tjenesten hvert år. De som kommer, de kan og de vil. De er selektert gjennom flere nivåer, og de har en tilstrekkelig motivasjon til at trivselen holder hele veien og faktisk øker, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe i Forsvarsstaben.

Likt for gu​​tter og jenter

Det kommer også frem at hele 9 av 10 jenter trives i Forsvaret. Dette kan skyldes at jentene frivillig har valgt å tjenestegjøre, og har i større grad kunnet påvirke sitt valg av tjenestested og våpengren. I år ble allmenn verneplikt innført, noe som betyr at jenter født 1. januar 1997 eller senere blir kalt inn til førstegangstjeneste på lik linje med gutter, i motsetning til at det tidligere var frivillig for jenter.

– For Forsvarets del får vi dobbelt så mange å velge mellom, og det er vi helt sikre på kommer til å heve kvalitet og operativ evne, men vi er ikke sikre på hvordan det kommer til å slå ut på kvinneandelens trivselsnivå. Det vi ser hittil i sesjonsprosessen er at flere jenter ser på førstegangstjenesten som et reelt alternativ. Det gjør at flere søker seg videre og mener at dette er noe de virkelig kan. Ved oppmøte på sesjon del 2 vil interessen øke når de blir kjent med mulighetene Forsvaret vil gi de. Vi tror ikke nødvendigvis at trivselen blant jenter vil gå ned ved å ta i bruk vernepliktsloven, men vi er forberedt på å håndtere saker der vi har innkalt vernepliktige jenter med loven i hånd, hvor de ikke nødvendigvis er frivillige eller motiverte. Det vil bli likhet for loven, uavhengig av kjønn, sier Bøe.

Flere gutter melder om​​ seksuell trakassering

Undersøkelsen viser en liten økning i andelen som oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i eller utenfor tjenesten, fra 5 prosent i fjor til 7 prosent i år.

– Økningen skyldes at det er flere gutter som i år har meldt i fra om seksuell trakassering, fra 2 prosent til 3 prosent. Jentene ligger på en stabil andel på 17 prosent fra 2013 til 2014. Hver prosent er en prosent for mye. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret. Forsvarssjefen milepælsplan for holdninger, etikk og ledelse blir gjort kjent videre for hele Forsvaret. Vi har også lokale planer for holdninger, etikk og ledelse, det vil si at hver enkelt avdelingssjef har kjøreregler for hvordan vi skal adressere seksuell trakassering og mobbing. Vi har hatt en generell nedgang for jentene siden vi satt i gang flere tiltak i 2011, men vi er ikke fornøyde før vi ser at vi har kommet betydelig lenger ned, sier Bøe.

– Samtidig må det understrekes at Forsvaret ikke står utenfor resten av samfunnet. Vi ser en økende grad av seksualisering i samfunnet, og det er helt opplagt at fra første dag i Forsvaret starter avlæringen av holdninger som er på feil kurs i forhold til våre verdier. Det er tidsmessig krevende, men vi ser at jo lengre en er i Forsvaret, desto mindre rapporterer en om trakassering. Tiltakene våre vedrørende holdninger, etikk og ledelse har effekt, men å endre dette er tidskrevende arbeid, legger Bøe til.

9 av 1​​0 jenter anbefaler Forsvaret

Soldatene spurt i undersøkelsen svarer at de vil anbefale førstegangstjeneste videre til andre ungdommer. 9 av 10 jenter vil anbefale andre unge jenter å tjenestegjøre, i motsetning til at kun 59 prosent av befolkningen* vil det.

Vi er utrolig stolte av at så mange av våre jenter vil anbefale tjenesten videre.​

– Vi er utrolig stolte av at så mange av våre jenter vil anbefale tjenesten videre. Det viser at vi gjør noe riktig. Når det gjelder befolkningen for øvrig er det nok det at de ikke kjenner godt nok til Forsvaret og vårt virke. Det finnes en del myter, som at Forsvaret er ekstremt mannsdominert eller at vi har veldig maskuline verdier, men vi ser flere forskningsrapporter som slår hull på disse mytene, og det er vi veldig glad for, sier Bøe. Vernepliktsundersøkelsen er blitt gjennomført i mange år. Forsvaret bruker denne aktivt til å forbedre Forsvarets lederskap og til å korrigere uønsket adferd.

– Vi tar de tallene vi er misfornøyde med svært alvorlig, og vi jobber knallhardt for å luke vekk disse holdningene som noen ganger slipper gjennom, avslutter Bøe.

* Ipsos/MMI: Pulsmåling, februar 2015.

Publisert 18. mai 2015 13:07. av Sondre Lindhagen Nilssen, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:22.