aktuelt_1686_viktigmedandreperspeaktuelt_1686_viktigmedandreperspehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21Referansegruppen for landmaktutredningen møtte nylig Forsvarssjefen. Foto: Forsvaret/media/PubImages/06-03-2017Landmakt2NY.jpeg
aktuelt_1686_viktigmedandreperspeaktuelt_1686_viktigmedandreperspehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22Referansegruppen for landmaktutredningen møtte nylig Forsvarssjefen. Foto: Forsvaret/media/PubImages/06-03-2017Landmakt1NY.jpeg

Viktig med andre perspektiver

Forsvarsjefen hadde sitt andre møte med referansegruppen for landmaktutredningen 6. mars. Gruppen støtter landmaktutredningen som sparringspartnere for forsvarssjefen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik.

​​Innledningsvis orienterte NAMMO og Kongsberg Gruppen om utviklingen på særlig relevante teknologiområder, som et innspill til utviklingen av norsk landmakt.  Nammo orienterte om eksempler på systemer og teknologi som kan bedre kampkraft, mobilitet, reaksjonsevne og utholdenhet for landmakten.

– Det er viktig at man har et godt og konstruktivt samarbeid mellom Forsvaret, beslutningstakere og forsvarsindustrien, slik at man sikrer økt kampkraft. Forsvarsevnen til en nasjon er avhengig av teknologiutviklingen. Sier Morten Brandtzæg, konsernsjef i NAMMO

– Kongsberg tror at en struktur basert på få og fleksible «enhetsplattformer» i et større antall og konfigurasjoner vil gi Hæren den beste løsningen gitt forutsetningene. Teknologien utvikler seg raskt i retningen autotome systemer hos allierte og mulige motstandere. sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen

Direktør for Direktoratet for Sikkerhet og beredskap (DSB), Cecilie Daae holdt en orientering om hovedtemaene sett fra sivil side som et innspill til utredningen.

Daae satte fokus på utviklingen i det brede risiko- og sårbarhetsbildet, sikkerhetspolitikk og hybride hendelser, videreutvikling av totalforsvaret, landmaktens støtte til sivilsamfunnet og tilstedeværelse i nord.

I tillegg satte hun fokus på samvirke mellom Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven og befolkningen i øvre deler av krisespekteret samt nød- og beredskapskommunikasjon.

– DSB ønsker å bidra godt inn i den videre prosessen som oppfølging av diskusjonene i de første møtene i referansegruppen. Vi jobber nå med å sammenfatte et skriftlig innspill til landmaktutredningen, sier Cecile Daae.

Referansegruppen ble avslutningsvis oppdatert på arbeidet til arbeidsgruppen, hvor de fikk en gjennomgang av de konseptuelle alternativene og nedvalget av disse. Fra de fire videreførte konseptene har arbeidsgruppen utarbeidet to nye konseptuelle hovedalternativer som det utvikles ulike strukturer for, og som blir gjenstand for grundige vurderinger og krigsspill de nærmeste ukene. De nye konseptene tar med seg de beste elementene fra de videreførte alternativene.

– Referansegruppen gir oss meget interessante og relevante perspektiver. Det synligjør et utvidet mulighetsrom når vi ser samfunnet som en helhet. Det er viktig at vi diskuterer militære utfordringer i et slikt fora, og tar inn andre perspektiver, oppsummerer forsvarssjef Haakon Bruun Hansen.

– Formålet med møtene er jo å skaffe et bredest mulig beslutningsgrunnlag i arbeidsprosessen, sier han

– Nå går vi over i en krevende fase i arbeidet. Arbeidsgruppen er i ferd med å sette sammen ulike strukturer til de ulike konseptene. Her vurderes landmaktens fremtidige operative kapasiteter, organisasjon, lokalisering og bemanning, avslutter  forsvarsjefen.​

Deltak​​erne i referansegruppen:

  • Morten Brandtzæg, konsernsjef i NAMMO
  • Cecilie Daae, direktør DSB
  • Odd Reidar Humlegård, politidirektør
  • Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen
  • Kjetil Nilsen, direktør NSM
  • Ketil Olsen, viseadmiral/sjef MMB
  • John-Mikal Størdal, administrerende direktør FFI
  • Are Tomasgard, leder av Landsrådet for Heimevernet
Publisert 8. mars 2017 15:47.. Sist oppdatert 8. mars 2017 15:47.