Viktig satsing i nord

– Opprettelsen av Finnmark landforsvar er en viktig og riktig satsing på forsvaret av vår nordligste landsdel, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under sin inspeksjon av Heimevernet i HV-17.

Regjeringen påpekte i proposisjonen for den fremtidige landmakten, som nå er vedtatt, at «den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at økt tilstedeværelse av landstyrker i Finnmark er nødvendig».

– Vi så et behov for å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark. Derfor var det viktig at man i landmaktsproposisjonen besluttet nettopp dette, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som denne uken inspiserte Heimevernet i Finnmark.

Saken fortsetter under bildene.


FINNMARK LANDFORSVAR
Satsingen skjer gjennom opprettelsen av Finnmark landforsvar, en styrking av Heimevernet innen materiell og personell, etablering av en kavaleribataljon i Porsanger og et nytt jegerkompani ved Grensevakten (GSV).

– Hæren og HV-17 skal inngå i et felles Finnmark landforsvar, som skal ha et helhetlig ansvar for ledelse og planlegging av landmilitære operasjoner i fylket, sier Bruun-Hanssen.

Arbeidet med å utrede løsninger som sikrer at dette gir ønsket merverdi pågår nå.

 Les mer

 

 

aktuelt_2011_viktigsatsinginordverdtaforsvare_90_forsvaretsoppgaver1/oppgaver/forsvarets-oppgaver-2/media/PubImages/hovedvisuell_logo.jpgForsvarets oppgaverLes mer om hvordan Forsvaret løser sine oppgaver, i inn- og utland.aktuelt_2011_viktigsatsinginordhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4911


TRENGER FLERE HV-SOLDATER I FINNMARK

Antall vernepliktige soldater har falt på landsbasis. Spesielt hardt rammet er Finnmark, der tallet vernepliktige enkelte år har vært svært lavt.

– Konsekvensen er at antallet soldater som kan kalles inn til HV-tjeneste minker for hvert år, sa admiral Haakon Bruun-Hanssen under et møte med pressen på Kvenvikmoen i Alta onsdag. 

Også sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen, skisserte behovet for mannskaper i Finnmark for å være en prioritert oppgave. 

– Vi har en utfordring som vi ser på nå: Hvordan skal vi øke antallet fra Finnmark som gjennomfører førstegangstjeneste? Årskullene er på rundt 1000, og det er altfor få av dem som gjennomfører førstegangstjenesten, sa HV-sjefen under briefen. 

Har du lyst til å bli med i innsatsstyrken i Finnmark?

Les mer her

MINST MULIG DØDTID
Forsvarssjefen understreket at Stortinget har gitt Forsvaret oppgaven med å selektere slik at volumet fra Finnmark blir det som Forsvaret trenger. 

– Dette for å opprettholde et heimevern med nødvendige kapasiteter i landsdelen. Vi har ikke vært gode nok til å rekruttere fra denne regionen tidligere. Det er noe av det vi ser på nå og som vi er nødt til å gjøre noe med, sa forsvarssjef Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen og HV-sjefen inspiserte området Alta og Altafjord som under øvelsen trente mannskapene med utgangspunkt på Kvenvikmoen og på Isnestoften i Alta. 

 

 

aktuelt_2011_viktigsatsinginordaktuelt_2011_viktigsatsinginordhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13670Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og sjef Heimevernet, Eirik Kristoffersen, på inspeksjon hos HV-17 i Finnmark. Foto: Forsvaret/media/PubImages/065A6739.jpg


Innsatsstyrken Ida og Lyra deltar på øvelsen sammen med områdene. 

– Hvilket inntrykk har du av det mannskapet som deltar i øvelse Vest?

– Det bildet vi har fått, er at det er mennesker som er godt motivert og dedikerte til å gjøre jobben som Forsvaret ber dem om. I tillegg får vi klare tilbakemeldinger på at den tiden de er inne på repetisjonsøvelse må inneholde minst mulig dødtid, sier Bruun-Hanssen og utdyper: 

– Når soldatene i HV er inne, bør de trene på basisferdigheter. Vi må sørge for at det blir minst mulig venting. 

– Du vil ha «effektiv spilletid» i HV?

– Korrekt!

FAKTA OM SATSINGEN I NORD:

Heimevernet:

• Det blir i fremtiden en større differensiering mellom HV-distriktene lengst nord og de i resten av Norge når det gjelder utrustning og bevæpning.

•  Kampkraften i HV-17 i Finnmark skal styrkes med nye våpensystemer og bedre mobilitet.

• I tillegg opprettes to nye innsatstyrker for operasjoner i Finnmark: Én tradisjonell innsatsstyrke, som settes opp i regi av HV-08 i Agder og Rogaland, og én mer spisset innsatsstyrke for fjernoppklaring.

Jegerkompaniet i Hæren:

• Jegerkompaniet er besluttet etablert på GSV og vil gi en økt evne på grensen. Kompaniet er under utvikling og antas å være ferdig i 2022.

Kavaleribataljonen i Hæren:

• Kavaleribataljonen vil bestå av cirka 400 soldater, inkludert et forsterket luftvernbatteri.

• Planleggingen er i gang, men det er fortsatt noe tidlig å gå inn på detaljer i oppbyggingen.

• Avdelingen vil bli bygget opp gradvis.

Publisert 20. april 2018 09:58.. Sist oppdatert 2. mai 2018 10:29.