aktuelt_2122_vinnerveteranprisen2aktuelt_2122_vinnerveteranprisen2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17549Veteranprisen ble tildelt Arild Lihaug og Bjørn Dåvøy under den nasjonale veterankonferansen 2018 på Lillehammer./media/PubImages/ml2018-1852.jpg
aktuelt_2122_vinnerveteranprisen2aktuelt_2122_vinnerveteranprisen2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17548Vinnerne av forsvarets veteranpris 2018Arild Lihaug og Bjørn Dåvøy er vinnerne av Forsvarets veteranpris 2018/media/PubImages/ml2018-1505.jpg

Radarpar fra Bergen vant veteranprisen

Sammen har de i flere år jobbet for veteraner – nå ble de hedret med veteranprisen.
Det er sjette året på rad Forsvarets veteranpris deles ut. I år vant Arild Lihaug og Bjørn Dåvøy den prestisjetunge prisen. Foran et fullsatt Maihaugsalen på Lillehammer mottok de to prisen onsdag kveld.

Lihaug og Dåvøy er begge kjente navn blant mange norske veteraner. Sammen har de to over flere år gjort en ekstraordinær innsats for veteransaken, særlig i Bergensområdet.

Betydelig og uegennyttig innsats

Forsvarets veteranpris tildeles av forsvarssjefen etter innstilling fra veteranprisrådet. Rådet består både av representanter fra Forsvaret og sivile representanter, og ledes av Forsvarets veteraninspektør Finn Kristian Hannestad.

– Veteranprisrådet har vurdert alle de innkomne forslagene, og lagt frem en anbefaling for forsvarssjefen. Årets veteranprisvinner har gjennom flere år gjort en ekstraordinær innsats for veteransaken. Begge to har lagt ned en betydelig og uegennyttig innsats for å ivareta og følge opp enkeltveteraner, sier Hannestad om Lihaug og Dåvøy.

I begrunnelsen fra veteranprisrådet trekkes også frem deres auksjoner og salg av veterankalender, som årlig har samlet inn hundretusenvis av kroner til Stiftelsen Veteranhjelp. I tillegg er de begge aktive i gruppen IntOps Bergen & Omland – OPP og UT. Dette er et gratis lavterskeltilbud til alle veteraner. Siden oppstarten i 2012 har flere tusen veteraner og deres pårørende vært med ut på tur.

Anerkjennelse

Forsvarets veteranpris ble innstiftet i 2013, og har blitt delt ut hvert år siden den gang. Prisen deles ut til personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken – særlig ved å skape stolthet blant, eller for, veteranene og/eller veteranfamiliene.
Forsvarets veteraninspektør, Finn Kristian Hannestad leder veteranprisrådet.
Hvert år inviteres alle til å sende inn kandidater til prisen. Veteranprisrådet vurderer alle foreslåtte kandidater, og velger ut finalekandidater, som alle inviteres til prisutdelingen. Rådets innstilling sendes forsvarssjefen for endelig beslutning. Forsvarets veteranpris er altså en pris som henger svært høyt, og gir anerkjennelse til de som har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for veteranene og/eller veteranfamiliene.

– I Forsvaret er vi opptatt av å gi anerkjennelse til veteranene. Med denne prisen vil vi også gi anerkjennelse til alle de som gjør en innsats for veteranene, sier veteraninspektøren.

 

 

VeteranprisrådetVeteranprisrådet<p class="forsvaretElement-p"><strong>Rådsleder: Finn Kristian Hannestad</strong> – Forsvarets veteraninspektør<br><strong>Anniken Huitfeldt</strong> – leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité<br><strong>Harald-David Meum</strong> – sjef for dekorasjonsseksjonen i Forsvarets veterantjeneste<br><strong>Silje Willassen</strong> – offiser i Forsvaret med erfaring fra internasjonale operasjoner<br><strong>Elin Gustavsen</strong> – seniorforsker blant annet på veteranrelaterte saker<br><strong>Kristoffer Egeberg</strong> – journalist og forfatter<br></p>http://forsvaret.no/tjeneste_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=17

Publisert 19. september 2018 19:25.. Sist oppdatert 20. september 2018 08:50.