Vinterkrigerne

Krig i arktiske forhold krever helt andre ferdigheter enn i varmere strøk. For å lære seg å overleve under vinterkrig har U.S. Marine Corps henvendt seg til det norske Heimevernet.

​Det er tredje gang Trøndelag heimevernsdistrikt 12 holder vinterkurs for U.S. Marines i Haltdalen i Trøndelag. Målet for den nye kontingenten med de amerikanske soldatene er å tilegne seg kunnskap for å kunne krige i snø og minusgrader.

Kaptein David Smith, kompanisjef i U.S. Marine Corps er svært positiv til vintertreningen.

Det viktigste amerikanerne lærer seg er å overleve ute på vinteren

– Kurset er kjempebra. Dette er vår første mulighet til å trene på denne måten i dette klimaet. Vi er ganske gode på andre klima, men for dette kompaniet er det første gang vi eksponeres for et slikt nordisk klima og ferdighetene som trengs her.

Viktig kunnskap

– Det viktigste amerikanerne lærer seg er å overleve ute på vinteren, forklarer Håvard Sætermo, som til vanlig er nestlagfører i skarpskyttertroppen i innsatsstyrke Rype i HV-12. Videre utdyper Sætermo at det innebærer alt fra å smelte snø til vann og å gjøre det så komfortabelt som mulig, som for eksempel ved å skifte til tørre klær når de kommer inn i teltet eller å justere bekledning i forhold til aktivitetsnivå.


– Under oppholdet i Haltdalen lærer de seg rutiner som er essensielle for strid om vinteren. Enkelte har aldri sett snø før, så læringskurven er bratt. Det har vært noen intense dager med skitrening, forteller Sætermo.

Her i Haltdalen får de se hvordan HV jobber, slik at de lærer seg å jobbe godt i et arktisk klima. De læres opp ved at norske veiledere og instruktører er med troppene, holder leksjoner og passer på at ting blir gjort riktig. Det er mye å lære på kort tid, men utviklingen er bra, påpeker Sætermo.

Gjennom øvelsen er det leksjoner innendørs, før de tester det de lærer ute i felt. For eksempel rutevalg, valg av bekledning eller korrekt fyring av primus. Etter hver dag gjennomføres møter. Først med norske instruktører alene, deretter med amerikanske lagførere og troppssjefer for å gi tilbakemeldinger på dagen som har vært, samt planlegge neste dag. Tilbakemeldingene gjør amerikanerne observante på ting som kan forbedres og ting de gjør bra.


Verdifullt for begge parter

Å stille med instruktører til vinteropplæring av U.S. Marines betyr mer enn at de bare lærer bort å overleve utendørs på vintertid. Samarbeidet byr på viktig erfaring for Heimevernets del også.

– Vi får en verdifull forståelse for måten U.S Marines jobber på og de får en bedre forståelse for måten vi jobber på. Det tror jeg kan bidra til å forenkle samarbeidet i andre situasjoner, sier Sætermo.

Får mye ut av det

– Vi får veldig mye ut av å være her. Det er motiverende, og vi lærer mye om oss selv. Samholdet og samarbeidet blant soldatene mine er enn noen gang, beskriver Smith.

Kaptein Smith skryter av Heimevernets instruktører og beskriver samarbeidet som bra.

– Heimevernet har vært veldig gjestfrie. De er svært kunnskapsrike og kommer med gode forslag som vi gjerne tar imot. Å jobbe med Heimevernet er veldig enkelt. Språkbarrieren er liten, og vi har like interesser når det kommer til å styrke vår allianse.


Publisert 10. mai 2019 12:28. av Kristian Kapelrud. Sist oppdatert 10. mai 2019 12:54.