Virtuell terapi

Hodetelefonene stenger ute all lyd, og på hodet hviler et VR-sett med to skjermer foran øynene: De våkner til liv, og med ett er jeg i Irak.

Lyden av helikoptre summer i det fjerne, lukten av varm søppel og diesel slår mot nesegangene. 

En stor amerikansk jeep står og durer på tomgang, soldatene står rolig på utsiden og småprater mens jeg går mot dem. 

Plutselig hører vi lyden av skuddsalver, og femti meter ned i gaten sprenges en bombe, midt i den travle gaten. Bakken rister, og lukten av krutt siver mot oss. 

Jeg får teste utstyret som skal brukes i et nytt pilotprosjekt til behandling av veteraner som trenger det etter opphold i krigssoner eller andre stressende miljøer. 

 

 

aktuelt_1984_virtuellterapiaktuelt_1984_virtuellterapihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=12418Psykolog og kaptein Christer Lunde Gjerstad fester et VR-headsett. Foto: Marion Aaaserud Dahlen / Forsvaret/media/PubImages/20180228MAD_5696.jpg


Kort fortalt går det ut på å ta veteraner som har opplevd traumatiske ting i utlandet, tilbake til hendelsen og eksponere dem for denne. Det kan være angrep i Afghanistan, veibomber, massegraver og så videre. Det virtuelle systemet kan gjenskape en rekke ulike scenarioer. 

EKSPONERINGSTERAPI
VR-settet tas av, og jeg er tilbake på et kontor midt i Oslo sentrum. 

Rommet er fullt av høyteknologisk utstyr: en toppmoderne datamaskin og flere skjermer, en luktmaskin, en vibrerende plate til å stå på og hovedpersonen selv, et VR-sett. VR står for virtual reality, altså fiktiv virkelighet. 

Fortidens traumer behandles altså med fremtidens teknologi. 

– Det vi driver med her, bygger på klassisk kognitiv terapi og eksponeringsterapi. Men, vi kan gå mye mer målrettet til verks og eksponere dem vi behandler, for situasjonene de har opplevd, forteller psykiater og orlogskaptein Erik Salvador i Forsvarets sanitet. 

– Det vonde minnet vil etter hvert endres, og kroppens reaksjon på det vonde minnet endres også. Salvador og kollegaen, psykolog og kaptein Christer Lunde Gjerstad, har i samarbeid med Forsvarets veterantjeneste, sammen tatt initiativ til det banebrytende pilotprosjektet.


PÅVIRKER HJERNEN

Noen av Forsvarets veteraner sliter etter hjemkomst fra en krigssone. Noen få får også posttraumatisk stresslidelse, noe som gjør at det er vanskelig å leve normalt når man kommer hjem. 

– Se for eksempel for deg at hver gang du skal kjøre bil her hjemme i Norge, begynner du å stresse: Kan den søppelkassen skjule en veibombe? Kan bilen bak være full av fiender? Det er slike ting noen sliter med, forteller Salvador og Gjerstad. 

Derfor er virtuell virkelighet en god måte å behandle traumer på. Kombinasjonen av lukter, lyder, risting og det at VR-settet tar deg tilbake til situasjonen, gjør at hjernen påvirkes. 

 Les mer

 

 

aktuelt_1984_virtuellterapitjeneste_305_veteranhistorier0206/tjeneste/veteraner/historier/media/PubImages/arkiv_1998__1978_document.jpgVeteranhistorierVi har over 100 000 veteraner fra internasjonale operasjoner. Her får du møte noen av dem, og et innblikk i hva de gjør – i tjeneste for Norge.aktuelt_1984_virtuellterapihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4336


– Da er eksponeringsterapi en god måte å behandle dette på. Hjernen vår fungerer på den måten at hvis den gang på gang eksponeres for det ubehagelige minnet eller den ubehagelige situasjonen, vil reaksjonen avta av seg selv. Hjernen gjør da en ny erfaring, og minnet ditt endres gradvis, sier Salvador. 

– Det vil bli mindre ubehagelig og mindre påtrengende når man etter hvert opplever mestring og ikke plages så mye av minnene, tilføyer han. 

Psykiaterne og psykologene kan ta en person rett tilbake til selve kjernen av et traume. 

– På den måten kan vi skape mestring i en situasjon som til nå har vært forbundet med det motsatte, sier Gjerstad. 

 

 

aktuelt_1984_virtuellterapiaktuelt_1984_virtuellterapihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=12422Psykiater og orlogskaptein Erik Salvador og psykolog og kaptein Christer Lunde Gjerstad står bak pilotprosjektet. Foto: Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret/media/PubImages/20180228MAD_5768.jpg


UTVIKLET I USA

Foreløpig er prosjektet på prøvestadiet. Det er basert på teknologi utviklet for det amerikanske forsvaret, og i USA har en rekke institusjoner brukt dette en stund. 

– De vi har snakket med, og noen av dem har jobbet med dette i flere år, sier at resultatene er svært lovende. Det kan se ut til å være mer effektivt enn tradisjonell behandling, der man ikke har mulighet til å utsette folk for traumet direkte, men bare kan snakke om det. 

– Men det høres jo brutalt ut? – Ja, men nei. Dette er overhodet ikke slemt. Det er en tøff løsning på et tøft problem, og man angriper kjernen i det som er problemet, sier Salvador. 

– Det er som å bade i litt kaldt vann: Det er bedre å bare hoppe i det, enn å gå svært sakte uti. 

 Les mer om

 

 

aktuelt_1984_virtuellterapitjeneste_178_internasjonaleoperas/veteraner/media/PubImages/IMG_7657.JPGVeteraner fra internasjonale operasjoner100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler – fordelt på nesten hundre forskjellige operasjoner.aktuelt_1984_virtuellterapihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4337


Publisert 11. april 2018 11:58.. Sist oppdatert 25. mai 2018 11:06.