aktuelt_1691_vokterluftrommetoveraktuelt_1691_vokterluftrommetoverhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=44https://www.youtube.com/watch?v=Lvy8ppyVPFg

Vokter luftrommet over Finnmark

Luftvern er og blir viktig, og snart får Hæren eget kampluftvern. Marie Birkeland har en førstegangstjeneste der jobben er å kunne skyte ned fiendtlige fly, nå er hun på storøvelsen Joint Viking.

​​​​​​​​​​​​​Marie Birkeland fra Arendal er tydelig stolt i blikket når hun snakker om våpenet som står plassert bak henne på en lokal fotballbane en plass i Finnmark.

– Min jobb går først og fremt på å få satt opp våpensystemet så raskt som mulig. Ellers er det vedlikehold, vi trener litt og har stridsteknikk inn i mellom, sier Marie Birkeland, som for første gang er i Nord-Norge.​

​Høyteknologisk​

Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) II er et mobilt, modulbasert og svært treffsikkert luftvernsystem.

I løpet av 2018 blir systemet oppgradert og skifter navn til NASAMS III. Det betyr enda større fleksibilitet, lettere utstyr og bedre kommunikasjon mellom enhetene. 

Maries jobb som ledende flysoldat er å være med på å tilrettelegge for at systemet på kortest mulig tid er operativt og klar til bruk. Så også under øvelse Joint Viking 2017, hvor Luftvernbataljonen har en viktig oppgave i å beskytte Hærens brigade.

– Jeg trives veldig godt her og er veldig glad for at jeg har dette som førstegangstjeneste, smiler hun.

Luftvern er ​høyaktuelt

Oberstløytnant Kåre Rye, bataljonssjef i Luftvernbataljonen, er derfor fornøyd med at luftvern atter en gang er på agendaen.

Forsvaret ønsker nå å satse mer på luftvern. NASAMS-systemet skal oppgraderes, og Hæren skal få et mobilt kampluftvernsystem.

Det nye kampluftvernet blir seks ombygde M113-panservogner med IRIS-T-missiler og tre Humvee-feltvogner med AMRAAM-missiler. I tillegg kommer sensorer og kommando- og kontrollstasjoner.

– Panservognene gjør at man får mobilt luftvern nærmere fronten. Humvee-feltvognene gir en enda kjappere etablering og kan enkelt transporteres med fly, forteller Rye.

FAKT​A:

  • NASAMS det eneste bakkebaserte luftvernsystemet i Forsvaret og skal beskytte militære og sivile installasjoner, avdelinger, befolkningssentre og annen infrastruktur mot angrep fra lufta.
  • Bruken av aktive missiler, og evnen til å bruke flere sensorer, gjør at NASAMS har en formidabel ildkraft i forhold til andre luftvernsystemer. NASAMS kan håndtere mange trusler samtidig og fungerer som et nettverksbasert våpensystem der alle komponenter deler informasjon.
  • I løpet av 2018 blir systemet oppgradert og skifter navn til NASAMS III.
  • I dag får Hæren viktig støtte av Luftver nbataljonen og NASAMS for å oppdage trusler i lufta. Snart skal Hæren få sitt eget luftvern, for å få ytterligere styrket luftstøtte på bakkenivå.
Publisert 10. mars 2017 18:10. av JONNY KARLSEN, FOTO: KRISTIAN BERG, VIDEO: JONAS SELIM​. Sist oppdatert 11. mars 2017 09:55.