Hærens spesialistbefalHærens spesialistbefalhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20151012OST_3904-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4089Slik ser de nye distinksjonene i Hæren ut. Her for sjefssersjant. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter
Spesialistbefal i Hæren 03Spesialistbefal i Hæren 03http://forsvaret.no/media/PubImages/20151012OST_3982-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4092Distinksjonene til Hærens sjefssersjanter. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter
Spesialistbefal i Hæren 04Spesialistbefal i Hæren 04http://forsvaret.no/media/PubImages/20151012OST_3972.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4091Distinksjonene til Hærens mestersersjanter. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter
Spesialistbefal i Hæren 02Spesialistbefal i Hæren 02http://forsvaret.no/media/PubImages/20151012OST_3942-1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4090Spesialistbefalenes nye distinksjoner. Foto: Olav Standal Tangen, Forsvarets mediesenter

Er du en sjefsersjant?

Nå innføres den nye militærordningen, og Hæren søker sine første sjef- og mestersersjanter. Er du en av dem?

​​​​​​​​​​​​​​​Med innføring av den nye ordningen for militært tilsatte i Forsvaret følger et stort arbeid med å få på plass rammeverket både for fremtidige offiserer og for det fremtidige spesialistkorpset. Målet med ordningen er økt operativ evne, økt sikkerhet og bedre vilkår for alle ansatte. For å oppnå dette, må vi bygge et nytt korps av vervede spesialister. ​​

  • Se nederst i saken for mer informasjon og søknadsfrist.

I disse dager har Hæren nådd en viktig milepæl når vi nå lyser ut stillingene som sjef- og mestersersjanter på bataljonsnivå. Kan dette være noe for deg?

Sjefens h​øyre hånd

Sjefsersjanten skal inngå i avdelingens ledergruppe, og deres roller, ansvar og myndighet skal defineres likt i hele Hæren uavhengig av nivå. Dette endrer både lederrollen og offiserrollen, og skal bidra til bedre situasjonsforståelse og standardisering, forbedret gjennomføringsevne, disiplin, sikkerhet, operative evne, presisjon og kvalitet. 

Avdelingsjefens evne til å føre kommando skal styrkes, og sjefsersjanten er sjefens nærmeste rådgiver.

– Dette er selve skjelettet i Hærens spesialistkorps, og jeg misunner de bataljonssjefene som får en sjefsersjant som makker, sier oberst Erlend Bekkestad, personellsjef i Hæren og tidligere sjef for Panserbataljonen. 

– Nå vil Hærens sjefer kunne nå mye lengre i utdanningen av sine avdelinger, med større presisjon og høyere sikkerhet for sine soldater. Derfor er det åpenbart at dette er en viktig prosess, ikke bare for spesialistkorpset, men også for sjefene i Hæren, utdyper Bekkestad.

​​Mester og master 

Samtidig som sjefsersjantene lyses ut, skal også mestersersjantene på plass i Hæren. Disse er fagmennesker som på vegne av sjefen skal forestå kravsetting, kontroll og oppfølging av standarder både internt og eksternt innenfor eget fagområde. Dette er spesialister som gir direkte fagstøtte til avdelingenes ledergrupper, og som sørger for oppfølging av de faglige standardene. Det er disse som skal sørge for at utøvelsen av faget i avdelingen følger fastsatte prosedyrer, og at avdelingens personell holder tilstrekkelig nivå.

Hærens sjefsersjant, sersjantmajor Rune Wenneberg er klar i sin tale.

– Hærens mestersersjanter skal bære faget og sørge for at det utøves korrekt og på en sikker måte. Dette vil gjøre at det nesten uhåndterbare kontrollspennet som våre sjefer må forholde seg til, blir litt mer håndterbart. Dette vil igjen gi sjefene mulighet til å nå lengre i utviklingen av sine respektive avdelinger, sier Wenneberg. 

Han legger til at det vil aldri være tvil om hvem som har ansvaret for aktiviteten, men spesialistene vil bidra til at nivået kan heves betraktelig.

Hvem ser Hæ​​ren etter? 

Det er åpenbart at det følger et stort ansvar med disse stillingene, og ikke alle vil være egnet. Det blir derfor en grundig prosess før de første 27 tilsettes 1. januar 2016. Både en sjefsersjant og en mestersersjant må være modne og ha meget god og oppdatert systemforståelse innen eget ansvarsområde. De må være kreative, initiativrike, ha meget gode samarbeidsevner og evne å ta medansvar på vegne av foresatt innenfor fag- og ansvarsområde. 

Videre må vedkommende inneha svært gode lederegenskaper, og ha bred tillit og appell. Dessuten må de være gode veiledere og instruktører, som med sin store sosiale kompetanse bidrar til en sikkerhets- og kvalitetsbevisst avdelingskultur. 

Uansett om du jobber i Forsvaret eller ikke, så er det nå det skjer. Dersom du vil vite mer om stillinger, krav og vilkår, ring Forsvaret på 03003 eller send epost til fpvs.kontakt@mil.no.​

Søknadsfristen er 28. oktober 2015.​

Publisert 13. oktober 2015 15:13. av Hæren. Sist oppdatert 17. oktober 2017 14:15.