tjeneste_1690_harjegkravpaabarnepatjeneste_1690_harjegkravpaabarnepahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21731/media/PubImages/barn-illustrasjon-pexels.jpg

Har jeg krav på barnepass?

Her finner du informasjon omkring rett til barnepass under koronasituasjonen.

Forsvaret er av Justis- og beredskapsdepartementet definert som 1 av 15 samfunnskritiske funksjoner som det er nødvendig å opprettholde.

Dette innebærer at Forsvarets personell kan benytte seg av unntaksordninger som til enhver tid gis av nasjonale myndigheter. Ett av disse unntakene er blant annet rett til barnepass gjennom tilrettelegging av barnehage- og skoleopphold der foreldre er ansatt i samfunnskritiske stillinger i Forsvaret.

Det er opp til den enkelte BRA i Forsvaret å definere hva som er kritisk funksjon/ stilling. Det er linjeleder somo avgjør om denne muligheten skal benyttes.

Det presiseres at tilbudet om barnepass skal benyttes i minst mulig utstrekning av hensyn til risikoen for smittespredning.

Dersom det er avklart med linjeleder at man skal bli hjemme med barn, se tilsvarende sak på intranett for informasjon om føring i FIF. «Barn som har behov for pass» er definert som barn under 12 år i 2020.

Publisert 16. mars 2020 17:52..