tjeneste_1701_heimevernettjeneste_1701_heimevernethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21799/media/PubImages/_DSC2481.jpeg
tjeneste_1701_heimevernettjeneste_1701_heimevernethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21800/media/PubImages/_DSC2421.jpeg
tjeneste_1701_heimevernettjeneste_1701_heimevernethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21801/media/PubImages/_DSC2388.jpeg
tjeneste_1701_heimevernettjeneste_1701_heimevernethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21802/media/PubImages/_DSC2641.jpeg

Informasjon for Heimevernet

Her finner du relevant informasjon om din tjeneste i Heimevernet i forbindelse med Korona-viruset.

Har du fått innkallelse til ekstraordinær tjeneste i Heimevernet som følge av Korona-krisen? Det er ikke gjort endringer i retningslinjene for godtgjørelser og fritak. 

Informasjonen under er primært ment for soldater i innsatsstyrkene og områdestrukturen. Ansatte i Heimevernet forholder seg til informasjonen som ligger på nettsiden forsvaret.no/ansatt

Godtgjørelser og tillegg under koronasituasjonen

Utbetaling av godtgjørelse, tillegg og reise
Er du innkalt til ekstraordinær tjeneste i forbindelse med krisehåndtering som følge av koronasituasjonen, har du rett til utbetaling av:

  • Tjenestetillegg- menige/godtgjørelse for befal og offiserer
  • Tillegg for ekstraordinær tjeneste
  • Kompensasjonstillegg for menige
  • Reiseutgifter og eventuelle reisedager
Kontakttelefon for pårørende og tjenestegjørende
HVs kontakttelefon er et tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Telefonen er betjent av feltpresttjenesten i Heimevernet mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. Nummeret er 624 08 008Se mer informasjon i skrivet "Heimevernets kontakttelefon" i kolonnen til høyre. 


 Relevante temaer

 

 

tjeneste_1701_heimevernetKANSELLERING AV INNKALLINGER <p style="line-height: 1.5; padding-top: 30px;">Dersom din innkalling til planlagt aktivitet i Heimevernet er blitt kansellert, kan du fortsatt ha rett til kompensasjon fra Forsvaret. </br></br> Har du oppmøte uten å ha gjennomført aktiviteten, har du rett til godtgjøring ut fra perioden som fremgår på innkallingen, og dette vil telle mot tjenesteplikten. Gjennomført tjeneste registreres, og godtgjøring/tillegg utbetales i henhold til den perioden som fremgår av innkallingen.</br></br> Har du ikke hatt oppmøte, men har blitt påført utgifter på grunn av innkallingen, kan du søke om kompensasjon for utgifter du har blitt påført på grunn av kansellering. I søknaden må du fremlegge dokumentasjon på sannsynliggjorte utgifter. Søknaden behandles av ditt heimevernsdistrikt.</p> tjeneste_1701_heimevernet
tjeneste_1701_heimevernetJEG ER ARBEIDSLEDIG/PERMITTERT <p style="line-height: 1.5; padding-top: 30px;">Personell som mottar ytelser fra NAV, skal melde fra om mottatte ytelser fra Forsvaret. Ytelser fra Forsvaret utbetales etter bestemmelser i Fredsregulativet og i henhold til innkalling og/eller gjennomført tjeneste.</p>tjeneste_1701_heimevernet
tjeneste_1701_heimevernetJEG HAR EN SAMFUNNSKRITISK JOBB<p style="line-height: 1.5; padding-top: 30px;">Flere av våre soldater har sivile yrker som av Folkehelseinstituttet er definert som samfunnskritiske. Heimevernet er en ansvarlig samfunnsaktør og vil ta hensyn til dette. Imidlertid har også soldater i Forsvaret en samfunnskritisk rolle under denne krisen. </br></br> Det kan ikke søkes om fritak fra tjeneste før du har mottatt innkallelsen fra Heimevernet. Det er soldaten som søker, ikke arbeidsgiver. </p> tjeneste_1701_heimevernet
tjeneste_1701_heimevernetFRITAK/UTSETTELSE<p style="line-height: 1.5; padding-top: 30px;">Har du mottatt innkallelse til ekstraordinær tjeneste under Korona-krisen, kan du søke fritak og/eller utsettelse. Dette gjelder for de av HVs soldater som har et yrke som av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er definert som samfunnskritisk, eller som av familiære årsaker ikke ønsker å møte. </br></br> Som HV-soldat er det viktig å vite at alle søknader om fritak/utsettelse leveres din områdesjef så fort som mulig etter at du har mottatt innkallelsen. Områdesjefen kan velge å ta klagen til følge eller sende den videre til HV-distriktet for avgjørelse der. </p> tjeneste_1701_heimevernet
tjeneste_1701_heimevernetKARANTENE ETTER TJENESTE I FORSVARET? <p style="line-height: 1.5; padding-top: 30px;">Personell som pålegges karantene etter avsluttet oppdrag i Forsvaret, er å anse som ikke arbeidsføre og skal benytte egenmelding og/eller sykemelding i forhold til egen arbeidsgiver.</br></br> Forsvaret kan tilby karantene-lokaliteter til tjenestepliktige som ikke kan eller bør være i karantene hjemme på grunn av fare for spredning av smitte til personer i risikogrupper eller som ivaretar samfunnskritiske funksjoner (helsearbeidere f.eks.).</br></br> For å unngå å bringe smitte inn i Forsvarets lokaliteter, kan hotell brukes som karantene-lokaliteter. </p>tjeneste_1701_heimevernet
tjeneste_1701_heimevernetGENERELL INFORMASJON<p style="line-height: 1.5; padding-top: 30px;">Les mer om hvordan viruset smitter og hva du kan gjøre for å beskytte deg på helsenorge sine nettsider</br></br> Endringer med tanke på karantene og hjemmeisolasjon skjer raskt og kommer fra overordnede myndigheter. Derfor er det viktig at alle ansatte og soldater holder seg oppdatert på helsemyndighetenes nettsider.</p>tjeneste_1701_heimevernet


Har du spørsmål om tjenesten? Kontakt ditt HV-distrikt

HV-01, Oslofjord 

Telefon: 69 23 83 10

HV-02, Oslo og Akershus 
Telefon: 23 09 26 00​

HV-05, Opplandske
Telefon: 62 40 82 91​

HV-12, Trøndelag
Telefon: 74 83 67 10

HV-14, Sør-Hålogaland
Telefon: 75 11 22 00

HV-16, Nord-Hålogaland
Telefon: 48 99 35 81

HV-17, Finnmark
Telefon: 78 49 21 02 


Publisert 24. mars 2020 10:00.. Sist oppdatert 16. april 2020 11:49.