Hva gjør du om noen blir smittet? Informasjon til ansatte og ledere

Dersom du gjennomfører en test og får påvist koronasmitte (Covid-19) må du umiddelbart kontakte din nærmeste leder. Lederen må så melde dette videre.

​Forsvaret er avhengige av dokumentasjon av laboratoriebekreftede koronasmittede (Covid-19) i Forsvarets journalsystem.

Forsvarets sanitet (FSAN) skal på vegne av Forsvaret holde en oversikt over laboratoriebekreftede tilfeller av Covid19-smittede blant vårt personell.

Dette forutsetter rapportering inn til FSAN gjennom journalsystemet SANDOK. Linjeledere til personell som tester positivt på Covid-19, skal ringe nærmeste sykestue for å melde fra om personen som er smittet. Dersom du ikke vet hvem du skal melde fra til, ta kontakt med nærmeste leder.

Sykestuene må kontakte personen som har fått bekreftet Covid-19-smitte for å verifisere dette, samt skal dokumentere det i SANDOK og sette korrekt diagnose (U071 Laboratoriebekreftet COVID-19).

For legene: Legg gjerne også inn informasjon om hvor prøven er tatt. Denne orienteringen skal gjøres kjent for alle Forsvarets ansatte. Orienteringen er også lagt ut på «SANDOK informerer».

Se ellers faglig meddelelse fra sjef FSAN om dokumentasjon av labratoriebekreftede Covid 19– smittede i Forsvarets journalsystem:

2020-03-16 Faglig meddelelse fra sjef FSAN.pdf

VIKTIG INFORMASJON:

Endringer med tanke på karantene og hjemmeisolasjon skjer raskt og kommer fra overordnede myndigheter. Derfor er det viktig at alle ansatte og soldater holder seg oppdatert på helsemyndighetenes nettsider


 Les mer om

 

 

tjeneste_1689_informasjontilansatttjeneste_1684_korona/ansatt/korona/media/PubImages/20200311tk_I7773.jpgInformasjon til ansatteHer finner du som forsvarsansatt viktig informasjon rundt koronavirus-situasjonen i Norge.tjeneste_1689_informasjontilansatthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8004


Publisert 16. mars 2020 15:33.. Sist oppdatert 19. mars 2020 15:22.