tjeneste_1683_koronasituasjonenfoetjeneste_1683_koronasituasjonenfoehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21704/media/PubImages/_P3A8848-tjenestereise.jpg

Koronasituasjonen: Føringer for reiser i Forsvaret

Koronavirus smitter ved nærkontakt mellom mennesker, og reisevirksomhet kan være med på å spre viruset.

VIKTIG INFORMASJON:

Endringer med tanke på karantene og hjemmeisolasjon skjer raskt og kommer fra overordnede myndigheter. Derfor er det viktig at alle ansatte og soldater holder seg oppdatert på helsemyndighetenes nettsider

​Føringer for reiser i Forsvaret:

Forsvarets personell skal følge alle pålegg som enhver tid er gitt av Helsedirektoratet, se direktoratets sider om koronaviruset.

For Forsvaret gjelder følgende presiseringer vedrørende reiser:

1. reiser fra utlandet til norge

Generelt skal Forsvarets personell følge pålegg gitt av Helsedirektoratet. Les mer om reiseråd på helsenorge.no

I tillegg presiseres følgende:

Uavhengig av om du kommer fra «rødt» eller «gult» land, skal du ta virustest (PCR-test) når du ankommer Norge, dersom det er tilrettelagt for dette på flyplassen eller grensepasseringsstedet. Vær oppmerksom på at hvis du har arbeidet på sykehus eller med prehospitale pasienter, er det også krav om andre tester, for eksempel MRSA, før du kan arbeide i norsk helsevesen. 
 
Dersom du må bruke offentlig transport hjem (fra flyplass eller lignende) når du er pålagt karantene, skal du benytte munnbind. Se riktig bruk av munnbind på helsenorge.no.

NB! Personell i INTOPS (internasjonale operasjoner) følger egne retningslinjer gitt av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). 

2. UTSTASJONERT PERSONELL I PE-STILLINGER I UTLANDET: HJEMREISE PÅ GRUNN AV COVID-19-RISIKO

Personell i faste staber og funksjoner i utlandet (f. eks. NATO-/FN-staber, utsendte forsvarsattacheer) og personer som er på skoler og utdanning i utlandet for over 6 måneder (f. eks. i forbindelse med pilotopplæring i USA, stabsskole i utlandet mv.), blir i utgangspunktet værende i sine funksjoner og land.

Personellet skal følge de gjeldende retningslinjer fra Utenriksdepartementet (UD) når det gjelder hjemreise på grunn av covid-19.

Per 25. mars 2020 innebærer dette at følgende personell og/eller deres familie kan reise hjem til Norge:

– Tjenestegjørende og deres familie som tilhører risikogruppen ifølge Folkehelseinstituttets kriterier, hvilket er personell over 65 år eller personell med underliggende kroniske sykdommer.

– Tjenestegjørende og deres familie som er stasjonert i land med ikke-adekvat helsevesen. Personell som er i tjeneste i utlandet har fått tilsendt informasjon om dette.
NB! Reisen skal avklares med tjenestested og beordrende myndighet.

Forsvarsdepartementet følger UDs retningslinjer om at hjemreise under utbruddet av covid-19 kan dekkes for disse definerte personellgruppene.

Sist oppdatert 21. august 2020

Publisert 12. mars 2020 15:41.. Sist oppdatert 21. august 2020 15:59.