tjeneste_1683_koronasituasjonenfoetjeneste_1683_koronasituasjonenfoehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21704/media/PubImages/_P3A8848-tjenestereise.jpg

Koronasituasjonen: Føringer for reiser i Forsvaret

Koronavirus smitter ved nærkontakt mellom mennesker, og reisevirksomhet kan være med på å spre viruset.

VIKTIG INFORMASJON:

Endringer med tanke på karantene og hjemmeisolasjon skjer raskt og kommer fra overordnede myndigheter. Derfor er det viktig at alle ansatte og soldater holder seg oppdatert på helsemyndighetenes nettsider

​Føringer for reiser i Forsvaret:

Forsvarets personell skal følge alle pålegg som enhver tid er gitt av Helsedirektoratet, se direktoratets sider om koronaviruset.

For Forsvaret gjelder følgende presiseringer vedrørende reiser:

1. Tjenestereiser

Bare virksomhetskritiske tjenestereiser skal gjennomføres. Utenriksdepartementet frarådet fra 14. mars 2020 alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Det skal ikke under noen omstendigheter gjennomføres reiser til områder med vedvarende spredning som angitt av Folkehelseinstituttet.

Reisende som returnerer fra utlandet, skal gjennomføre 14 dagers hjemmekarantene.

Les mer om reiser på Helsenorge.no her.

2. Reiser mellom hjemsted og jobb

Reiser til og fra jobb, inkludert pendling, med offentlig kommunikasjon som fly, tog, buss, trikk eller båt skal unngås dersom dette ikke er strengt nødvendig. Det skal tilrettelegges for å tjenestegjøre hjemme, fra alternativ militær base eller bli ved tjenestegjørende avdeling.

Les mer om kollektivtransport på Helsenorge.no her.

3. Personell i PE-stillinger i utlandet: Retningslinjer for hjemreise

Personell i faste staber og funksjoner i utlandet (f. eks. NATO-/FN-staber, utsendte forsvarsattacheer) og personer som er på skoler og utdanning i utlandet for over 6 måneder (f. eks. i forbindelse med pilotopplæring i USA, stabsskole i utlandet mv.), blir i utgangspunktet værende i sine funksjoner og land.

Personellet skal følge de gjeldende retningslinjer fra Utenriksdepartementet (UD) når det gjelder hjemreise på grunn av covid-19.

Per 25. mars 2020 innebærer dette at følgende personell og/eller deres familie kan reise hjem til Norge:

– Tjenestegjørende og deres familie som tilhører risikogruppen ifølge Folkehelseinstituttets kriterier, hvilket er personell over 65 år eller personell med underliggende kroniske sykdommer.

– Tjenestegjørende og deres familie som er stasjonert i land med ikke-adekvat helsevesen. Personell som er i tjeneste i utlandet har fått tilsendt informasjon om dette.
NB! Reisen skal avklares med tjenestested og beordrende myndighet.

Forsvarsdepartementet følger UD´s retningslinjer om at hjemreise under utbruddet av Covid-19 kan dekkes for disse definerte personellgruppene.

Sist oppdatert 31. mars 2020


Publisert 12. mars 2020 15:41.. Sist oppdatert 31. mars 2020 09:30.