karriere_2238_befalsutdanning09273karriere_2238_befalsutdanning09273http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17608/media/PubImages/20170728FR-3987.jpg
karriere_2238_befalsutdanning09273karriere_2238_befalsutdanning09273http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22157/media/PubImages/20190219tk_I3080.jpg
karriere_2238_befalsutdanning09273karriere_2238_befalsutdanning09273http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22158/media/PubImages/20190301OEV_0O3A7789.jpg

Tilbake til oversikt

Befalsutdanning

Krav til søker
  • Fullført førstegangstjeneste innen skolestart

  • Søkere til Hæren skal normalt ha vært ansatt i minimum ett år etter førstegangstjenesten for å være søknadsberettiget. Kandidater til Hæren må søke gjennom egen avdeling. Personell med kortere tjenestetid, med relevant høyere utdanning/fagbrev, kan unntas fra dette kravet. Eksempelvis sykepleiere, mekanikere og annet teknisk personell.

  • Søkere til Luftforsvaret skal normalt ha vært ansatt i minimum to år etter førstegangstjenesten for å være søknadsberettiget

  • Søkere til Sjøforsvaret behøver ikke noe tjeneste utover fullført førstegangstjeneste for å være søknadsberettiget

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

  • Du må ha bestått årlig fysisk test i stillingen du tjenestegjør i. Testen må være gjennomført og registrert i søknadsåret eller året før. I tillegg må du bestå fysiske tester på opptaket til karakter 4.

  • Ha oppdatert sitt militære rulleblad innen søknadsfristen med godkjent tannhelse og medisinsk skikkethet for tjeneste i internasjonale operasjoner. Søkere til Sjøforsvaret må i tillegg være skikket for sjøtjeneste

+ Se flere krav


Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19: Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil disse sidene oppdateres.

Om utdanningen

Veien til en befalsutdanning går gjennom førstegangstjenesten. Etter endt tjeneste kan du søke deg videre jobb som spesialist innen en rekke ulike fagområder. Som spesialist vil du på sikt kunne få tilbud om å bygge på kompetansen din med en befalsutdanning. Dette er en mulighet for deg som er tiltenkt lederansvar i stillingen din. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle befalsstillinger på lavere nivå i Forsvaret. 

 

 

karriere_2238_befalsutdanning09273Hvem kan søke?<p> For å bli tatt opp som elev ved befalsskolen må man i hovedsak ha erfaring fra tidligere tjeneste i Forsvaret, og skal som et <b>minimum</b> ha gjennomført førstegangstjenesten. Denne muligheten er først og fremst tiltenkt deg som har gjennomført førstegangstjeneste, og som har et ansettelsesforhold i Forsvaret i dag. Du jobber mest sannsynlig som spesialist (i gradspennet OR 2 til 4) og er tiltenkt lederansvar i stillingen din. Da vil befalsskolen være et naturlig steg videre i din militære karriere. karriere_2238_befalsutdanning09273
karriere_2238_befalsutdanning09273Hva lærer du?<p> I løpet av utdanningen vil du få undervisning i emner som militærmakt, ledelse og fysisk trening. Utdanningen skal være praksisnær og rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet. Den militære profesjon og ledelse er gjennomgående tema i hele utdanningen. Utdanningen er lik for alle uavhengig av hvilket fagområde og forsvarsgren man har sin bakgrunn fra. <br/> <br/> Læringsmiljøet på skolen er tuftet på å skape både teoretiske og praktiske arenaer som sammen skal gjøre deg skikket til å jobbe som befal i Forsvaret. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet dine lederegenskaper i praksis. For å utnytte kompetansen og erfaringene elevene har fra tidligere, legges det vekt på at alle bidrar med egne erfaring og deltar aktivt i undervisningen. Befalsutdanningen skal utnytte og videreutvikle elevenes erfaringer fra tidligere tjeneste i Forsvaret. Utdanningen skal videre gi økt forståelse for Forsvarets virksomhet. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør deg i stand til å kunne løse et bredt spekter av oppgaver, spesielt innenfor praktisk ledelse. karriere_2238_befalsutdanning09273
karriere_2238_befalsutdanning09273Hvor og når foregår utdanningen?<p> Befalsskolen ligger på Sessvollmoen som ligger noen kilometer nord for Oslo lufthavn. Utdanningen har en varighet på 12 uker. Totalt er det tre gjennomføringer årlig. </p> <p> For kull med oppstart i desember gjennomføres opptaket i slutten av juni. For kull med oppstart i mars og august, gjennomføres opptaket samlet i månedsskiftet november/desember. Eksakte datoer blir gitt i innkallingsbrevet både til opptak og til skolestart. </p>karriere_2238_befalsutdanning09273
karriere_2238_befalsutdanning09273Hverdagen på skolen<p> Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Skolens utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende. <br/> <br/> Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Forsvarets lederutdanning er unik. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikler du deg som menneske, fagperson, medarbeider og leder. Utvikling av praktisk militært lederskap er sentralt i studiet og det legges vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. <br/> <br/> Bruk av forskjellige og ulike læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og eksamener kan legges til helger. karriere_2238_befalsutdanning09273
karriere_2238_befalsutdanning09273Vilkår og ansettelsesforhold<p>Du beholder lønn fra hjemmeavdeling under utdanningen, men tilkommer ikke (noen) tillegg for øvelse eller overtid. Videre må det påregnes å bo på rom med 2 - 4 personer. Du får ikke kompensasjon for utilfredsstillende kvarter. De som allerede har pendlerrettigheter beholder de, men fra Sessvollmoen. Rettigheter til eventuelle hjemreiser er i henhold til Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret «kompensasjonsavtalen» pkt 5.6.3 opptjening.karriere_2238_befalsutdanning09273
karriere_2238_befalsutdanning09273Videre muligheter<p> Utdanningen har som mål å utvikle befal med yrkesstolthet, gode holdninger, økt selvinnsikt, integritet, tillit og evne til å motivere andre. Dette for å sikre handlekraft, evne til å iverksette beslutninger og opprettholde disiplin i egen avdeling. Befalet må i tillegg forstå sin rolle som forbilde og den påvirkningskraften de har som leder. <br/> <br/> Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe som sersjant (tilsvarer graden OR 5) i Forsvaret. Utdanningens overordnede mål er å gi elevene de beste forutsetningene for å bekle befalsstillinger på lavere nivå i Forsvaret. Utdanningen kvalifiserer også for karriere- og utdanningsmuligheter på høyere nivå i Forsvaret, som blant annet videregående befalsutdanning. Det er ikke plikttjeneste knyttet til denne utdanningen.karriere_2238_befalsutdanning09273

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

karriere_2238_befalsutdanning09273Slik søker du<p> Alle søkere skal benytte elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID som ligger under «søk her» knappen på denne siden. </p> <p> Etter søknadsfristen vil innsendte søknader bli behandlet. Du får svar omtrent én måned etter fristen om du har konkurrert deg inn til opptak eller ikke. </p>karriere_2238_befalsutdanning09273
karriere_2238_befalsutdanning09273Opptaket<p> For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret. Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i perioden 21. juni til 5. juli 2019. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. </p>karriere_2238_befalsutdanning09273

Spørsmål om denne linjen?

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 1. oktober 2018 12:25.. Sist oppdatert 4. mai 2020 14:42.