karriere_1687_bacheloritelematikkkarriere_1687_bacheloritelematikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21871/media/PubImages/20200212tk_I3243.jpg

Tilbake til utdanningsoversikten

Ingeniørfag, studieretning telematikk

Vedrørende koronasituasjonen og COVID-19

Opptak og seleksjon til de ulike utdanningsløpene går inntil videre som planlagt. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke som normalt. Ved endringer vil denne siden oppdateres.


Krav til søker
  • Ha generell studiekompetanse (​matematikk R1 + R2 og fysikk F1) eller forkurs for ingeniørutdanning

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå). Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn etter søknaden din er behandlet, så fremt du ellers blir funnet kvalifisert

  • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen

 Møt ingeniørkadetten Eva

 

 

karriere_1687_bacheloritelematikkkarriere_1687_bacheloritelematikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=6047https://youtu.be/WDe3K2Ev-U4

Om utdanningen

Studiet gir deg en ingeniørutdanning innen data- og kommunikasjonssystemer kombinert med militær utdanning. Utdanningen har en varighet på tre år, og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i telematikk.

 

 

Hva lærer du?Hva lærer du?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">I løpet av studiet vil du lære hvordan teknologi fungerer for å kunne planlegge, etablere, drifte, og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer. Du utdannes til å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, samt hvordan beskytte mot de trusler og sårbarheter teknologien skaper. Systemene Forsvaret benytter er svært avanserte og komplekse, noe som gjør at det stilles høye krav til kunnskap, teknisk innsikt og ferdigheter for personell som skal jobbe med disse.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge, og du får i tillegg en innføring i relevante spesialiseringsemner som operativsystemer, datakommunikasjon, signalbehandling, telekommunikasjonssystemer og programmering. Mot slutten av studiet gis mulighet til fordypning i enten militære ledelsessystemer eller datanettverksoperasjoner.<br></p>
Hvem passer utdanningen for?Hvem passer utdanningen for?<p class="forsvaretElement-p">Studiet passer for deg som ønsker en ingeniørutdanning kombinert med en militær utdanning, og som syntes det er spennende å sette seg inn i ny teknologi. Det kreves ingen forkunnskaper utover studiekompetanse med fordypning i matte og fysikk.<br></p>
Hvor foregår studiet?Hvor foregår studiet?<p class="forsvaretElement-p"></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet gjennomføres på Jørstadmoen, som ligger rett ved Lillehammer. Studentene bor sammen fordelt på 2-4 mannsrom under utdanningen. Boligblokkene man bor på kalles for kaserner og ligger rett ved skolen. I tillegg til soverommene, er kasernene utstyrt med felles TV-stuer og kjøkken hvor studentene ofte samles. Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, inkludert i helgene.<br></p><p class="forsvaretElement-p">All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange med både treningsstudio, hinderbane, fotballbane, sandvolleyballbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.<br></p>
Hverdagen på skolenHverdagen på skolen<p class="forsvaretElement-p">Utdanningen byr på en variert skolehverdag. Vår utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes på elektronikklaboratoriet, i tillegg til dager hvor du er ute på øvelse, trening eller skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende og utfordrende.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Skolen legger stor vekt på praktisk øving i løpet av studiet. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter hvor studentene tildeles lederskap- og instruksjonsoppgaver ovenfor medstudenter, og ved at høyteknologisk militært materiell konfigureres og driftes av studenten. I tillegg har de fleste tekniske fagene praktiske øvinger i laboratorium. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Bruk av forskjellige og ulike læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver i utdanningen sikrer læring som varer og gir god sammenheng mellom teori og praksis.<br></p>
Hva kan jeg jobbe med?Hva kan jeg jobbe med?<p class="forsvaretElement-p">Som cyberingeniør kan du jobbe i svært mange forskjellige avdelinger i Forsvaret. Etter endt utdanning får du jobb i enten Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet eller Cyberforsvaret. Alle avdelinger har stort behov for denne kompetansen. Tjenestestedene er spredt over hele landet og arbeidsoppgavene kan være svært varierte innenfor fagfeltet. Enten man jobber på et sjøfartøy, en flyskvadron, i spesialstyrkene eller på grensevakta vil du jobbe innenfor ditt fagfelt. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Arbeidsoppgavene du møter kan være å planlegge, etablere, drifte og vedlikeholde kommunikasjonssystemene som brukes i Forsvaret, drive med beskyttelse av de samme systemene, utvikle ny teknologi og kreativt utnytte allerede eksisterende systemer, samt undervisning og kurs.<br></p>
Videre muligheterVidere muligheter<p class="forsvaretElement-p">Studiet gir deg en leder- og ingeniørutdanning med muligheter for påbygning ved både militære og sivile utdanningsinstitusjoner. Utdanningens overordnede mål er å gi studentene de beste forutsetningene for å besette spesialistfunksjoner innen relevant fagområde i Forsvaret. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Anskaffelser av stadig mer avanserte kommunikasjons- og ledelsessystemer i Forsvaret gjør dette til en fremtidsrettet og relevant utdanning i tiden fremover. For å kunne unytte de mulighetene som ligger i ny teknologi, samt beskytte Forsvaret mot de trusler og sårbarheter denne teknologien skaper, vil kombinasjonen av soldat, leder og ingeniør gjøre deg ettertraktet til mange spennende stillinger som cyberingeniør i Forsvaret.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Studiet kvalifiserer også til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet. Utdanningen er forhåndsgodkjent for direkte opptak til den toårige påbygningen til «MSc in Telematics» ved NTNU. Mange andre påbygninger/studiesteder er også aktuelle, men studentens utdanning må da vurderes i hvert enkelt tilfelle.<br></p>

 Få et innblikk i livet som ingeniørkadett

 

 

karriere_1687_bacheloritelematikkkarriere_1687_bacheloritelematikkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21260https://youtu.be/VjGnJpdnUEI

Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess.

 

 

Slik søker duSlik søker du<p class="forsvaretElement-p">​Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter søknadsfristen har gått ut blir alle søknadene vurdert og behandlet. Normalt sendes innkallings- eller avslagsbrev ut i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak.<br></p>
OpptaketOpptaket<p class="forsvaretElement-p">​For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene gjennomføres et felles <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=3c7924a9-7be2-43b3-b02b-9184bc1d04d9">opptak</a> for utdanning i Forsvaret. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en skoleplass. Under opptaket blir kandidatene selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, skoleresultater og personlige egenskaper.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensiale til å bli en god soldat, fagperson eller leder i Forsvaret. Seleksjonen er omfattende og varer i to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. <br></p><p class="forsvaretElement-p">På grunn av nytt utdanningssystem i Forsvaret, tas det forbehold om mindre endringer i innhold og varighet på opptaket. Eventuelle endringer vil bli gitt informasjon om i god tid før selve opptaket.<br></p>
ForberedelserForberedelser<p class="forsvaretElement-p">Det er mange som møter til opptak, noe som betyr at konkurransen om den enkelte skoleplass er hard. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt har en klar fordel. Det er ingen hemmelighet at det i perioder kommer til å bli lite med søvn, mat og harde fysiske påkjenninger. Du kommer til å lære deg at grensen for hva du tåler kan flyttes mye lengere enn du tidligere hadde trodd.</p><p class="forsvaretElement-p">Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet. De <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">fysiske</a> <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">minstekravene</a> er absolutte, noe som betyr at de må bestås for at du skal kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel at du klarer de fysiske kravene med god margin.  <br><br>Det kan være en fordel å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene bør du forberede deg på å få utfordret motivasjonen din i løpet av opptaket. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Det er ofte i slike situasjoner du må ta stilling til om du vil fortsette eller trekke deg. Da må du ha bestemt deg i forkant, og ikke begynne å tenke på det når du er langt nede i kjelleren.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.<br></p>

Spørsmål om denne linjen?

 

Finn flere svar på:
Ofte stilte spørsmål

Ring oss: 
915 03 003

Skriv til oss:
fpvs.kontakt@mil.no 

Snakk med oss på Facebook:
Utdanning og tjeneste i Forsvaret

Finn din utdanning

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. Her kan du enkelt finne ut hva som passer for deg og dine interesser.

Se oversikt
Publisert 8. desember 2017 13:05.. Sist oppdatert 16. april 2020 13:21.