Hærens hemmelige krigere

Det er ikke bare våpen, styrke og kraft som trengs for å vinne en krig. Det vet Etterretningsbataljonen alt om.

​For like viktig er kunnskap og oversikt om operasjonsområdet, partene i konflikten, folkene som bor der og andre faktorer som påvirker sikkerheten til norske og allierte styrker.

Riktig kunnskap øker muligheten for suksess, og Etterretningsbataljonen gir norske styrker den nødvendige kunnskapen. 

– Soldatene våre er blant de best trente i Norge, men det er ikke med kuler og krutt de vinner sine slag. Dyp innsikt og kunnskap om verden rundt oss er vårt viktigste våpen, sier Aleksander Jankov, sjef for Etterretningsbataljonen. 

en hemmelig jobb

Etterretningsbataljonen er satt sammen av kunnskapsrike og holdningssterke mennesker. Nøyaktig hvordan de jobber, er hemmelig. Men litt kan de fortelle.


Jobben er å skaffe mest mulig korrekt informasjon og oversikt, dette gjør de med personell ute i felt og fagfolk inne i analyserom. Informasjonen hjelper militære sjefer med å ta riktige beslutninger – og dermed blir militære operasjoner mer effektive og mindre risikofylte.

– Våre folk undersøker forholdene både ved å observere det som skjer, snakke med dem som bor i operasjonsområdet, lytte på radiosignalene der vi opererer og å studer bilder som blir tatt med forskjellige typer avansert utstyr, forteller Jankov.

Luker ut feil

Like viktig er åpne kilder som internett og bøker. Men det finnes mye uriktig og upålitelig informasjon. Derfor er en stor del av jobben å luke ut tvilsom og feil informasjon.

– Så kan vi sette sammen det store puslespillet som alle samfunn utgjør, forteller Jankov.


Alle typer folk

Men hva slags person må du være for å jobbe i Etterretningsbataljonen? Må du være smartere enn de fleste andre? Sterkere? Svaret er at det ikke er noe enkelt svar.

– Vi ser etter folk med forskjellig bakgrunn og interesser. Alle opptak er basert på kravene de forskjellige jobbene stiller til den som skal utøve den, sier Jankov. 

Kjønn, religion, etnisk bakgrunn, politisk mening eller seksuell legning er uvesentlig, sier han. Men noen fellesnevnere finnes det i avdelingen.

– Alle har en ukuelig vilje til ikke å gi seg, og et ønske om å bli best mulig. Folkene våre liker også å oppnå resultater som del av et lag, og de har et kall om å gjøre tjeneste for Norge.   

Les om de ulike stillingene du kan søke i Etterretningsbataljonen her:

 Etterretningsanalytiker

 

 

karriere_3037_haerensetterretningsaktuelt_2211_etterretningsanalyti/analytiker-ida/media/PubImages/ASIC.jpgÅ sette sammen puslespilletHun analyserer hemmeligstemplet informasjon. Slik hjelper «Ida» militære sjefer med å ta riktige beslutninger. karriere_3037_haerensetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7673

 MI-analytiker

 

 

karriere_3037_haerensetterretningsaktuelt_2210_mianalytikerfeature/aktuelt/mi-analytiker-feature/media/PubImages/_C9B4201.jpgSkaper orden i kaoset– Det er vanskelig å finne ut hva som er sant. Derfor er det å håndtere usikkerhet en naturlig del av arbeidshverdagen vår, sier MI-analytiker Anders i Etterretningsbataljonen.karriere_3037_haerensetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7674

 EK-operatør

 

 

karriere_3037_haerensetterretningsaktuelt_2209_ekkrigforingsoperatø/aktuelt/ek-krigforingsoperator/media/PubImages/ek%20operatør.jpgHolder hodet kaldtSom operatør innen elektronisk krigføring må Petter (33) ha god kontroll på teknikken – også når det skytes rundt ham. karriere_3037_haerensetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7675

 MI-operatør

 

 

karriere_3037_haerensetterretningsaktuelt_1922_mioperatoer/aktuelt/mi-operatoer/media/PubImages/_C9B4522.jpgI etterretningens tjenestePressen elsker å kalle dem hemmelige agenter. Men jobben er ikke helt som en ser på film. Møt «Kristoffer» (30) som er MI-operatør i Etterretningsbataljonen.karriere_3037_haerensetterretningshttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7676

Publisert 29. november 2019 14:31.. Sist oppdatert 29. november 2019 14:53.