karriere_2489_hjelpeinstruktorkarriere_2489_hjelpeinstruktorhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18698/media/PubImages/luftforsvaret-ledendeflysoldat-muligheter.jpg

Hjelpeinstruktør og vaktkommandør

Luftforsvaret har behov for hjelpeinstruktører innen grunnleggende militære ferdigheter og vaktkommandører hvert år.

Denne utdanningen erstatter den tidligere utskrevet befalsutdanningen.

Soldater som blir selektert til denne utdanningen får en spennende og utviklende førstegangstjeneste.

Fagopplæring

Utdanningen vil inneholde bla lagførerutdanning, for deg som ønsker å få ledererfaring i løpet av førstegangstjenesten. Utdanningen vil være innenfor
rammen av førstegangstjenesten, men utdanningens lengde gir en utvidet tjenestetid fra 12 til 18 måneder. 

Etter gjennomført rekruttskoleutdanningen gjennomføres grunnkurs vakthold og sikring (V&S) på 5 uker. Under dette grunnkurset selekteres elever til lagførerutdanningen.
 
Deretter gjennomfører du en modul som inneholder lederskap og instruksjonslære (3 uker). Den siste modulen (3 uker) avhenger av om du skal tjenestegjøre som vaktkommandør og lede et vaktlag, eller bli hjelpeinstruktør ved Luftforsvarets skoler.
 
Vaktkommandørene skal gjennomføre vaktkommandør kurs, mens hjelpeinstruktørene vil få en opplæring i de militære enkeltmannsdisiplinene som en skal undervise i på skolen. Utdanningen avsluttes med en praksisperiode på 3 til 4 uker på den avdelingen du skal til.

Tjenesten

Du vil utføre tjeneste som lagførere enten ved vakt- og sikringstropp i Luftforsvaret eller ved Luftforsvarets rekruttskolen i ett år. Du beskikkes til ledende flysoldat etter gjennomført grunnkurs V&S og selektert inn til ledende flysoldatutdanning.
De første 12 månedene vil du få tjenestetillegg og ledende flysoldattillegg etter gjennomført grunnkurs V&S.

Etter 12 måneder tjeneste vil du få en økning på 30 % på tjenestetillegget og dimisjonsgodtgjørelsen. I tillegg vil du være søknadsberettiget til spesialiststillinger på OR 2-4 nivå, samt utdanning til å bli befal eller offiser i Forsvaret.
 

Hvordan bli hjelpeinstruktør?

  • Hjelpeinstruktør og vaktkommandørutdanning gjennomføres kun fra januar til juni hvert år.
  • Ønsker du tjeneste som dette må du bli kalt inn til Luftforsvarets januar-inntak.
  • I løpet av rekruttskolen vil du sette opp en ønskeliste om hvilke tjenester du kunne tenke deg i Luftforsvaret.
  • Når du blir selektert til ledende flysoldatutdanning ila grunnkurs V&S må du også skrive under villighet til å forlenge tjenesten fra 12 til 18 mnd.
Publisert 14. februar 2019 11:53..