karriere_2343_kampstøttekarriere_2343_kampstøttehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18236/media/PubImages/20181031JVE_FH2B0034.jpg

Kampstøtte

Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Ingeniørsoldat i Luftforsvaret og Luftvernartillerist er noen av Forsvarets kampstøtteavdelinger.

 

 

karriere_2343_kampstøttekarriere_115_artilleribataljonen/artillerijeger/media/PubImages/lmh-cr09-013.JPGArtilleribataljonenArtilleribataljonen er den norske Hærens artillerikapasitet. Hovedvåpenet til bataljonen er artillerivogn M109 (kanon), det største våpenet i Hæren per i dag.karriere_2343_kampstøttehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6637
karriere_2343_kampstøttekarriere_1288_etterretningsbataljo/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/etterretningsbataljonen/media/PubImages/AA_KESK_Ulvelabb_6.jpgEtterretningsbataljonenI førstegangstjenesten kan du blant annet tjenestegjøre i Støtteeskadronen.karriere_2343_kampstøttehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6746
karriere_2343_kampstøttekarriere_155_ingeniorbataljonen/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/ingeniorbataljonen/media/PubImages/tkfoa1R3511.jpgIngeniørbataljonenIngeniørbataljonen har som primæroppgave å støtte kampavdelingene i Hæren med brobygging, sprenge hindringer og flytte militære styrker med båter og ferger. karriere_2343_kampstøttehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6639
karriere_2343_kampstøttekarriere_128_ingeniortroppiluftfo/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/ingeniortropp-i-luftforsvaret/media/PubImages/luftforsvaret-force-protection-vaktsoldat.jpgIngeniørsoldat i LuftforsvaretIngeniørsoldatene i Ingeniørtroppen er en støttefunksjon til de operative funksjonene på og utenfor en flybase.karriere_2343_kampstøttehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6638
karriere_2343_kampstøttekarriere_133_luftvernartillerist/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/luftvernartillerist/media/PubImages/arkiv_FMS2006_1626_document.jpgLuftvernartilleristLuftvernartillerister betjener Luftforsvarets NASAMS II (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), som er et mobilt, modulbasert luftvernsystem med stor treffsikkerhet.karriere_2343_kampstøttehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6640

Publisert 19. november 2018 14:47.. Sist oppdatert 3. desember 2018 11:55.