karriere_2346_logistikktransportogkarriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18235/media/PubImages/12052016FWR_sambandsbataljonen-5516.jpg

Logistikk, transport og samband

Tjenestegjør i Sambandsbataljonen, som radiooperatør i Sjøforsvaret eller sambandssoldat i Luftforsvaret. Eller Stridstrenbataljonen i Hæren, eller vognfører i Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. 

 

 

karriere_2346_logistikktransportogkarriere_157_sambandsbataljonen/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/sambandsbataljonen/media/PubImages/sambandsbataljonen-vinter-soldat.jpgSambandsbataljonenSambandsbataljonen har ansvar for alle brigadens kommunikasjonssystemer og Hærens kommandoplasser.karriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6648
karriere_2346_logistikktransportogkarriere_1823_radiooperatorisjofor/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/radiooperator-i-sjoforsvaret/media/PubImages/tjenestemulighet-sjo-radiooperatorkurs-20161121JØ_6270.jpgRadiooperatørkursDin hovedoppgave blir å yte service og tjenester mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Sjøforsvarets fartøy, primært ved hjelp av radio.karriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6649
karriere_2346_logistikktransportogkarriere_141_sambandstroppiluftfo/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/sambandstropp-i-luftforsvaret/media/PubImages/nis-samband-cover.jpgSambandssoldatSambandstroppen er lokalisert på Ørland hovedflystasjon. Troppen utdanner spesialister i sambands- og kommandoplasstjeneste, som også skal kunne håndtere oppdukkende trusler og uforutsette situasjoner ved behov.karriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6644
karriere_2346_logistikktransportogkarriere_159_stridstrenbataljonen/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/haren/stridstrenbataljonen-css/media/PubImages/osh_TT_jenter-4.jpgStridstrenbataljonenStridstrenbataljonen er Hærens forsynings- og transportavdeling med verkstedkompetanse.karriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6645
karriere_2346_logistikktransportogkarriere_193_vognforersjaforisjof/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/vognforer-sjafor-i-sjoforsvaret/media/PubImages/sjafor-bil-transport.jpgVognfører i SjøforsvaretSom vognfører må du ha førerkort klasse B fra før, men avhengig av hvor du skal tjenestegjøre kan du få utdanning på enten minibuss, buss eller lastebil.karriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6646
karriere_2346_logistikktransportogkarriere_146_vognforeriluftforsva/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/vognforer-i-luftforsvaret/media/PubImages/vognforer-i-luftforsvaret.jpgVognfører i LuftforsvaretSom vognfører sørger du for transport av personell og materiell. Ved enkelte anledninger kjører du også VIP-oppdrag, spesielt under store og viktige besøk.karriere_2346_logistikktransportoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6647

Publisert 19. november 2018 14:50.. Sist oppdatert 20. november 2018 16:13.