karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18238/media/PubImages/20160620tk_R2904.jpg

Operativ støtte i Luftforsvaret

Tjenestegjør innen F-16 Crew Chief, bakkeutstyr, terminaltjeneste, våpensystemer, Mission Support, redningsutstyr og droneflyging

 

 

karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_143_terminalassistent/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/terminalsoldat/media/PubImages/terminalassistent.JPGTerminalsoldatTerminalsoldatene i Luftforsvaret laster og losser militære og sivile fly, og hjelper til med innsjekking og ombordstigning.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6664
karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_148_vapensystemassistent/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/vapensystemsoldat-f-16/media/PubImages/vapensystemassistent.JPGF-16 våpensystemsoldatEn F-16 våpensystemsoldat jobber med lett vedlikehold og våpenopplasting av flybårne våpen og våpensystemene tilhørende F-16 kampfly.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6662
karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_136_missionsupport/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/mission-support/media/PubImages/mission-support.jpgMission Support-soldatHver flyskvadron i Luftforsvaret har en egen Mission Support-avdeling, og Mission Support handler om å bidra i planlegging, utførelse og etterbehandling av luftoperasjoner med Luftforsvarets forskjellige flytyper.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6661
karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_140_redningsutstyrsassis/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/redningsutstyrssoldat/media/PubImages/redningsutstyrssoldat.jpgRedningsutstyrssoldatRedningsutstyrssoldaten holder på med kontroll, vedlikehold og pakking av personlig flygerutrustning og redningsutstyr til fly og helikopter.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6660
karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_107_droneflygermaalflyop/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/droneflyger-malflyoperator/media/PubImages/Drone_008.jpgDroneflyger/målflyoperatørMålflyoperatører flyr droner som brukes som mål for avdelinger med antiluftkapasitet. Dersom din hobby er radiostyrte modellfly, bør du søke om å bli målflyoperatør under førstegangstjenesten.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6663
karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_94_bakkeutstyrsassisten/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/bakkeutstyrssoldat/media/PubImages/bakkeutstyrssoldat.jpgBakkeutstyrssoldat​​Bakkeutstyrssoldater arbeider med mobilt og stasjonært utstyr som brukes i forbindelse med kontroll, vedlikehold og drift av Luftforsvarets fly. Blant annet får du utsjekk på tauing av F-16.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6659
karriere_2352_operativstøtteiluftfkarriere_96_crewchiefassistent/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/luftforsvaret/crew-chief-soldat/media/PubImages/crew-chief-soldat-5.jpgF-16 Crew Chief-soldatCrew Chief-soldaten jobber med daglig klargjøring av F-16 kampfly før og etter flyging.karriere_2352_operativstøtteiluftfhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6657

Publisert 19. november 2018 14:51.. Sist oppdatert 20. november 2018 16:15.