karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18240/media/PubImages/20180216MAD_3985.jpg

Tjeneste på fartøy

På fartøy kan du tjenestegjøre innen navigasjon, forsyning, skipsteknisk, sterrids (forpleining), takkel og våpenteknisk.

 

 

karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_1844_forsyningsgast/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/forsyningsgast/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-ThorHeyerdahl_14.jpgForsyningsgastForsyningsgastens hovedoppgave er å støtte intendanturdetaljen i den daglige tjenesten. Dette innebærer rutinemessige oppgaver som materiellkontroll, personellkontroll, listeføring og andre oppdukkende gjøremål.karriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6666
karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_184_navigasjonsassistent/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/navigasjonsassistent/media/PubImages/navigasjonsassistent.jpgNavigasjonsgast og operasjonsgastI stillingen som operasjonsgast skal du bistå med brovakt, utkikk, samband, radar, navigasjon og arbeid i operasjon. Om bord på minefartøy og Kongeskipet Norge har du hovedfunksjon som navigasjonsgast.karriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6667
karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_1845_skipstekniskgast/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/skipsteknisk-gast/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-20170217LTR_0247.jpgSkipsteknisk gastSkipsteknisk gast har som hovedoppgave å bistå maskin- og elektrobefalet i den daglige driften av fartøyets skipstekniske utstyr og maskiner.karriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6670
karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_1841_vapentekniskgast/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/vapenteknisk-gast/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-20170522JØ_0018.jpgVåpenteknisk gastDen våpentekniske gasten er en del av våpenteknisk detalj og har som hovedoppgave å bemanne fartøyets våpensystemer.karriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6671
karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_1842_takkelgast/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/takkelgast/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-20170508LTR_9444.jpgTakkelgastTakkelgasten er en del av takkeldetaljen om bord og har ansvaret for fartøyets ytre vedlikehold, herunder rengjøring, rustpikking, maling, vedlikehold av tauverk, anker, trosser, overføringsutstyr med mer.karriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6668
karriere_2353_tjenestepåfartøykarriere_1846_sterrids/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/sjoforsvaret/sterrids/media/PubImages/tjenestemuligheter-sjo-tkw303R3384.jpgSterridsI stillingen som sterrids er du en del av forpleiningsteamet om bord.karriere_2353_tjenestepåfartøyhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6665

Publisert 19. november 2018 14:51.. Sist oppdatert 20. november 2018 16:16.