F-35 straks klar for jobb

Etter to år med intens testing er norske F-35 klare for sine første oppdrag. Med det begynner en ny tidsalder for forsvaret av Norge.

​I november 2017 landet de første norske F-35-flyene på norsk jord, og i dag har vi 15 kampfly i Norge. Nå skal flyene begynne å operere – etter grundige tester, flygninger og evalueringer. Et par sjekkpunkter gjenstår, men innen kort tid vil flyene nå sin første operative evne, på fagspråket kalt initial operational capability (IOC).

– Det er viktig, fordi vi nå viser at vi er i rute med innføringen av F-35 i Norge. I 2025 skal vi være fullt operative, og IOC er starten på dette. Vi har altså kommet til startstreken og er klare for jobb, sier oberstløytnant Ståle Nymoen, sjef for 332 skvadron på Ørland flystasjon.


Kan beskytte Norge

Politikerne har satt en minimumsgrense på hvor mange fly og personell som kreves for at F-35 kan løse oppdrag i Norge. Nå har Luftforsvaret innfridd de aller fleste kravene og testet fly, personell og våpen i alt slags vær. Det betyr økt sikkerhet for Norge.

– Vi er trent og øvet for å bidra til å løse nasjonale kriser og andre større hendelser, sier Nymoen.

Blant annet kan F-35 brukes til å beskytte befolkningen mot terroranslag, eller bidra til å hindre at norsk suverenitet trues.

– Vi kommer raskt og usett på plass, og kan bidra til å gi beslutningstakere oversikt og informasjon om situasjonen, sier Nymoen.

Og minst like viktig: F-35 blir en grunnleggende viktig støttespiller for resten av Forsvaret. Kampflyene skal nemlig jobbe tett sammen med andre avdelinger, og kan fôre dem med tidskritisk informasjon og detaljoversikt fra steder langt unna.


Island blir første oppdrag

Allerede 1. kvartal 2020 skal norske kampfly ut på sitt første store oppdrag, Iceland Air Policing på Island. Da skal norske F-35 overvåke luftrommet til Island, siden landet selv ikke har et eget luftforsvar. Det NATO-ledede oppdraget går på rundgang mellom medlemslandene og blir en viktig test for den norske kampflyplattformen.

– Det som er annerledes med F-35, er at plattformen er langt mer ressurskrevende å deployere. Vi må flytte mer utstyr og personell, og plattformen krever mye høyere beskyttelse, sier skvadronssjefen.

Fra 2022 skal kampflyene gjøre den samme jobben her hjemme, en jobb som F-16 løser i dag. Oppdraget kalles quick reaction alert (QRA) og håndteres på oppdrag for NATO. Når et fremmed og ukjent luftfartøy nærmer seg norsk luftrom, tar et norsk kampfly av for å finne det fremmede flyet og sørger for at det ikke tar seg ulovlig inn i Norge. Om to år skal F-35 løse dette oppdraget med base på Evenes. Samtidig pensjoneres F-16, som har tjent Norge trofast i 40 år.

 

 

aktuelt_2443_f35iocaktuelt_2443_f35iochttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20671https://youtu.be/XtB_tkMaPMI


Testingen bak

Det er et enormt arbeid som gjør at norske F-35 nå kan begynne å operere. I to år har innfasingen gått i rasende fart, med tallrike flighter og tester. Blant annet må F-35 tilpasses et norsk miljø og med norske scenarioer, både alene og sammen med andre og egne styrker.

Den første skarpskytingen med et missil fra en norsk F-35 ble gjennomført i mars 2019 på Halten skytefelt i Trøndelag. Missilene er av typen AIM-120, et radarstyrt luft-til-luft-missil (AMRAAM). Det er en oppdatert versjon av dem som brukes på dagens F-16.

I høst ble det også gjort tester av motmidler til F-35. Motmidlene var varmebluss, også kalt «flares». Dette er en varmekilde som skytes ut fra flymaskinen for å avlede et varmesøkende missil. 


F-35 deltok dessuten på øvelse Oslofjord, den største militære øvelsen på Østlandet i 2019. Under øvelsen fikk Forsvaret testet kampflyenes evne til å kommunisere og videreformidle informasjon til andre aktører. Blant annet trente skvadronen på å fylle drivstoff med motoren i gang.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2443_f35iocfakta_718_f351/f-35/media/PubImages/20171214MH_1001_2.jpgF-35 – Forsvarets nye kampflyF-35 har heilt unike eigenskapar som gjer det til eit av verdas beste kampfly. aktuelt_2443_f35iochttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7610

Publisert 25. oktober 2019 15:06. | Sist oppdatert 25. oktober 2019 15:16.