Øvelser og operasjonerØvelser og operasjonerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Redningsmann_soknadsfrist.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1146Hver dag gjennomfører Forsvaret operasjoner i Norge og i utlandet. Og hele året planlegges og gjennomføres øvelser for å gjøre Forsvaret best mulig.

Hva er en operasjon?

Norske politikere bestemmer hva militærmakten skal brukes til. Forsvaret har ni hovedoppgaver, og ut fra disse bestemmer regjeringen hvilke oppdrag Forsvaret skal utføre. Når militær makt brukes som virkemiddel gjøres det i en militær operasjon.

Forsvaret gjennomfører både internasjonale og nasjonale operasjoner. Overvåkning av nordområdene er et eksempel på en nasjonal operasjon som Stortinget har bestemt at Forsvaret skal utføre. Et eksempel på en internasjonal operasjon er Norges bidrag til de internasjonale styrkene i Afghanistan. Internasjonale operasjoner er som oftest ledet av Nato eller FN. Operasjoner i FN-regi kalles ofte «misjoner».

Hvorfor øver vi?

For at Forsvaret skal gjennomføre operasjoner på en best mulig måte er vi nødt til å øve. Det er viktig å trene på systemer og planverk slik at vi forsikrer oss om at de virker i en reell situasjon. Derfor gjennomfører Forsvaret en rekke øvelser i løpet av året, og vi trener våre avdelinger og kapasiteter så realistisk som mulig.