Øvelser

Noen av de største og viktigste øvelsene Forsvaret arrangerer eller deltar på.

 

 

Øver på forsvaret av Norge<img alt="" src="/media/PubImages/DSC_4518_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øver på forsvaret av NorgeFor å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor vil Norge høsten 2018 være vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. http://forsvaret.no/øvelse
Gemini<img alt="" src="/media/PubImages/gemini%20landingsside%20NY.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GeminiØvelse Gemini er en nasjonal antiterrorøvelse der Forsvaret, politiet og sivile institusjoner samarbeider om sikkerhet og terrorbekjempelse.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/gemini
Arctic Challenge Exercise<img alt="" src="/media/PubImages/ACE170526jm_114.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Arctic Challenge ExerciseNorge, Finland og Sverige arrangerer øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) fra 22. mai til 2. juni 2017.http://forsvaret.no/ace
Øvelse Joint Viking<img alt="" src="/media/PubImages/PB_javelin_JV17.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Øvelse Joint VikingJoint Viking 2017 er en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge.http://forsvaret.no/jointviking
Joint Warrior<img alt="" src="/media/PubImages/KNM-Thor%20Heyerdahl.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Joint WarriorJoint Warrior er en multinasjonal øvelse som holdes i Storbritannia.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/joint-warrior
Red Flag<img alt="" src="/media/PubImages/040315redflag02.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Red FlagFrå 2. til 13. mars 2015 deltek Luftforsvaret i øving Red Flag ved Nellis Air Force Base nord for Las Vegas.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/red-flag
Tyr<img alt="" src="/media/PubImages/lmh-tyr115.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TyrØvelse Tyr er en nasjonal beredskaps- og krisehåndteringsøvelse hvor Forsvaret samarbeider med politiet og andre beredskapsaktører. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/tyr
Barents<img alt="" src="/media/PubImages/Barents%20Kystvakten.JPG" style="BORDER:0px solid;" />BarentsØvelse Barents er en norsk-russisk rednings- og beredskapsøvelse. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/barents
Samaritan<img alt="" src="/media/PubImages/sanitetssoldat-i-luftforsvaret-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SamaritanØvelse Samaritan er en masseskadeøvelse hvor sivile og militære deltakere trener på å ivareta skadde, døde og pårørende. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/samaritan
Pomor<img alt="" src="/media/PubImages/Pomor9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PomorPomor er en bilateral øvelse mellom Norge og Russland hvor det trenes på maritime sikkerhetsoperasjoner.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/pomor
Northern Eagle<img alt="" src="/media/PubImages/Russiske%20RF%20SU-33%20Jagerfly%20faraquet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Northern EagleNorthern Eagle er en maritim øvelse hvor Norge, Russland og USA deltar.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/northern-eagle
Eodex<img alt="" src="/media/PubImages/EODEX2011_0819.FOTO.Vegard%20Hatten.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EodexEodex er en øvelse hvor Norge og Nato-allierte trener på å rydde miner. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/eodex
Barents Rescue<img alt="" src="/media/PubImages/barents%20rescue%20hocus%20339-4341.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Barents RescueBarents Rescue er en felles beredskapsøvelse for landene i Barentsregionen. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/barents-rescue
Cold Response<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_6773.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Cold ResponseCold Response er en norsk-ledet vinterøvelse hvor Norge inviterer nasjoner for å øve på høyintensive kriseoperasjoner under krevende vinterforhold. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/cold-response