Internasjonale operasjoner

Norge bidrar i en rekke internasjonale operasjoner

SVEIP

KLIKK OG DRA

For å navigere
rundt i kartet

×

Afghanistan


Norges hovedbidrag i Afghanistan består av soldater fra Forsvarets spesialstyrker som lærer opp det afghanske spesialpolitiet i Kabul.

Les mer om Norges bidrag i Afghanistan
×

Bosnia-Hercegovina


NATO-bidraget i Bosnia-Hercegovina blei oppretta i 1992 for å halde freden og stabiliteten i regionen ved lag.

Les mer om Norges bidrag i Bosnia-Hercegovina
×

Bahrain


​Norge har siden 2013 hatt én stabsoffiser i Combined Maritime Forces i Bahrain.

Les mer om Norges bidrag i Bahrain
×

Egypt


​​Gjennom Multinational Force and Observers (MFO) bidrar Norge med å overvåke fredsavtalen mellom Egypt og Israel. Det er stasjonert tre norske stabsoffiserer i MFO-styrken.

Les mer om Norges bidrag i Egypt
×

Kosovo


Norge har bidratt med personell i Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Norge stilte sterkt i Kosovo fra starten i 1999 til 2004, da bidraget ble trappet ned parallelt med opptrappingen av innsatsen i Afghanistan.

Les mer om Norges bidrag i Kosovo
×

Mali


Norge har deltatt i operasjonen siden 2013. Fra mai til november 2019 bidrar Norge med ett Hercules C-130J transportfly som taktisk transportkapasitet for å frakte personell og last rundt i Mali.

Les mer om Norges bidrag i Mali
×

Israel


FNs aller første fredsbevarende operasjon, United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) ble etablert i 1948. Norge har stilt med personell der siden 1956.

Les mer om Norges bidrag i Israel
×

Irak


Norge bidrar i den internasjonale koalisjonen som hjelper irakiske sikkerhetsstyrker med å gjøre landet tryggere.

Les mer om Norges bidrag i Irak
×

Kuwait


I Kuwait bidrar Norge med stabsoffiserer i et hovedkvarter for koalisjonen.

Les mer om Norges bidrag i Kuwait
×

Jordan


Norge har personell på plass i Jordan som sørger for forskyninger til styrken i Irak.

Les mer om Norges bidrag i Jordan
×

Sør-Sudan


Siden 2011 har Norge bidratt med militært personell i Sør-Sudan gjennom FN-styrken United Nations Mission in South Sudan.

Les mer om Norges bidrag i Sør-Sudan
×

Litauen


Norge har per våren 2019 rundt 120 soldater på plass i den tysk-ledede stridsgruppen i Litauen. Styrken som Norge inngår i, holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius.

Les mer om Norges bidrag i Litauen
×

Norge


Miner er fortsatt en trussel i maritim krigføring. Norge bidrar med både fartøy og personell i NATOs stående minerydderstyrker og med maritime fregattstyrker

Les mer om Minerydderstyrken
Les mer om Fregattstyrken
Afghanistan
Bosnia-Hercegovina
Bahrain
Egypt
Kosovo
Mali
Israel
Irak
Kuwait
Jordan
Sør-Sudan
Litauen
Norge

Tidligere operasjoner

Gjennom mer enn 70 år har Norge deltatt i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i 100 forskjellige operasjoner

Les om tidligere operasjoner

Internasjonale operasjoner

Norge bidrar i en rekke internasjonale operasjoner.