Norske politirådgivere bistår Afghansk politi under presidentvalget i Afghanistan 2014. Flere barn var tilstede utenfor valglokalene rundt om i byen. De norske soldatene ble veldig fort populæreNorske politirådgivere bistår Afghansk politi under presidentvalget i Afghanistan 2014. Flere barn var tilstede utenfor valglokalene rundt om i byen. De norske soldatene ble veldig fort populærehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Valgdag Afghanistan4.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=196Personell from the Norwegian Police Advisory Team during the presidental election in Afghanistan in 2014. Photo: Alexander Hage

Afghanistan

Norge har bidratt i Afghanistan siden 2002, og omtrent 9000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i landet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KONFLIKTEN

Afghanistan er et land med flere folkegrupper og en svak statsdannelse. Mye reell makt ligger stadig hos lokale ledere, klanoverhoder og krigsherrer. Taliban, som tok makten på 1990-tallet, opprettet et strengt styresett tuftet på en konservativ, religiøs plattform. Samtidig lot regimet al-Qaida etablere seg i landet. Etter terrorangrepene i USA 11. september 2001 gikk USA og koalisjonsstyrker til angrep mot al-Qaida og dets støttespiller Taliban. Flere land gikk med i koalisjonen. Kampen mot terror hadde startet, og Afghanistan ble den viktigste arenaen.

Operasjonene

Norge har bidratt i fire forskjellige operasjoner i Afghanistan. Først ute var Operation Enduring Freedom (OEF) i oktober 2001. I desember samme år ble stabiliseringsstyrken ISAF etablert. Fra 2007 bidro også Norge i FN-operasjonen UNAMA. ISAF ble avsluttet 31. desember 2014, og Norge videreførte da et bidrag til den nye operasjonen Resolute Support Mission fra 1. januar 2015.

Norges første bidrag til Afghanistan kom gjennom OEF og besto av spesialstyrker, mineryddere og spesialister på eksplosiver. Minerydderne fikk i oppdrag å rydde flyplassene i Kabul og Kandahar for eksplosiver. Forsvarets spesialstyrker deltok flere ganger, inntil Norge vedtok å konsentrere seg om ISAF fra og med 2006.

ISAF var en omfattende operasjon. Over 130 000 soldater fra et femtitalls land deltok på det meste i styrken. I august 2014 var tallet redusert til rundt 44 000. Mens OEF var en USA-ledet operasjon, er ISAF en koalisjonsstyrke med flernasjonal ledelse, etablert på grunnlag av resolusjon 1386 (2001) fra FNs sikkerhetsråd. Etter at enkeltland hadde ledet styrken i starten, ble ISAF fra 2003 underlagt Nato. Operasjonsområdet var først hovedstaden Kabul og omegn. Fra 2003 utvidet Nato dette gradvis til hele landet.

Militært har ISAF hatt som hovedoppgave å støtte den valgte afghanske regjeringen og bidra til stabilitet og sikkerhet for å støtte sosial og økonomisk utvikling. Altså hadde ISAF et bredere perspektiv enn det rent militære. Styrken ville hindre at landet ble brukt som fristed og base for internasjonal terrorisme, og bidra til sikkerhet som grunnlag for humanitær innsats og økonomisk og sosial utvikling av det afghanske samfunnet. Å bidra til å reformere det afghanske sikkerhetsapparatet var sentralt. Stor vekt ble lagt på trening, rådgivning og oppbygging av det afghanske forsvaret, som også har operert sammen med de utenlandske styrkene.

UNAMA ble opprettet som et politisk oppdrag av FNs sikkerhetsråd ved resolusjon 1401 i 2002, etter ønske fra afghanske myndigheter. Mandatet var å gi assistanse til myndighetene og det afghanske folket ved å tilrettelegge for varig fred og utvikling. Operasjonen ble opprinnelig gitt mandat for ett år, og har siden blitt forlenget gjentatte ganger gjennom nye resolusjoner. UNAMA har også jobbet med å lede og tilrettelegge for sivile bistandsprogrammer i deres arbeid i Afghanistan. Operasjonen har vært involvert i gjennomføringen av valg i landet, inkludert valget i 2014. UNAMA, som et politisk oppdrag, er også involvert i de politiske prosessene i Afghanistan.


NORGES BIDRAG

Norge har stilt med ulike bidrag i Afghanistan. Innsatsen har involvert både Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernet. Til ISAF har Norge hele tiden bidratt med bakkestyrker, og i perioder med styrker fra Luftforsvaret som F-16 jagerfly og helikoptre. 

På det meste hadde Norge rundt 600 soldater i Afghanistan samtidig, i 2014 var talle nede i rundt 120. På bakken har de største bidragene vært mekanisert infanteri. I 2003 ble et norsk kompani satt inn i Kabul for å inngå i den flernasjonale brigaden. Fra 2004 ble mye av innsatsen konsentrert i nord, i Faryab-provinsen. Fra 2005 tok Norge lederansvaret for Provincial Reconstruction Team Meymaneh. Norge hadde også en utrykningsstyrke. Kontingentledelsen ble i 2002 flyttet fra Kandahar til Kabul, og i 2006 fra Kabul til Mazar-e Sharif, sammen med et nasjonalt støtteelement.

De norske bidragene har opplevd flere perioder preget av hyppige kamper med opprørsstyrker. Spesialstyrker har vært satt inn i Afghanistan flere ganger. Norske militære deltar fortsatt i mentor- og treningsteam, hvor de opererer sammen med afghanske styrker. Spesialistbidragene har inkludert mineryddere, spesialister på eksplosiver, kirurgiske team og feltsykehus. I juli 2014 ble det siste store norske oppdraget i ISAF fullført. I underkant av hundre soldater, hovedsakelig ingeniører, strengte og rev den norske leiren Camp Nidaros i Mazar-e Sharif. Ut 2014 besto det norske bidraget av 30 til 40 stabsoffiserer i Kabul, i tillegg til spesialstyrker.

Norge deltok for første gang i UNAMA i februar 2007 med en militærrådgiver. Fra 2008 har Norge vært representert med militærrådgivere og stabsoffiserer i henholdsvis Kabul og Mazar-e Sharif nord i landet. Oppgavene har være å støtte den sivile utviklingen i Afghanistan i henhold til UNAMAs mandat. Norge avsluttet sitt bidrag til operasjonen i august 2014.

Resolute Support Mission tok over etter ISAF 1. januar 2015. Operasjonen består ikke av kampstyrker, men konsentrerer seg om trening, rådgvining og assistanse til afghanske sikkerhetsstyrker. Forsvaret stiller med personell som lærer opp det afghanske spesialpolitiet i Kabul. Hovedbidraget består av styrker fra Forsvarets spesialstyrker. Norge deltar også med personell i ulike stabsstillinger. Totalt utgjør bidraget rundt 50 personer.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt utfordrende. NATOs råd konkluderte 19. mai 2017 med at det er nødvendig å videreføre operasjonen Resolute Support Mission. I juni 2017 ble det klart at Norge viderefører det militært bidraget for hele 2018.

Utmerkelser

Under tjenesten i Afghanistan har seks personer blitt dekorert med Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd,  for sin innsats. I 2011 ble den post mortem tildelt Trond André Bolle. Senere samme år ble Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian tildelt Krigskorset med sverd. I 2013 ble to nye dekorert, dette var Lars Kristian Lauritzen og Kristian Bergh Stang. Det hittil siste Krigskorset med sverd som har blitt utdelt for tjeneste i Afghanistan, ble delt ut til Aleksander Hesseberg Vikebø. Vikebø ble samtidig tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren, noe som gjør ham til Norges høyest dekorerte soldat i moderne tid.

Ofret livet

Ti personer har falt i tjeneste for Norge i Afghanistan. En av disse, Siri Skare, tjenestegjorde i UNAMA, de ni andre var en del av ISAF. Norge mistet sin første soldat i ISAF i mai 2004. Det var Tommy Rødningsby som ble drept av en granat i Kabul. Tor Arne Lau-Henriksen ble drept i en skuddveksling i Lowgar i juli 2007. I november 2007 ble Kristoffer Sørli Jørgensen drept av en veibombe (IED, improvisert bombe) i Meymaneh. Trond Petter Kolseth ble drept av en selvmordsbomber i Mazar-e Sharif i april 2009. I 2010 ble fem soldater drept i tjeneste, Claes Joachim Olsson i Ghowrmach i januar, og Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Christian Lian og Trond André Bolle i juni – alle ble drept av en IED.​​

 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Triton<img alt="" src="/media/PubImages/Triton%20IMG_0342.JPG" style="BORDER:0px solid;" />TritonForsvaret støtter politiet med nødvendige ressurser i operasjon Triton i Middelhavet.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/triton
–Stabilitet ute gir stabilitet hjemme<img alt="" src="/media/PubImages/20160921tk_R7770_oppgave4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />–Stabilitet ute gir stabilitet hjemmeInternasjonale operasjoner er en stor del av Forsvarets oppgaver gjennom NATO, FN og i allianser med våre partnere. Men hvorfor er dette så viktig?http://forsvaret.no/aktuelt/stabilitet-ute-gir-stabilitet-hjemme
NATO-kommando avgitt til Danmark<img alt="" src="/media/PubImages/20170828JØ_2384_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />NATO-kommando avgitt til DanmarkI ett år har Norge hatt kommando over en av NATOs to stående fregattstyrker. Fregatten KNM «Otto Sverdrup» gir nå kommandoen videre til den danske fregatten HDMS «Niels Juel».http://forsvaret.no/aktuelt/nato-kommando-overgitt-danmark

Publisert 23. september 2014 14:06.. Sist oppdatert 22. juni 2017 12:12.