afghanske barn i en flyktningleir i kabulafghan children in a refugee camp in kabulafghanske barn i en flyktningleir i kabulafghan children in a refugee camp in kabulhttp://forsvaret.no/media/PubImages/arkiv_fms2005_1083_24.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=993
TF 51 i Kabul / TF 51 in KabulTF 51 i Kabul / TF 51 in Kabulhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkafgC1089.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1019
PAT Medex of MedevacPAT Medex of Medevachttp://forsvaret.no/media/PubImages/PATMedexMedevac_fotoStephenOlsen-0230.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1017

Bakgrunn

Hvorfor er norske styrker i Afghanistan?​​​​
​I 2001 var Afghanistan det femte fattigste landet i verden. Siden 1970-tallet hadde krig herjet, og i 2001 styrte Taliban over 95 prosent av landet. Kvinner​ ble utsatt for overgrep og utelukket fra utdanning og offisielt liv. Det ble utført offentlige henrettelser, og fjernsyn var forbudt. Samtidig ble Afghanistan et fristed for terrororganisasjoner. Med Talibans samtykke ble landet brukt som base for planlegging av terrorhandlinger i andre land. 11. september 2001 ble verden vitne til at New York og Washington D.C. ble angrepet, og nærmere 3000 mennesker mistet livet.
 
Til motangrep
Allerede 12. september 2001 vedtok Nato at angrepene hadde utløst artikkel 5 i Atlanterhavspakten. Angrepet ble sett på som et angrep på alle medlemsland, og medlemmene hadde dermed plikt til å bistå USA. I oktober 2001 gikk USA til angrep mot Afghanistan, og Taliban-regimet mistet kontrollen etter kort tid. Motangrepet var i tråd med retten til selvforsvar (FN-paktens artikkel 51), og Norge bidro med mineryddere, spesialsoldater, transportfly og F-16-fly.
 
En sikkerhetsstyrke blir opprettet

20. desember 2001 vedtok FN enstemmig resolusjon 1386 som betegnet situasjonen i Afghanistan som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Etter afghanske myndigheters ønske, ble ISAF (International Security Assistance Force) opprettet i 2001. Den internasjonale militærstyrken hadde til hensikt å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i Afghanistan. I utgangspunktet var formålet var å sikre Kabul og omliggende områder for å gi interimregjeringen til Hamid Karzai en mulighet til å fungere etter at Taliban-regimet var nedkjempet. 13. oktober 2003 utvidet FNs sikkerhetsråd, gjennom resolusjon 1510, ISAFs oppdrag til å gjelde hele Afghanistan. Mandatet ble forlenget gjennom FNs resolusjon 1974 fra 2011, resolusjon 2011 fra 2011, resolusjon 2041 fra 2012 og resolusjon 2069 fra 2012. Norge har fra desember 2002 til januar 2014 bidratt med soldater til ISAF.

Nytt oppdrag​​​

1. januar 2015 tok Resolute Support Mission, RSM, over oppdraget fra ISAF. Resolute Support Mission er forankret i USAs bilaterale sikkerhetsavtale og Natos Status of Forces Agreement som ble signert 30. september 2014. Koalisjonen skal i et strategisk partnerskap med afghanske myndigheter være en funksjonell støtte til de afghanske sikkerhetsstyrkene gjennom​ trening, rådgivning og assistanse. Dette gjennomføres primært i leir. Målet er å skape troverdige, kompetente og stadig mer bærekraftige sikkerhetsinstitusjoner og sikkerhetsstyrker.​

Publisert 29. juni 2012 11:16.. Sist oppdatert 27. januar 2017 14:48.