MFO3MFO3http://forsvaret.no/media/PubImages/MFO3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=996From the MFO mission in Egypt. Photo by the Norwegian Armed Forces
MFO i EgyptMFO i Egypthttp://forsvaret.no/media/PubImages/Black Hawk NC.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=985

Egypt

​​Gjennom Multinational Force and Observers (MFO) bidrar Norge med å overvåke fredsavtalen mellom Egypt og Israel. Det er stasjonert tre norske stabsoffiserer i MFO-styrken.

Konflikten

Opprinnelsen til MFO er Camp David-avtalen som ble inngått mellom Egypt og Israel 26.mars 1979, etter et langt og turbulent forhold med flere kriger og konflikter mellom de to nabolandene. Avtalen gikk ut på at begge landene skulle anerkjenne hverandre, samt avslutte stridighetene som hadde pågått siden opprettelsen av staten Israel i 1948.

Egypt og Israels ønske om å opprette en fredsbevarende FN-styrke ble nedstemt av FNs sikkerhetsråd i 1981. Da valgte USA, gjennom en avtale med Egypt og Israel, å etablere en uavhengig organisasjon. Dette førte til at Multinational Force and Observers (MFO) ble grunnlagt 25. april 1982.

Operasjonen

MFO består av en styrke på omtrent 1300 personell fra 12 nasjoner; Australia, Canada, Colombia, Tsjekkia, Fiji, Frankrike, Italia, New Zealand, Norge, Storbritannia, USA og Uruguay.  Økonomisk driftes MFO som et spleiselag der USA, Egypt og Israel har likeverdige bidrag. USA bidrar i tillegg med ekstra midler til styrkebeskyttelse. Det er også en rekke andre land som bidrar med årlige summer.

MFO skal observere, rapportere og verifisere at fredsavtalen blir overholdt. Organisasjonen skal også legge til rette for militær dialog mellom Egypt og Israel for å bygge tillit, bidra til økt åpenhet og støtte varig fred i Egypt.

Hovedkvarteret til MFO ligger i Roma, mens det militære hovedkvarteret ligger i South Camp ved Sharm el-Sheikh.  

Dette oppdraget løser MFO hver dag, hele året, gjennom en kombinasjon av statiske operasjonsposter og lokal patruljering med militære MFO-enheter. Den italienske kystpatruljeenheten (Costal Patrol Unit) har med sine tre patruljefartøy som oppgave å overvåke skipstrafikken gjennom Tiranstredet.

Dessuten opererer MFOs sivile observatørenhet, Civilian Observer Unit, over hele Sinai, også på israelsk side, langs hele den israelske grensen mot Egypt i Sinai, fra Eilat i sør til Gaza i nord. Personellet i den sivile observatørenheten er sivile og ubevæpnede, men de benytter pansrede kjøretøyer og har med militær eskorte.

I tillegg bidrar MFOs liaisoner til at partene kan møtes rutinemessig og ved behov. De sørger for at unntak og tillegg i fredsavtalen og styrkedisponeringer kan diskuteres og godkjennes i strukturerte former. Å tilrettelegge for slike bilaterale møter mellom de to avtalepartene er svært viktig. Både rent praktisk i forbindelse med sikkerhetsutfordringer i grenseområdet, men også som middel for å skape tillit mellom partene.

Sikkerhetsutfordringer

Sikkerhetssituasjonen i Sinai har vært i en nedgående spiral etter president Hosni Mubaraks fall vinteren 2011. Sikkerhetssituasjonen i nordøst Sinai er utfordrende og uoversiktlig. Flere regjeringsfiendtlige elementer, terrorister og lokale militante beduingrupper gikk i november 2014 sammen i det som kalles «Sinaiprovinsen av den Islamske Stat», forkortet til Wiliyat Sinai (WS). De har siden drevet en aktiv opprørsvirksomhet mot egyptiske sikkerhetsstyrker og offentlige myndighetspersoner i Sinai.

Norges bidrag

Norge har bidratt med personell i MFO siden 1982. Fire av ti styrkesjefer har vært norske. I dag bidrar Norge med tre stabsoffiserer som har viktige oppgaver i organisasjonen.

Det norske bidraget er stasjonert i South Camp og består av en offiser som er rådgiver for styrkesjefen i MFO, en offiser i planavdelingen og en liaisonoffiser.


 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Afghanistan<img alt="" src="/media/PubImages/PRT_14_LARS_KROKEN-133.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AfghanistanNorges hovedbidrag i Afghanistan består av soldater fra Forsvarets spesialstyrker som lærer opp det afghanske spesialpolitiet i Kabul. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Afghanistan
Internasjonal terrorisme<img alt="" src="/media/PubImages/tbf17054.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Internasjonal terrorismeNedkjempinga av ISIL reint militært har svekt organisasjonen, men tidlegare verksemd vil framleis kunne inspirere til terroråtak i Europa. Det er grunn til å tru at al-Qaida vil prioritere å byggje lokale alliansar for å styrkje seg på sikt. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus2018/internasjonal-terrorisme-2018
Irak<img alt="" src="/media/PubImages/Irak2.JPG" style="BORDER:0px solid;" />IrakNoreg er med i den internasjonale koalisjonen av statar som hjelper til med å nedkjempe ISIL i Irak.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/irak

Publisert 25. september 2014 12:29.. Sist oppdatert 31. august 2017 13:15.