MFO3MFO3http://forsvaret.no/media/PubImages/MFO3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=996From the MFO mission in Egypt. Photo by the Norwegian Armed Forces
MFO i EgyptMFO i Egypthttp://forsvaret.no/media/PubImages/Black Hawk NC.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=985

Egypt

​​Gjennom Multinational Force and Observers (MFO) bidrar Norge med å overvåke fredsavtalen mellom Egypt og Israel. Det er stasjonert tre norske stabsoffiserer i MFO-styrken.

​​​​Opprinnelsen til MFO er Camp David-avtalen som ble inngått mellom Egypt og Israel i 1979. MFO skal observere, rapportere og verifisere at avtalen blir overholdt. MFO har siden 2005 også hatt i oppdrag å overvåke utsettingen av grensevakter på egyptisk side mot grensen til Gaza. Overtredelser blir anmeldt til begge parter.

Operasjonen

Det var et ønske om en felles FN-styrke som skulle overvåke fredsavtalen (Camp David-avtalen) mellom Israel og Egypt.​

Egypt og Israels ønske om å opprette en fredsbevarende FN-styrke ble nedstemt av FNs sikkerhetsråd i 1981. Da valgte USA, gjennom en avtale med Egypt og Israel, å etablere en uavhengig organisasjon. Dette førte til at Multinational Forces and Observers (MFO) ble grunnlagt 25. april 1982. Hovedkontoret til MFO ligger i Roma. Det militære hovedkvarteret ligger i South Camp som ligger ved Sharm el-Sheikh ved Rødehavet.

MFO består av en styrke på over 1600 personell fra 12 nasjoner.  Økonomisk driftes MFO som et spleiselag der USA, Egypt og Israel har likeverdige bidrag. USA bidrar i tillegg med ekstra midler til styrkebeskyttelse. Det er også en rekke andre land som bidrar med årlige summer, blant annet Norge.

Den egyptisk-israelske fredsavtalen kom i stand 26. mars 1979, etter et langt og turbulent forhold med flere ​​kriger og konflikter mellom de to nabolandene. Avtalen fikk navnet Camp David-avtalen.​​

Avtalen gikk ut på at begge landene skulle anerkjenne hverandre, samt avslutte stridighetene som hadde pågått siden opprettelsen av staten Israel i 1948.

Konflikten​

Sikkerhetssituasjonen i Sinai har vært i en nedgående spiral etter president Hosni Mubaraks fall vinteren 2011. MFO er utgruppert med flere små stasjoner langs hele den om lag 190 kilometer lange grensen mellom Egypt og Israel. Personellet har blitt utsatt for trakasseringer flere ganger av lokalbefolkningen. I tillegg strømmer det betydelige mengder våpen inn i Sinai etter Muammar al-Gadaffis fall i Libya. Radikale terrorgrupper fra Gaza benytter seg også av sikkerhetsvakuumet i Sinai. Disse gruppene er også i konflikt med egyptiske sikkerhetsstyrker. Menneskesmugling fra Sudan, Eritrea og Etiopia via mellommenn i Sinai og inn i Israel er også en utfordring.​

Dagens sikkerhetsutfordringer for MFO er betydelige, noe som gjør at MFOs rolle som garantist for fredsavtalen muligens er enda viktigere nå enn ved opprettelsen i 1981.


​norges Bidrag

Norge er representert i Egypt med tre stabsoffiser som har viktige oppgaver i organisasjonen Multinational Forces and Observers (MFO).

Det norske bidraget er stasjonert i Nord-Egypt og består av en operasjonssjef og to liaisonoffiserer. Styrkens oppgave er å overvåke fredsavtalen mellom Israel og Egypt (Camp David-avtalen).

Operasjonssjefen er med i MFOs ledergruppe, og har ansvaret for å planlegge og lede alle operasjoner på land, til sjøs og i lufta. Oppgavene til liaisonoffiserne er blant annet å tilrettelegge møter mellom partene og styrken og sikre de nasjonale representantene i disse møtene.

 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Minerydderstyrken<img alt="" src="/media/PubImages/20140429-FRAF-3100A-225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MinerydderstyrkenMiner er fortsatt en trussel i maritim krigføring. Norge bidrar med både fartøy og personell i Natos stående minerydderstyrker. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Minerydderstyrken
– Redder ikke bare en soldat, men hele familier<img alt="" src="/media/PubImages/received_10212483581020094.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Redder ikke bare en soldat, men hele familierDa en kritisk skadd irakisk soldat trengte 14 liter blod, stilte koalisjonssoldatene seg på rekke for å donere: Mannen overlevde, takket være dem og det norske kirurgteamet i Irak. http://forsvaret.no/aktuelt/redder-liv-i-irak
Irak<img alt="" src="/media/PubImages/Irak2.JPG" style="BORDER:0px solid;" />IrakNoreg er med i den internasjonale koalisjonen av statar som hjelper til med å nedkjempe ISIL i Irak.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/irak

Publisert 25. september 2014 12:29.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:31.