fakta_231_kosovofakta_231_kosovohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=673Norge har i dag to offiserer i KFOR. Våren 2017 var major Amir Ahmed og orlogskaptein Eldar Saur utstasjonert i Pristina. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170406tk_I0070.jpg
fakta_231_kosovofakta_231_kosovohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=674Camp Mølla var den norske leiren i Kosovo Polje de første årene etter 1999. Her fotografert i 2017. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170405tk_I9756.jpg
fakta_231_kosovofakta_231_kosovohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=675De norske offiserene bor i dag i KFOR-hovedkvarteret «Film City» utenfor hovedstaden Pristina. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170406tk_I9851.jpg
fakta_231_kosovofakta_231_kosovohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=676Joint Operation Command, felles operasjonskommando, for KFOR-styrken i hovedkvarteret utenfor Pristina i Kosovo. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20170406tk_I0087.jpg
fakta_231_kosovofakta_231_kosovohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=677Kosovo var tidligere en del av Jugoslavia og senere Serbia. I 2009 erklærte republikken sin selvstendighet. Over hundre land, deriblant Norge, har anerkjent Kosovo som en suveren stat./media/PubImages/20170406tk_I0165.jpg

Kosovo

Norge har bidratt med personell i Kosovo Force (KFOR) siden 1999.

​​​​​​​​Kosovo 1999: Det er krise på Balkan. Etter flere års krig i det tidligere Jugoslavia fører konflikt til humanitær krise i Kosovo.​ Volden øker, hundretusener er på flukt. FN griper inn og autoriserer en NATO-styrke med rett til å bruke makt. KFOR blir et av Norges største militære bidrag utenlands på flere tiår.​​

NATO går inn med tyngde. Den flernasjonale styrken som settes inn, Kosovo Force (KFOR), er en NATO-operasjon ledet av alliansen. Den samler bred deltakelse, flere NATO-land er med – det er også Russland. Norge stiller fra første stund, også i forløpet til landoperasjonen som starter i juni 1999. NATOs luftoperasjon Operation Allied Force er fra mars med på å framtvinge en avtale som åpner for å sette inn en stabiliseringsstyrke på bakken.​​​​

Konflikten

Balkan er en region med mange etniske grupper, hver med sterk kulturell identitet. Historien har ført til at statsgrenser og grenser mellom folkegrupper ikke sammenfaller, med spenning som følge.

Den kommer til overflaten i 1980-årene og eksploderer på 1990-tallet, da føderasjonen Jugoslavia går i oppløsning. I Kosovo ender motsetningene mellom det albanske flertallet og det serbiske mindretallet i voldelig konflikt. Etter at Kosovo mister sitt selvstyre vokser motstanden mot serberne. Kosovo-albansk gerilja kjemper for selvstendighet, og serbiske styrker beskyldes for etnisk rensing. Hundretusener drives fra sine hjem. Samtidig blir serbere utsatt for overgrep, og kriminalitet er et utbredt problem.

Utviklingen lar seg ikke stanse gjennom diplomati. NATOs luftoperasjon fører til at den serbiske ledelsen bøyer av og trekker sine styrker ut av Kosovo. FNs sikkerhetsråd vedtar en resolusjon som fastlegger prinsippene for en politisk løsning på konflikten, med internasjonal sivilt og militært nærvær: en flernasjonal militær styrke, Kosovo Force, settes inn for å avskrekke partene fra å gjenoppta konflikten, og i stedet legge til rette for at flyktningene kan vende hjem. En midlertidig FN-administrasjon, UNMIK, blir innsatt for å etablere offentlige strukturer og fremme økonomisk utvikling. dette er starten på en prosess som gir Kosovo utstrakt selvstyre og som leder frem til at området erklærer seg selvstendig i 2008.

Operasjonen

Inntil 50 000 soldater ble satt inn i KFOR tidlig på 2000-tallet, før styrken gradvis var redusert til rundt 4000 ved årsskiftet 2016–2017.

Innledningen var Operation Joint Guardian 12. juni 1999 som så ble til KFOR. Høsten 1999 nådde KFOR forutsatt nivå, med rundt 42 500 soldater utgruppert i Kosovo, resten i nabolandene. Styrken besto av fem flernasjonale brigader, hver med ansvar for sin sektor. De fem største troppebidragsyterne, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia, ledet hver sin.

norges bidrag

Norge har bidratt med personell i Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Norge stilte sterkt i Kosovo fra starten i 1999 til 2004, da bidraget ble trappet ned parallelt med opptrappingen av innsatsen i Afghanistan.

Spesialsoldater fra Hærens jegerkommando var blant de aller første som ble satt inn, blant annet for å sikre flyplassen ved hovedstaden Pristina for å klargjøre innsetting av hovedstyrken. Deretter ble Nasjonalt støtteelement satt inn, og fra september stilte Norge med en mekanisert infanteribataljon med over 900 soldater. Dette var det første utenlandsoppdraget til en samlet Telemark bataljon. Med hovedkvarter utenfor Pristina hadde den norske avdelingen, kjent som Norwegian battalion, ansvaret for sikkerheten i tre kommuner. Den norske bataljonen var del av den britisk-ledede brigaden. Kontingentsjefen hadde sitt hovedkvarter utenfor Skopje i Makedonia, der også en norsk forsyningsavdeling holdt til.

I perioden april til oktober 2001 var Norge ledelsesnasjon for KFORs femte kontingent og stilte med en rekke spesialiserte støttefunksjoner til hovedkvarteret. De sto til disposisjon for den norske styrkesjefen som var utpekt i kraft av sin funksjon ved NATO-hovedkvarteret på Jåttå. Fra Norwegian Battalion ble det skilt ut og stilt en operativ reservestyrke på vel 200, Task Force Viking, som instrument for sjefen i KFOR. Samlet norsk styrkebidrag i denne perioden lå på rundt 1400.

Luftforsvaret bidro med helikopterstyrker i KFOR i 2001, og fra 2004 til 2005. 

Norge har bidratt med én styrkesjef for KFOR: generalløytnant Thorstein Skiaker (2001). Etter at Norge trakk sine avdelinger ut er det fortsatt stilt stabspersonell til KFORs disposisjon.

Norge bidrar i dag med to offiserer som jobber ved KFORs hovedkvarter.

 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Undersøker Afghanistan-veteranene<img alt="" src="/media/PubImages/tkafgL7C1222.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Undersøker Afghanistan-veteraneneDenne høsten får norske Afghanistan-veteraner en spørreundersøkelse. Svarene vil bidra til fremtidens oppfølging.http://forsvaret.no/aktuelt/undersoker-afghanistan-veteranene
Ny kontingent til Irak<img alt="" src="/media/PubImages/20200805FR-9623.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ny kontingent til IrakEtter å ha trent den irakiske hærens 7. divisjon, skal deler av det norske bidraget nå flytte til Bagdad. http://forsvaret.no/aktuelt/ny-kontigent-til-irak
Irak/Kuwait/Jordan<img alt="" src="/media/PubImages/20171123CBH-0878.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Irak/Kuwait/JordanNoreg bidrar i den internasjonale koalisjonen som hjelper irakiske tryggleiksstyrkar med å gjere landet tryggarehttp://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/irak

Publisert 8. november 2013 14:08.. Sist oppdatert 9. juni 2017 11:19.