fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20202https://www.youtube.com/watch?v=pm23YGODBx8

Mali

Norge støtter myndighetene i Mali gjennom FN-operasjonen MINUSMA.

Norges bidrag 

Norge bidrar i dag med 15 personer i FN-operasjonen MINUSMA i Mali.

Ni personer drifter den norske leiren Camp Bifrost i hovedstaden Bamako. Driften inkluderer forlegning og forpleining. Norge har et samarbeid med Belgia, Danmark, Sverige og Portugal om et kontinuerlig lufttransport-bidrag i Mali, og de andre landene bruker den norske leiren når de har ansvaret for lufttransport-bidraget.

Norge deltar dessuten med seks offiserer i MINUSMAs militære hovedkvarter i hovedstaden Bamako.

​​​​​​​​Konflikten

​​De siste årene har det hersket mye uroligheter i Mali, og da spesielt i Nord-Mali. Korrupsjon, maktmisbruk, klimatiske forandringer og utfordringer og svake statlige institusjoner, er blant de mange og kompliserte årsakene til urolighetene.

I januar 2012 ble en serie med angrep på regjeringen nord i Mali gjennomført av en gruppe Tuareger, et urfolk i Nord-Mali. Gruppen kalte seg Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA). De fikk støtte fra de islamistiske gruppene Ansar Dine, Al-Qaida og Mouvement pour l'unicíte et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).

22. mars 2012 kuppet en militær junta som kalte seg selv Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'Etat, regjeringen i et militærkupp. Juntaen besto av soldater som hadde blitt beseiret i nord. Kuppet førte til at staten i nord kollapset, noe som gjorde at MLNA overtok kontrollen over de viktige byene Kidal, Gao og Timbuktu nord i Mali. Ikke lenge etterpå brøt det igjen ut uro i nord, da de islamistiske gruppene vendte seg mot Tuaregene og innførte sharialover og brutale straffer.

På bakgrunn av dette satte Frankrike i 2013 inn soldater for å bistå regjeringen og gjenerobret deretter de viktige byene Timbuktu, Gao og Kidal. Frankrikes bidrag maktet på noen få uker å gjennomføre flere effektive operasjoner. Frankrike har tonet ned sitt bidrag og overlatt større deler av hold-fasen til maliske og andre styrker. 

Sikkerhetssituasjonen i Mali er krevende, men med store forskjeller mellom nord og sør.

fn-Operasjonen​

25. april 2013 vedtok FNs s​ikkerhetsråd, gjennom resolusjon 2100, operasjon MINUSMA (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali).  FN-misjonen ble bedt om å støtte politiske prosesser i landet samt å utføre en rekke sikkerhetsrelaterte oppgaver. I juli 2013 bisto styrkene med å gjennomføre et fritt, fredelig og inkluderende valg i Mali.

25. juni 2014 vedtok FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 2164 å endre mandatet. De nye oppgavene til operasjonen var å sørge for sikkerheten til og beskytte sivile, støtte nasjonal politisk dialog og forsoning, bistå i reetableringen av statlige myndigheter og gjenoppbygging av sikkerhetssektoren samt å fremme og beskytte menneskerettighetene i landet. 29. juni 2015 ble mandatet utvidet og innebefatter blant annet å støtte, monitorere og føre tilsyn med gjennomføringen av våpenhvilen samt å støtte implementeringen av fred-og forsoningsavtalen som ble vedtatt 20. juni 2015.

MINUSMA har gitt fullmakt til en total styrke på 12 680, hvorav 11 240 er militært personell og 1440 politifolk. I tillegg er et hensiktsmessig antall sivilt personell tilknyttet operasjonen.​​


Tidligere norske bidrag

I september 2013 var de fire første norske offiserene på plass i Mali. Fra 2013 til november 2015 bidro Norge med omtrent 20 offiserer i FNs informasjons- og analyseenhet ASIFU. Tre av analytikerne blir igjen i tre måneder for å sikre en god overgang med analytikerne som overtar etter Norge. 

Informasjons- og analyseenheten samler inn og analyserer informasjon fra flere aktører. Dette innebærer blant annet å se på etniske strømninger og stammemotsetninger, korrupsjon og vanstyre både i Mali og i MINUSMAS interesseområde. Hensikten er å etablere en forståelse for sikkerhetssituasjonen i Mali, noe som bidrar til å øke sikkerheten for FN-personellet i operasjonsområdet. 

I mars 2014 dro personell fra maskin- og konstruksjonskompaniet fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord til Bamako. Oppgaven deres var å sette opp norsk materiell i den multinasjonale FN-leiren som huser analyseenhetens hovedkvarter, der blant annet det norske styrkebidraget befinner seg. Kompaniet brukte seks uker på å bygge sin del av campen. Målet var å etablere campen før regntiden startet, noe de klarte med glans.  

Maskin- og konstruksjonskompaniet som holder til på Rena, har blitt benyttet i internasjonale operasjoner siden 2000-tallet. De er mest kjent for å ha bygget den norske leiren Camp Nidaros i Mazar-e Sharif i Afghanistan samt et feltsykehus i Tsjad.

2014: Støttet svensker i Timbuktu

Høsten 2014 ble det besluttet at ingeniører fra Forsvaret skulle støtte Sverige med oppbyggingen av en svensk leir i FN-operasjonen i Timbuktu nord i Mali, etter forespørsel fra Sverige. Det svenske bidraget har ansvaret for en del av informasjonsinnhentingen i analyseenheten Norge har en lederrolle i. I begynnelsen av november 2014 ble et norsk mentorteam med spesialkompetanse fra maskin- og konstruksjonskompaniet sendt til Timbuktu. Dette bidraget ble avsluttet i mars 2015.​

MINUSMA har gitt fullmakt til en total styrke på 12 680, hvorav 11 240 er militært personell og 1440 politifolk. I tillegg er et hensiktsmessig antall sivilt personell tilknyttet operasjonen.​​

2016: Det første transportfly-bidraget

I slutten av november 2015 ble en styrke etablert i Bamako for å klargjøre infrastruktur og fasiliteter for det nye norske transportflybidraget i Mali. Styrken, Theatre Enabling Force, bestod av personell fra Hærens maskin- og konstruksjonskompani på Rena, Cyberforsvarets Communication and Information System Task Groups og ledelse med stab fra Luftforsvaret.

27. januar 2016 meldte den norske styrken Norwegian Tactical Airlift Detachment (NORTAD) seg klare. ​Bidraget bestod av et C-130J Hercules transportfly og et Fly-Away Security Team fra Ørlandet. Til sammen bestod det norske styrkebidraget av omtrent 70 personer. Flyet fraktet til sammen over 550 000 kilo gods og 15 000 passasjerer til det risikoutsatte Nord-Mali. Transportflybidraget ble avsluttet i november 2016.

Norge tok i 2016 initiativ til en rotasjonsordning for transportfly i FN-operasjonen. Ordningen innebærer at MINUSMA får sammenhengende transportflykapasitet ved at Norge, Sverige, Danmark, Belgia og Portugal stiller fly til rådighet etter tur.

1. april 2019 vedtok den norske regjeringen å forlenge rotasjonsordningen med to år, til og med 2022. 

2019: Det andre transportflybidraget

Fra 15. mai til 15. november 2019 bidro Norge med ett Hercules C-130J transportfly som taktisk transportkapasitet for å frakte personell og last rundt i Mali. Detasjementet fra Norge bestod av rundt 60 kvinner og menn med bakgrunn fra ulike fagfelt som var nødvendig for å løse oppdraget. 

 

 

fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19510Det norske Hercules-flyet tok av fra Gardermoen 7. mai 2019, og landet i Bamako i Mali 8. mai. Foto: Terje Megård/media/PubImages/20190508_TM_7637.jpg
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19664/media/PubImages/20190516_ODA_9732.jpg
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19507Det norske Hercules-flyet landet i Bamako i Mali 8. mai 2019. I Camp Bifrost er det er hektiske dager med forberedelser til Norge overtar lufttransportoppdraget fra Belgia. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/2019050_ODA_6813.jpg
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19508Det norske personellet losser utstyr og ekstradeler fra flyet i Bamako. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/20190508_ODA_6935.jpg
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19509Hercules-flyet landet i Bamako i Mali 8. mai 2019. Fartøysjef Simen (til venstre) og detasjementssjef Gaute Log Størdal etter landing. Foto: Onar Digernes Aase/media/PubImages/2019050_ODA_6755.jpg

 

 

fakta_239_maliaktuelt_2319_frafgtjtilmali/aktuelt/fra-fgtj-til-mali/media/PubImages/20190516_ODA_9732.jpgFra verneplikt til MaliHan er 20 år og har reist til Mali. Et land som er preget av uroligheter. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7299
fakta_239_maliaktuelt_2332_forsteoppdrag/aktuelt/forste-oppdrag/media/PubImages/20190515_ODA_8719.jpgFørste oppdragNorges transportflybidrag i Mali har fløyet sitt første oppdrag for FN.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7282
fakta_239_maliaktuelt_2329_malitef/aktuelt/mali-tef/media/PubImages/20190512_ODA_8081.jpgStyrken som gjør det muligDe har brukt de siste ukene på å legge alt rette for at det norske transportflybidraget i Mali skal bli klart for oppdrag. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7269
fakta_239_maliaktuelt_2313_norskesoldatertilmal/aktuelt/norske-soldater-til-mali-2019/media/PubImages/20190508_ODA_6935.jpgNytt norsk Mali-bidrag på plassOnsdag 8. mai landet et norsk Hercules transportfly i Mali, klar for å tjenestegjøre for FN-operasjonen MINUSMA. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7235
fakta_239_maliaktuelt_2292_tilmalimederfaring/aktuelt/til-mali-med-erfaring/media/PubImages/20160921tk_R7444_oppgave4.jpgTil Mali med erfaring- Det skal drives et Luftforsvar i miniatyr her nede i Afrika. Vi skal løse oppdraget på samme gode måte som sist, sier kommandérsersjant Staale Granli.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7236
fakta_239_maliaktuelt_2291_herculesstormildogta/aktuelt/hercules-stormild-og-takeoff/media/PubImages/20190306_MBB_Z9A8530_low.jpgHercules, stormild og takeoff– ”Kontakt front!”, høres det på sambandet. Laget svarer med stormild. De skarpe smellene blir overdøvet av de mange propellene som fortsatt er i full rotasjon på flyet de er der for å beskytte.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7240
fakta_239_maliaktuelt_2177_335verdifullsamtreni/aktuelt/335-verdifull-samtrening/media/PubImages/20161216tk_R4794.jpgVerdifull samtrening335 skvadronens viktigste oppgave er taktisk transportstøtte til norske styrker i inn- og utland, samt støtte til det sivile samfunn. Under øvelsen får de testet flere viktige elementer. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7237
fakta_239_maliaktuelt_2439_styrkebeskytterenema/styrkebeskytterene-mali/media/PubImages/20190829_ODA_1272.jpgStyrkebeskytterene De vokter så andre kan hvile og hente krefter til nye oppdrag under Afrikas brennhete sol i FN-operasjonen MINUSMA i Mali. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7641
fakta_239_maliaktuelt_1330_etlite,menavgjoerend/aktuelt/et-lite-men-avgjoerende-bidrag/media/PubImages/IMG_9348.jpgEt lite, men avgjørende bidragHvilken nytte gjør et enslig norsk transportfly i en omfattende FN-operasjon? – En helt avgjørende forskjell, svarer ekspert.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7242
fakta_239_maliaktuelt_1523_flygerherculesmali/aktuelt/flyger-hercules-mali/media/PubImages/hercules_cockpit_natt.jpg– Elsker livet i cockpitMen det var tilfeldigheter som gjorde at «Magnum» endte opp bak spakene på transportflyet C-130J Hercules.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7239
fakta_239_maliaktuelt_2440_norgelederanimali/aktuelt/norge-leder-an-i-mali/media/PubImages/20190911_ODA_5770.jpgNorge leder an Med godt samarbeid, tolk, håndtegn, kodeord og øvelser sikrer det norske detasjementet gode sikkerhetsrutiner i Camp Senou i Mali. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7643
fakta_239_maliaktuelt_1130_malimedaljer/aktuelt/mali-medaljer/media/PubImages/Rune%20Jakobsen.jpgHedret for Mali-innsats Aldri før har det vært satt i gang en analyseenhet i en FN-operasjon. Norge og Nederland har sørget for at dette har blitt en realitet, og nå hedres tolv norske soldater for innsatsen. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=375
fakta_239_maliaktuelt_1566_hovedstyrkenimaliven/aktuelt/hovedstyrken-i-mali-vender-hjem/media/PubImages/IMG_0977.jpgHovedstyrken i Mali vender hjem24.november ble det norske transportbidraget i FN-operasjonen MINUSMA i Mali avsluttet etter 11 måneders tjeneste i det afrikanske landet.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=374
fakta_239_maliaktuelt_1730_støttertransportflyb/aktuelt/støtter-transportflybidraget-i-mali/media/PubImages/22032017_inm0115.JPGStøtter transportflybidraget i MaliDet norske forsvarspersonellet som drifter Camp Bifrost i Bamako i Mali, jobber lange dager i stekende varme for at FNs operasjon MINUSMA skal kunne opprettholde det viktige transportflybidraget. fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=373
fakta_239_maliaktuelt_2447_støttekvinnen/aktuelt/støttekvinnen/media/PubImages/20190911_ODA_5744.jpgViktig støttespillerUten Jessica (22) blir det vanskelig å løse oppdraget Norge har for FN i Mali.fakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7642

Publisert 11. august 2014 12:08. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 21. november 2019 15:02.