fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=891Norsk personell frakter rent vann med lastebil fra et sted til et annet inne i Camp Bifrost, Mali/media/PubImages/22032017_inm0115.JPG
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=892 Norsk personell som jobber i det militære hovedkvarteret til FN-operasjonen MINUSMA i Mali /media/PubImages/22032017_inm9885.JPG
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=893Norske mekanikere reparerer en av FNs biler i Camp Bifrost, Mali/media/PubImages/212032017_inm9817.JPG
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=894Et norsk C-130J Hercules fly fra Norwegian Tactical Airlift Detachment lander på Bamako Internationale flyplass./media/PubImages/20160921tk_R9354_.jpg
fakta_239_malifakta_239_malihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=895Det norske personellet i Camp Bifrost, Mali bor i telt/media/PubImages/22032017_inm0196_.JPG

Mali

Norge støtter myndighetene i Mali gjennom operasjon MINUSMA.

​​​​​​​​Norges bidrag

Norge har deltatt i operasjonen siden 2013. I dag stiller Norge med ni personer som understøtter de øvrige nasjonene som er stasjonert i Camp Bifrost med drifting av leir, herunder forlegning og forpleining.  Personellet legger dermed forholdene til rette for at Portugal kan drifte det taktiske transporflyppdraget for FN-operasjonen MINUSMA.

Norge deltar med fire offiserer i MINUSMAs militære hovedkvarter i hovedstaden Bamako.

I tillegg stiller Norge med to analyseoffiserer som jobber ved informasjon-og analyseenheten ASIFU (All Sources Information Fusion Unit) som driver med informasjonsinnhenting for FN-operasjonen. Analyseoffiserene konverteres til stabsoffiserer ved MINUSMAs militære hovedkvarter fra midten av august 2017.

Transportflybidraget

I slutten av november 2015 ble en styrke etablert i Bamako for å klargjøre infrastruktur og fasiliteter for det nye norske transportflybidraget i Mali. Styrken, Theatre Enabling Force, bestod av personell fra Hærens maskin- og konstruksjonskompani på Rena, Cyberforsvarets Communication and Information System Task Groups og ledelse med stab fra Luftforsvaret.

Den 27.januar 2016 meldte den norske styrken Norwegian Tactical Airlift Detachment (NORTAD) seg klare. ​Bidraget bestod av et C-130J Hercules transportfly og et Fly-Away Security Team fra Ørlandet. Til sammen bestod det norske styrkebidraget av omtrent 70 personer.  Flyet fraktet til sammen over 550.000 kilo gods og 15.000 passasjerer til det risikoutsatte Nord-Mali. Transportflybidraget ble avsluttet i november 2016.

Norge tok i 2016  initiativ til en rotasjonsordning for transportfly i  FN-operasjonen. Ordningen innebærer at MINUSMA får sammenhengende transportflykapasitet i perioden 2016-2018, ved at Norge, Sverige, Danmark, Belgia og Portugal stiller fly til rådighet etter tur. I juni 2017 tilbød Norge FN å forlenge rotasjonsordningen med to år, til og med 2020. Dette innebærer at Norge har tilbudt å sende et transportfly for seks måneder i 2019 samt å videreføre driften av Camp Bifrost i den maliske hovedstaden Bamako ut 2020. I dag er det Danmark som stiller med transportfly i rotasjonsordningen.

​​​​​​​​​Konflikten

​​De siste årene har det hersket mye uroligheter i Mali, og da spesielt i Nord-Mali. Korrupsjon, maktmisbruk, klimatiske forandringer og utfordringer og svake statlige institusjoner, er blant de mange og kompliserte årsakene til urolighetene.

I januar 2012 ble en serie med angrep på regjeringen nord i Mali gjennomført av en gruppe Tuareger, et urfolk i Nord-Mali. Gruppen kalte seg Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA). De fikk støtte fra de islamistiske gruppene Ansar Dine, Al-Qaida og Mouvement pour l'unicíte et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).

22. mars 2012 kuppet en militær junta som kalte seg selv Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'Etat, regjeringen i et militærkupp. Juntaen besto av soldater som hadde blitt beseiret i nord. Kuppet førte til at staten i nord kollapset, noe som gjorde at MLNA overtok kontrollen over de viktige byene Kidal, Gao og Timbuktu nord i Mali. Ikke lenge etterpå brøt det igjen ut uro i nord, da de islamistiske gruppene vendte seg mot Tuaregene og innførte sharialover og brutale straffer.

På bakgrunn av dette satte Frankrike i 2013 inn soldater for å bistå regjeringen og gjenerobret deretter de viktige byene Timbuktu, Gao og Kidal. Frankrikes bidrag maktet på noen få uker å gjennomføre flere effektive operasjoner. Frankrike har tonet ned sitt bidrag og overlatt større deler av hold-fasen til maliske og andre styrker. 

Sikkerhetssituasjonen i Mali er krevende, men med store forskjeller mellom nord og sør.

fn-Operasjonen​

25. april 2013 vedtok FNs s​ikkerhetsråd, gjennom resolusjon 2100, operasjon MINUSMA (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali).  FN-misjonen ble bedt om å støtte politiske prosesser i landet samt å utføre en rekke sikkerhetsrelaterte oppgaver. I juli 2013 bisto styrkene med å gjennomføre et fritt, fredelig og inkluderende valg i Mali.

25. juni 2014 vedtok FNs sikkerhetsråd gjennom resolusjon 2164 å endre mandatet. De nye oppgavene til operasjonen var å sørge for sikkerheten til og beskytte sivile, støtte nasjonal politisk dialog og forsoning, bistå i reetableringen av statlige myndigheter og gjenoppbygging av sikkerhetssektoren samt å fremme og beskytte menneskerettighetene i landet. 29. juni 2015 ble mandatet utvidet og innebefatter blant annet å støtte, monitorere og føre tilsyn med gjennomføringen av våpenhvilen samt å støtte implementeringen av fred-og forsoningsavtalen som ble vedtatt 20. juni 2015.

MINUSMA har gitt fullmakt til en total styrke på 12 680, hvorav 11 240 er militært personell og 1440 politifolk. I tillegg er et hensiktsmessig antall sivilt personell tilknyttet operasjonen.​​

Tidligere norske bidrag

I september 2013 var de fire første norske offiserene på plass i Mali. Fra 2013 til november 2015 bidro Norge med omtrent 20 offiserer i FNs informasjons- og analyseenhet ASIFU. Tre av analytikerne blir igjen i tre måneder for å sikre en god overgang med analytikerne som overtar etter Norge. 

Informasjons- og analyseenheten samler inn og analyserer informasjon fra flere aktører. Dette innebærer blant annet å se på etniske strømninger og stammemotsetninger, korrupsjon og vanstyre både i Mali og i MINUSMAS interesseområde. Hensikten er å etablere en forståelse for sikkerhetssituasjonen i Mali, noe som bidrar til å øke sikkerheten for FN-personellet i operasjonsområdet. 

I mars 2014 dro personell fra maskin- og konstruksjonskompaniet fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord til Bamako. Oppgaven deres var å sette opp norsk materiell i den multinasjonale FN-leiren som huser analyseenhetens hovedkvarter, der blant annet det norske styrkebidraget befinner seg. Kompaniet brukte seks uker på å bygge sin del av campen. Målet var å etablere campen før regntiden startet, noe de klarte med glans.  

Maskin- og konstruksjonskompaniet som holder til på Rena, har blitt benyttet i internasjonale operasjoner siden 2000-tallet. De er mest kjent for å ha bygget den norske leiren Camp Nidaros i Mazar-e Sharif i Afghanistan samt et feltsykehus i Tsjad.

Støttet svensker i Timbuktu

Høsten 2014 ble det besluttet at ingeniører fra Forsvaret skulle støtte Sverige med oppbyggingen av en svensk leir i FN-operasjonen i Timbuktu nord i Mali, etter forespørsel fra Sverige. Det svenske bidraget har ansvaret for en del av informasjonsinnhentingen i analyseenheten Norge har en lederrolle i. I begynnelsen av november 2014 ble et norsk mentorteam med spesialkompetanse fra maskin- og konstruksjonskompaniet sendt til Timbuktu. Dette bidraget ble avsluttet i mars 2015.​


 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Hvordan forberede seg?<img alt="" src="/media/PubImages/utreise20130515th_%201214.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hvordan forberede seg?Her får du noen tips til hvordan du kan forberede deg på det som venter.http://forsvaret.no/tjeneste/familier/hjemmehelt/forberedelse
Leirbyggerne hedret for innsatsen<img alt="" src="/media/PubImages/20160205tk_R3350_03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Leirbyggerne hedret for innsatsenFredag 5. februar kom enheten som har bygget basen Norge opererer fra i Mali, hjem igjen. Under en seremoni på Gardermoen fikk de heder for innsatsen. http://forsvaret.no/aktuelt/medaljeseremoni-tef
Travelt i Mali<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_19667.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Travelt i MaliDet norske C-130J Hercules transportflyet har fløyet over 1000 mennesker siden oppdraget startet i februar. http://forsvaret.no/aktuelt/travelt-i-mali

Publisert 11. august 2014 12:08. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 23. juni 2017 13:48.