Luftbilde av SNMCMG1 i Østersjøen / SNMCMG1 in Baltic seaLuftbilde av SNMCMG1 i Østersjøen / SNMCMG1 in Baltic seahttp://forsvaret.no/media/PubImages/SNMCMG1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=177SNMCMG1 in the Baltic Sea in 2014. Photo: Frederick A. Bakken
Fartøyene i Standing NATO Mine Counter Measure Group 1 fortøyd sammen i Østersjøen. Fra v. ENS Admiral Cowan, HNoMS Otra, HNoMS Valkyrien, HNLMS Makkum og BNS Bellis.Fartøyene i Standing NATO Mine Counter Measure Group 1 fortøyd sammen i Østersjøen. Fra v. ENS Admiral Cowan, HNoMS Otra, HNoMS Valkyrien, HNLMS Makkum og BNS Bellis.http://forsvaret.no/media/PubImages/20140429-FRAF-3100A-225.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=175
SNMCMG1 in formation one 01 MAY 2014SNMCMG1 in formation one 01 MAY 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/20140501-RNONB-211361945.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=176

Minerydderstyrken

Miner er fortsatt en trussel i maritim krigføring. Norge bidrar med både fartøy og personell i NATOs stående minerydderstyrker.

Standing Nato Mine Counter Measures Group 1 er en av NATOs to stående minerydderstyrker. Den sjøgående multinasjonale styrken kan delta og bidra i en rekke ulike oppdrag nesten hvor som helst i verden.

NATOs stående minerydderstyrke ble opprettet i Belgia 11. mai 1973 og fikk navnet Standing Naval Force Channel. Navnet ble senere endret til Mine Counter Measure Force North, før den fikk navnet Standing NATO Mine Counter Measure Group 1. 

Opprettelsen av styrken var en anerkjennelse av viktigheten av å beskytte de strategisk viktige sjøveiene mot en eventuell minetrussel. 

I tillegg var, og er det fortsatt, enorme mengder miner og annen type ammunisjon og sprenglegemer som ligger igjen etter to verdenskriger. 

Miner er fortsatt en aktuell trussel i maritim krigføring. Mange stater har kapasitet til å legge ut sjøminer – som er en effektiv måte å stenge havner, kanaler og sjøveier på.

Operasjonen

Minerydderstyrke-gruppen kan utføre alt fra humanitære oppgaver til oppdrag med høy intensitet.

Styrken kan deployere på kort varsel og kan være et viktig bidrag i sjømilitære operasjoner. Styrken fjerner jevnlig sjøminer fra tidligere konflikter og bidrar dermed til å redusere risikoen for maritim aktivitet og til miljømessig opprydning.

I tillegg til minerydding, er styrkens hovedoppgaver å patruljere farvannet i Nord-Europa for å vise tilstedeværelse samt å overvåke skipstrafikken for å få en situasjonsforståelse om hva som foregår ute på havet og i havner. 

Styrken ledes av Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) som har hovedkvarter i Mons i Belgia. Den daglige driften er delegert til Natos maritime kommando i Northwood i Storbritannia.

Bidraget

Norge har vært en viktig bidragsyter i Natos stående minerydderstyrke siden 1984. Norge ledet styrken i 1998–99, 2004–05, 2012 og 2014.

Norge deltar i dag i styrken med minesveiperen KNM Otra.

 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Natos hurtige reaksjonsstyrke<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_1236.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Natos hurtige reaksjonsstyrkeI 2015 var Telemark bataljon og flere andre støtteavdelinger i Brigade Nord i Nato-beredskap.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/natos-hurtige-reaksjonsstyrke
Styrkebeskytterene <img alt="" src="/media/PubImages/20190829_ODA_1272.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Styrkebeskytterene De vokter så andre kan hvile og hente krefter til nye oppdrag under Afrikas brennhete sol i FN-operasjonen MINUSMA i Mali. http://forsvaret.no/styrkebeskytterene-mali
Hjemkomsten<img alt="" src="/media/PubImages/hjemkomsttkvetR1073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HjemkomstenEndelig hjemkomst! Nå skal hverdagen bli som før, men det er ikke alltid like lett å få til.http://forsvaret.no/tjeneste/familier/hjemmehelt/etter

Publisert 2. mai 2014 09:32.. Sist oppdatert 3. juni 2020 14:25.