Stabsjef, Oberst Petter Lindqvist foran UNMISS hovedkvarteret i Juba, Sør-Sudan / Chief of Staff, Colonel Petter Lindqvist in UNMISS headquarter in Juba, South SudanStabsjef, Oberst Petter Lindqvist foran UNMISS hovedkvarteret i Juba, Sør-Sudan / Chief of Staff, Colonel Petter Lindqvist in UNMISS headquarter in Juba, South Sudanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkunR0858.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=179Norwegian Colonel Petter Lindqvist served as Chief of Staff at the UNMISS Headquarters in Juba, South Sudan in 2013/14. Photo: Torbjørn Kjosvold
Kommandør Per Gunnar Nikolaisen ute på det lokale markedet i Malakal, Sør-Sudan / Captain Per Gunnar Nikolaisen out on the local marked in Malakal in South SudanKommandør Per Gunnar Nikolaisen ute på det lokale markedet i Malakal, Sør-Sudan / Captain Per Gunnar Nikolaisen out on the local marked in Malakal in South Sudanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkunR0202.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=181
En norsk offiser ankommer UNMISS`s sitt hovedkvarter i Juba i Sør-Sudan tidlig på morgenen / A Norwegian officer arrive UNMISS headquarter in Juba, South Sudan in a early morningEn norsk offiser ankommer UNMISS`s sitt hovedkvarter i Juba i Sør-Sudan tidlig på morgenen / A Norwegian officer arrive UNMISS headquarter in Juba, South Sudan in a early morninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkunR8995.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=182

Sør-Sudan

Siden 2011 har Norge bidratt med militært personell i Sør-Sudan gjennom FN-styrken United Nations Mission in South Sudan.

​​​​​​​​​Sør-Sudan ble verdens yngste nasjon da det formelt løsrev seg fra Sudan etter en folkeavstemning 9. juli 2011. FN hadde en ledende rolle i gjennomføring av fredsavtalen mellom partene i et område som har vært preget av nærmere 50 år med borgerkrig.

I 2005 ble det signert en fredssamtale mellom Sudan og den militærpolitiske bevegelsen i sørlige del av landet under navnet Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM). Avtalen markerte et skille i en borgerkrig som hadde vart siden 1983.

I etterkant av løsrivelsen i 2011 oppsto det uenighet mellom Sudan og Sør-Sudan som følge av delte meninger i grensespørsmål og særlig fordeling av oljeressursene i området. Størsteparten av oljen befinner seg i Sør-Sudan, mens de eneste oljerørledningene går gjennom Sudan ut til kysten. Forholdet mellom Sør-Sudan og Sudan er i dag skiftende og preget av friksjon. 

Interne problemer

Sør-Sudan ble kort tid etter løsrivelsen preget av interne problemer. Det er dette som har dannet grunnlaget for FN-misjonens ansvar og arbeidsoppgaver. Det har vært en rekke etniske konflikter mellom forskjellige stammer og grupperinger i landet. Dette har gitt utslag på politisk plan og i hverdagslige situasjoner. I tillegg er det ulike væpnede militsgrupper med varierende motivasjon og agenda som opererer i grenseområdene til Sør-Sudan. Særlig utbredt er kvegtyveri, noe som har ført til en rekke flere voldelige sammenstøt og påfølgende kjedereaksjoner. Enkelte områder er derfor spesielt usikre og urolige.

Etter å ha fastslått at situasjonen i Sør-Sudan kunne utgjøre en trussel mot fred og sikkerhet i regionen, opprettet FN gjennom resolusjon 1996 United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) i juli 2011. Hovedhensikten med UNMISS var å støtte verdens yngste nasjon i sin statsoppbygging, sikre fred i området, beskytte sivile og legge til rette for humanitært arbeid.

Beskytter sivilbefolkningen

Da situasjonen forandret seg gjennom interne stridigheter, vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 3125 og senere resolusjon 2155 i 2014. Resolusjonene gir UNMISS rom til å bruke alle nødvendige midler for å kunne beskytte sivilbefolkningen, overvåke og etterforske brudd på menneskerettigheter, skape muligheter for drift av nødhjelp samt støtte implementeringen av fredsavtalen. Den siste resolusjonen økte også bidraget. Det militære bidraget består nå av opptil 12 500 personell, og politibidraget opp til 1323 personell.

Norges bidrag​

I dag stiller Forsvaret med til sammen 17 stabsoffiserer i UNMISS. 13 av offiserene jobber ved FN-operasjonens hovedkvarter i Juba mens de resterende er stasjonert ved operasjonens sektorhovedkvarter. Stabsoffiserene har ansvaret for personell, operasjoner, planlegging, trening, opplæring og militær informasjon. Perioden hver enkelt offiser tjenestegjør ute varierer mellom 6 måneder og ett år.

 Andre internasjonale operasjoner

 

 

Styrkebeskytterene <img alt="" src="/media/PubImages/20190829_ODA_1272.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Styrkebeskytterene De vokter så andre kan hvile og hente krefter til nye oppdrag under Afrikas brennhete sol i FN-operasjonen MINUSMA i Mali. http://forsvaret.no/styrkebeskytterene-mali
Historisk medaljeutdeling<img alt="" src="/media/PubImages/120615recsyr001.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Historisk medaljeutdelingDet sivile mannskapet på «Taiko» fikk fredag Forsvarets operasjonsmedalje for sin innsats i transporten av kjemiske stridsmidler ut av Syria.http://forsvaret.no/aktuelt/historisk-medaljeutdeling
Norsk hjelp til kurdiske styrker<img alt="" src="/media/PubImages/netttkirakC8140.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk hjelp til kurdiske styrkerKampen mot ISIL pågår for fullt i Nord-Irak. Norske soldater gir kurdiske styrker viktig opplæring for å overvinne en felles fiende.http://forsvaret.no/aktuelt/norsk-hjelp-til-kurdiske-styrker

Publisert 20. oktober 2014 18:40.. Sist oppdatert 24. januar 2020 10:48.