fakta_777_bahrainfakta_777_bahrainhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22243Kommandørkaptein Christine Reinboth, tidligere stabsoffiser ved Combined Maritime Forces. Foto: CMF/media/PubImages/cmf 7.jpg
fakta_777_bahrainfakta_777_bahrainhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22245Kanadiske marinestyrker bidro til CMFs operasjoner i mars og april 2019. Foto: CMF/media/PubImages/cmf 5.jpeg
fakta_777_bahrainfakta_777_bahrainhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22246Gruppebilde av staben i Combined Maritime Forces utenfor US Naval Forces hovedkvarter. Foto: CMF/media/PubImages/cmf 8.jpg

Bahrain

Norge deltar med én stabsoffiser i Combined Maritime Forces i Bahrain.

Norge har siden 2013 hatt én stabsoffiser i Combined Maritime Forces i Bahrain. I tillegg til å være norsk Senior National Representative (SNR) ved den amerikanske marinebasen National Support Activity Bahrain, har den norske representanten en sentral stilling i organisasjonens hovedkvarter som sjef for «Engagement and Regional Cooperation».

Stillingen er sentralt plassert i staben og har ansvar for engasjementsaktiviteter for ledelsen både på kort og lang sikt. Rådgivning innen strategisk kommunikasjon og utarbeidelse av talepunkter inngår som en del av arbeidsoppgavene. Staben preges av å være en bredt sammensatt internasjonal stab. De nærmeste medarbeiderne til den norske offiseren er fra Seychellene og Jordan.

Operasjonen

Combined Maritime Forces er en amerikanskledet koalisjon bestående av 33 frivillige land fra alle verdens kontinenter. Styrken ble opprettet i 2001 med et mål om å bekjempe trusselen fra internasjonal terrorisme i det maritime domenet.  

Operasjonens hovedoppgaver i dag er å jobbe mot terrorisme (gjennom blant annet å forhindre ulike typer smugling), forhindre piratvirksomhet, fremme regionalt samarbeid og arbeide for et trygt maritimt miljø. Styrken har også mulighet til å bidra ved miljøkriser og humanitære kriser.

Operasjonsområdet dekker Rødehavet, Adenbukta, Det somaliske bassenget, Det nordarabiske hav, Omanbukta samt store deler av Det indiske hav og Persiabukta. 

Organisasjonen ledes av et hovedkvarter (Combined Maritime Forces Headquarters), og har tre ulike operasjonsstyrker under seg. Combined Task Force 150 bekjemper terrorisme på havet. I praksis handler dette om å jobbe for å hindre terrororganisasjoner i å skaffe seg inntekter fra smugling av narkotika og våpen. Combined Task Force 151 har som målsetting å bekjempe piratvirksomhet, og jobber i tett samarbeid med EU Naval Force om dette, mens Combined Task Force 152 har ansvaret for maritime sikkerhetsoperasjoner inne i Persiabukta. 

Du finner mer informasjon om Combined Maritime Forces på deres hjemmeside.

Publisert 14. mai 2020 14:39. av Ina Nyås Moe/Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 14. mai 2020 17:22.