Baltic Air Policing - Kalles på vingene av NatoBaltic Air Policing - Kalles på vingene av Natohttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=102https://www.youtube.com/watch?v=Iny4RQ1wJBI&feature=youtu.be
Norge overtok Baltic Air Policing oppdraget i dag 30 april 2015, etter Italia. Her er leder for detachmentet oberstløytnant Ivar Magne Sten og hans Italienske forgjenger foran et av de norske F-16 og et av de Italienske Eurofighter flyene på Siauliai AirNorge overtok Baltic Air Policing oppdraget i dag 30 april 2015, etter Italia. Her er leder for detachmentet oberstløytnant Ivar Magne Sten og hans Italienske forgjenger foran et av de norske F-16 og et av de Italienske Eurofighter flyene på Siauliai Airhttp://forsvaret.no/media/PubImages/8tkbapR4132.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2541Lieutenant Colonel Ivar Magne Stene forgjenger foran et av de norske F-16 og et av de Italienske Eurofighter flyene på Siauliai Air
Norge stiller med F-16 jagerfly for NATO´s Baltic Air Policing som operer ut fra Siauliai Air Base i Litauen, tekniske mannskaper og piloter er på konstant 15 minutters beredskap under detasjementet som skal vare i 4 måneder / Norway using F-16 fighters iNorge stiller med F-16 jagerfly for NATO´s Baltic Air Policing som operer ut fra Siauliai Air Base i Litauen, tekniske mannskaper og piloter er på konstant 15 minutters beredskap under detasjementet som skal vare i 4 måneder / Norway using F-16 fighters ihttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkbapR4499.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2537
Norge stiller med F-16 jagerfly for NATO´s Baltic Air Policing som operer ut fra Siauliai Air Base i Litauen, tekniske mannskaper og piloter er på konstant 15 minutters beredskap under detasjementet som skal vare i 4 måneder / Norway using F-16 fighters iNorge stiller med F-16 jagerfly for NATO´s Baltic Air Policing som operer ut fra Siauliai Air Base i Litauen, tekniske mannskaper og piloter er på konstant 15 minutters beredskap under detasjementet som skal vare i 4 måneder / Norway using F-16 fighters ihttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkbapMG_7003.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2540
Norge stiller med F-16 jagerfly for NATO´s Baltic Air Policing som operer ut fra Siauliai Air Base i Litauen, tekniske mannskaper og piloter er på konstant 15 minutters beredskap under detasjementet som skal vare i 4 måneder / Norway using F-16 fighters iNorge stiller med F-16 jagerfly for NATO´s Baltic Air Policing som operer ut fra Siauliai Air Base i Litauen, tekniske mannskaper og piloter er på konstant 15 minutters beredskap under detasjementet som skal vare i 4 måneder / Norway using F-16 fighters ihttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkbapR4136.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2539
Norge overtok Baltic Air Policing oppdraget i dag 30 april 2015, etterfulgt av Italia. Her er to Italienske Eurofighter (i midten) og to Norske F-16 i en formasjon over Siauliai Air Base i Litauen under sermonien / Two Italian (aircraft in middle) EurofiNorge overtok Baltic Air Policing oppdraget i dag 30 april 2015, etterfulgt av Italia. Her er to Italienske Eurofighter (i midten) og to Norske F-16 i en formasjon over Siauliai Air Base i Litauen under sermonien / Two Italian (aircraft in middle) Eurofihttp://forsvaret.no/media/PubImages/tkbapR3540.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2538

Baltic Air Policing

Frå 1. mai til 31. august 2015 vakta det norske luftforsvaret baltisk luftrom.

​​ Dei baltiske landa Estland, Litauen og Latvia har vore medlemmar av Nato-alliansen ​sidan 2004, men manglar sjølv kapasitetane som trengst for å drive Air Policing (luftkontroll) av eige territorium. Derfor handterer andre Nato-land denne kapasiteten beredskapen, Quick Reaction Alert (QRA), på rundgang.

1. mai tok Noreg over QRA-beredskapen frå Italia ved Šiauliai Air Base i Litauen. I tillegg bidrog Storbritannia frå sin etablerte base, Ämari Air Base i Estland, saman med belgiske F-16-fly stasjonert i Polen. 

​​​​– Dette viser det solide Nato-samarbeidet i praksis. Alliansen er der han trengst, og vi tek eit tak for fellesskapen, seier detasjementsjef major Ivar Magne Stene, den første av tre som leia oppdraget i Baltikum.

​​Kontroll- og varsl​ingsbidrag

​​​Oppdraget vara i fire månadar og blei avslutta 31. august. Det norske bidraget omfatta fire F-16-jagarfly, kor to stod parate kontinuerleg. I tillegg sende Luftforsvaret tre liaisonoffiserar til kontroll- og varslingsstasjonen i Karmelava i Litauen.

– Oppdraget er set opp med rundt 70 personar, men rullering gjer at nærare 300 personar kjem til å tenestegjere i Litauen gjennom hele oppdraget, fortel Stene.

Noreg har tidlegare delteke med Air Policing i Baltikum i 2005 og i 2007–08.​

​mange fagfolk ​​

132 luftving ved Bodø hadde oppsettingsansvaret, medan Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) leia oppdraget undervegs. 

Personell frå eit breitt bransjespekter deltok. Mellom anna frå dei to basane med F-16 stasjonert i Bodø og på Ørland, og mannskap frå andre luftvenger. I tillegg sende Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Forsvarets sanitet folk til Baltikum.

– Vi er stolte av å kunne bidra til Baltic Air Policing og det gode Nato-samarbeidet. Det er eit samarbeid som er viktigare enn nokon gong, ut frå den krevjande tryggingspolitiske utviklinga i Europa, sa generalmajor Per-Egil Rygg, generalinspektøren for Luftforsvaret då oppdraget starta i mai. ​​​

Publisert 27. mars 2015 14:27.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:33.