Fregatten KNM Roald Amundsen forlater kaien i Oslo havn / Frigatte HNoMS Roald Amundsen in Oslo harbourFregatten KNM Roald Amundsen forlater kaien i Oslo havn / Frigatte HNoMS Roald Amundsen in Oslo harbourhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170116LTR_9884.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8560Fregatten KNM Roald Amundsen leder Natos stående marinestyrke: SNMG1. Foto: Lars Røraas, Forsvaret
Flaggkommandør Ole Morten Sandquist tar over som styrkesjef for SNMG1 med KNM Roald Amundsen som Kommando fartøy. / Ole Morten Sandquist takes over as Force Commander of SNMG1 with KNM Roald Amundsen as Command shipFlaggkommandør Ole Morten Sandquist tar over som styrkesjef for SNMG1 med KNM Roald Amundsen som Kommando fartøy. / Ole Morten Sandquist takes over as Force Commander of SNMG1 with KNM Roald Amundsen as Command shiphttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170116LTR_9601.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8633Flaggkommandør Ole Morten Sandquist er styrkesjef for SNMG1.Foto: Lars Røraas / Forsvaret

Fregattstyrken

Norge deltar i en av Natos stående maritime fregattstyrker, Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1).

Styrken er en del av Natos Responce Force, som er alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. Natos maritime styrker består av to fregatt-og destroyerstyrker og to stående minerydderstyrker.

Norge har fra 14.januar 2017 ledet Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1). Styrken består av fregatter, destroyere og ett logistikkfartøy. Den norske fregatten KNM Roald Amundsen er flaggskip fram til juli. Da tar fregatten KNM Otto Sverdrup over som kommandoskip.

Operasjonsområdet vil i hovedsak være i Nord-Europa, Nord-Atlanteren og Østersjøen. I løpet av våren er det planlagt at styrken skal delta i øvelsene Dynamic Guard, Joint Warrior, Baltops og Dynamic Mongoose.

Flaggkommandør Ole Morten Sandquist ledet hele styrken frem til juli. Da overtok flaggkommandør Petter Kammerhuber ledelsen over styrken. Styrkesjefen har med seg en egen stab på 18 offiserer fra flere nasjoner, som kommer i tillegg til den norske fregattens mannskap på i overkant av 120 personer.Publisert 3. september 2015 14:47. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 26. juli 2017 08:33.