fakta_565_fregattstyrkenfakta_565_fregattstyrkenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17138Fregatten KNM Helge Ingstad deltar i NATOs fregatt-og destroyerstyrke i 2018./media/PubImages/20171120MN_2223.jpg

Fregattstyrken

Norge deltar i en av Natos stående maritime fregattstyrker, Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1).
Styrken er en del av NATO Responce Force, som er alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. NATOs maritime styrker består av to fregatt-og destroyerstyrker og to stående minerydderstyrker.
 
Fra september til desember 2018 deltar Norge med fregatten KNM Helge Ingstad. Styrken er ledet av Danmark med kommandostøttefartøyet HDMS Esbern Snare som flaggskip og den danske flaggkommandøren Carsten Fjord-Larsen som styrkesjef.
 
Operasjonsområdet vil i hovedsak være i Nord-Europa. I løpet av høsten skal styrken delta på NATO-øvelsen Trident Juncture.

Norge har hatt kommandoen over NATO Standing Maritime Group 1 tre ganger, sist gang i 2017 hvor Norge for første gang hadde kommando over styrken i et helt år.
 Publisert 3. september 2015 14:47. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 20. juli 2018 09:46.