fakta_565_fregattstyrkenfakta_565_fregattstyrkenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17138Fregatten KNM Helge Ingstad deltar i NATOs fregatt-og destroyerstyrke i 2018./media/PubImages/20171120MN_2223.jpg

Fregattstyrken

Norge deltok i en av Natos stående maritime fregattstyrker, Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1).
Styrken er en del av NATO Responce Force, som er alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. NATOs maritime styrker består av to fregatt-og destroyerstyrker og to stående minerydderstyrker.
 
Fra september til desember 2018 deltar Norge med fregatten KNM Helge Ingstad. Styrken er ledet av Danmark med kommandostøttefartøyet HDMS Esbern Snare som flaggskip og den danske flaggkommandøren Carsten Fjord-Larsen som styrkesjef.
 
Operasjonsområdet vil i hovedsak være i Nord-Europa. I løpet av høsten skal styrken delta på NATO-øvelsen Trident Juncture.

Norge har hatt kommandoen over NATO Standing Maritime Group 1 tre ganger, sist gang i 2017 hvor Norge for første gang hadde kommando over styrken i et helt år.
 
Historikk

NATOs stående maritime styrke består av to fregatt- og destroyerstryker og to minerydderstyrker. Styrkene skal være blant alliansens viktigste verktøy for rask innsats dersom kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. SNMG1 er en av de to fregatt-og destroyerstyrkene, og ble etablert i 1968 som Standing Naval Force Atlantic. SNMG1 fikk sitt nåværende navn i 2005. Styrken har hatt deltagere fra de fleste av NATOs medlemsland, men antall enheter som til enhver tid seiler i gruppen har vært varierende.

Norge har hatt jevnlig deltagelse i styrken siden oppstarten og ledet styrken i 2013, 2014 og 2017.

Styrkens oppdrag

Styrken skal bidra med tilstedeværelse og situasjonsforståelse, samt være i stand til å delta i operasjoner. Styrken skal være en del av NATOs beredskap og skal kunne håndtere hendelser i fred, krise og krig på kort varsel. Den skal også vise alliansens evne til samarbeid, samt fremme alliansens forhold til partnernasjoner gjennom besøk og utveksling.

Styrken ledes av styrkesjefen, som er underlagt Supreme Allied Commander Europe. Den daglige driften er delegert til NATOs maritime kommando i Northwood, Storbritannia.Publisert 3. september 2015 14:47. av Ina Nyås Moe. Sist oppdatert 31. januar 2019 13:32.