fakta_662_litauen04251226fakta_662_litauen04251226http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2014https://youtu.be/QLUiPjbaogg

Litauen

Norge bidrar fra slutten av mai 2017 med et mekanisert kompani til Litauen som en del av NATOs operasjon Enhanced Forward Presence.

​​​​​Den norske styrken består av 200 menn og kvinner fra Hæren. Majoriteten av soldatene tilhører Telemark bataljon. De blir imidlertid støttet av soldater fra hele Brigade Nord, herunder ildledere, miltærpoliti, sambandsstøtte, logistikk og ingeniører.

Styrken har med seg stridsvogner, CV90 kampvogner, stormingeniørvogner, ingeniørpanservogner, bropanservogner (broleggere), bergepanservogner, ildledervogner, lette terrengkjøretøy, gravemaskiner og kommando- og kontrollvogner.

Oppdraget varer i seks måneder.

Forsterket nærvær

Under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble det besluttet at alliansen skulle forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. Tilstedeværelsen er et defensivt tiltak som understreker alliansens vilje til kollektivt forsvar.

Enhanced Forward Presence består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon i Litauen, hvor også Nederland og Belgia deltar. Bidraget går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.

Viktig øving

Styrken som Norge inngår i, skal holde til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius.

I april 2017 ble det sendt ut et lite forparti til Rukla som skal sørge for at alt er klart når den norske hovedstyrken kommer på plass i slutten av mai.

Under deployeringen vil de norske styrkene blant annet delta på to h​ovedøvelser. Den første øvelsen foregår i juni og har til hensikt å sertifisere styrken.

Publisert 26. april 2017 10:37. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 29. august 2017 14:36.