fakta_662_litauen04251226fakta_662_litauen04251226http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7569/media/PubImages/20180119tk_I3541-2.jpg

Litauen

Norge bidrar med en styrke på rundt 30 soldater i NATOs operasjon Enhanced Forward Presence i Litauen.

Under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble det besluttet at alliansen skulle forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. Tilstedeværelsen er et defensivt og beroligende tiltak som understreker alliansens vilje til kollektivt forsvar.

Enhanced Forward Presence består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon i Litauen.

Bidraget

Fra januar 2018 har det norske bidraget bestått av rundt 30 soldater fra en oppklaringsenhet fra Hæren.Den norske styrken bidrar med informasjonshenting for NATOs Enhanced Forward Presence i Baltikum og Polen. Informasjonen vil bidra til å skape situasjonsbilde og forståelse slik at beslutningsgrunnlaget for ledelsen skal være best mulig.

Styrken som Norge inngår i holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius. Her vil de trene og øve sammen med soldater fra Belgia, Frankrike, Kroatia, Luxemburg, Nederland, Tyskland samt vertslandet Litauen. Bidraget går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.

Major Christian Berglund Markussen er sjef for det norske styrkebidraget som vil være stasjonert i Litauen fram til sommeren 2018.

Mekanisert kompani

Norge har bidratt i Enhanced Forward Presence siden våren 2017. I april 2017 ankom et forparti Rukla for å sørge for at alt var på plass til hovedstyrken var på plass i mai.

Fra mai til desember 2017 bidro Norge med et mekanisert kompani som bestod av 200 menn og kvinner fra Hæren. Majoriteten av soldatene tilhørte Telemark bataljon. De ble imidlertid støttet av soldater fra hele Brigade Nord, herunder ildledere, militærpoliti, sambandsstøtte, logistikk og ingeniører.

Styrken hadde med seg stridsvogner, CV90 kampvogner, stormingeniørvogner, ingeniørpanservogner, bropanservogner (broleggere), bergepanservogner, ildledervogner, lette terrengkjøretøy, gravemaskiner og kommando- og kontrollvogner.

 


Publisert 26. april 2017 10:37. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 22. januar 2018 13:39.