fakta_662_litauen04251226fakta_662_litauen04251226http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7569/media/PubImages/20180119tk_I3541-2.jpg

Litauen

Fra juli 2018 bidrar Norge med en styrke på rundt 10 soldater i NATOs operasjon Enhanced Forward Presence i Litauen.

Under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble det besluttet at alliansen skulle forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. Tilstedeværelsen er et defensivt og beroligende tiltak som understreker alliansens vilje til kollektivt forsvar.

Enhanced Forward Presence består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon i Litauen.

Bidraget

Fra slutten av juli vil Norge bidra med omtrent 10 soldater til Enhanced Forward Presence.  Personellet kommer hovedsakelig fra Hærens artilleribataljon og har som hovedoppgave å yte bekjempelse- og beslutningsstøtte til den NATO-ledede operasjonen.

Styrken som Norge inngår i holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius. Her vil de trene og øve sammen med soldater fra Belgia, Frankrike, Tsjekkia, Luxemburg, Nederland, Tyskland samt vertslandet Litauen. Bidraget går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.

Tidligere bidrag

Norge har bidratt i Enhanced Forward Presence siden våren 2017. I april 2017 ankom et forparti Rukla for å sørge for at alt var på plass til hovedstyrken var på plass i mai.

Fra mai til desember 2017 bidro Norge med et mekanisert kompani som bestod av 200 menn og kvinner fra Hæren. Majoriteten av soldatene tilhørte Telemark bataljon. De ble imidlertid støttet av soldater fra hele Brigade Nord, herunder ildledere, militærpoliti, sambandsstøtte, logistikk og ingeniører.

Styrken hadde med seg stridsvogner, CV90 kampvogner, stormingeniørvogner, ingeniørpanservogner, bropanservogner (broleggere), bergepanservogner, ildledervogner, lette terrengkjøretøy, gravemaskiner og kommando- og kontrollvogner.

Fra januar til slutten av juni 2018 bestod det norske bidraget av i overkant av 30 soldater fra en oppklaringsenhet fra Hæren. Den norske styrken bidro med informasjonshenting for NATOs Enhanced Forward Presence i Baltikum og Polen. Informasjonen bidro til å skape situasjonsbilde og forståelse slik at beslutningsgrunnlaget for ledelsen ble best mulig.

 

 

 

 


Publisert 26. april 2017 10:37. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 31. januar 2019 14:02.