fakta_662_litauen04251226fakta_662_litauen04251226http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7569/media/PubImages/20180119tk_I3541-2.jpg

Litauen

I 2019 bidrar Norge med 13 soldater til NATOs operasjon Enhanced Forward Presence i Litauen.

Under NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble det besluttet at alliansen skulle forsterke sitt militære nærvær i Baltikum og Polen. Tilstedeværelsen er et defensivt og beroligende tiltak som understreker alliansens vilje til kollektivt forsvar.

Enhanced Forward Presence består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper som holder til i Latvia, Litauen, Estland og Polen. Det norske bidraget inngår i en tyskledet multinasjonal bataljon i Litauen.

Bidraget

Norge har per våren 2019 rundt 13 soldater på plass i den tysk-ledede stridsgruppen i Litauen. Styrken som Norge inngår i, holder til i en litauisk garnison i Rukla, omtrent ni mil utenfor hovedstaden Vilnius.

Nordmennene trener og øver sammen med soldater fra Belgia, Island, Tsjekkia, Nederland, Tyskland samt vertslandet Litauen. Bidraget går på rotasjon mellom alliansens medlemsland.

Tidligere bidrag

Norge har bidratt i Enhanced Forward Presence siden våren 2017. I april 2017 ankom et forparti Rukla for å sørge for at alt var på plass til hovedstyrken var på plass i mai.

Fra mai til desember 2017 bidro Norge med et mekanisert kompani som bestod av 200 menn og kvinner fra Hæren. Majoriteten av soldatene tilhørte Telemark bataljon. De ble imidlertid støttet av soldater fra hele Brigade Nord, herunder ildledere, militærpoliti, sambandsstøtte, logistikk og ingeniører.

Styrken hadde med seg stridsvogner, CV90 kampvogner, stormingeniørvogner, ingeniørpanservogner, bropanservogner (broleggere), bergepanservogner, ildledervogner, lette terrengkjøretøy, gravemaskiner og kommando- og kontrollvogner.

Fra januar til slutten av juni 2018 bestod det norske bidraget av i overkant av 30 soldater fra en oppklaringsenhet fra Hæren. Den norske styrken bidro med informasjonshenting for NATOs Enhanced Forward Presence i Baltikum og Polen. Informasjonen bidro til å skape situasjonsbilde og forståelse slik at beslutningsgrunnlaget for ledelsen ble best mulig.

Fra slutten av juli 2018 bidro Norge med omtrent 10 soldater. Personellet kommer hovedsakelig fra Hærens artilleribataljon og har som hovedoppgave å yte bekjempelse- og beslutningsstøtte operasjonen.

Publisert 26. april 2017 10:37. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 12. april 2019 14:16.