fakta_669_tritonfakta_669_tritonhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=425/media/PubImages/Triton IMG_0342.JPG

Triton

Forsvaret støtter politiet med nødvendige ressurser i operasjon Triton i Middelhavet.

Operasjonen

Operasjon Triton har som hovedformål å drive grensekontroll, bekjempe menneskesmugling og å redde mennesker i havsnød. Operasjonen foregår i det sentrale Middelhavet mellom Nord-Afrika og Italia.

Operasjonen ledes av Italia og er en Frontex EU-/Schengen yttergrenseoperasjon. Frontex er EUs organ for ytre grensekontroll. På grunn av den sterkt økende trafikken av migranter over Middelhavet etablerte Frontex grensekontrolloperasjoner i Hellas, Italia/Malta og Spania.

Regjeringen vedtok i april 2015 at Norge skulle sende et skip til Middelhavet for å delta i Operasjon Triton. Den 13. mai samme år undertegnet Justisdepartementet en kontrakt med rederiet Siem-Meling DA om leie av supply-skipet Siem Pilot. Skipet seilte fra Norge 31. mai 2015.

I mai 2017 overtok fartøyet Olympic Commander, som drives av Olympic Nor AS, for Siem Pilot. 

Bidraget

Bidraget er basert på innleie av et sivilt fartøy med sivilt kjernemannskap, med tillegg av personell fra både justis- og forsvarssektoren. Den operative virksomheten ledes av politiet, og Forsvaret støtter med nødvendige ressurser. I dag bidrar Forsvaret med 10 personer i operasjon Triton.Publisert 2. juni 2017 08:41. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter.