ØvelserØvelserhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sbr_pbn_23.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=695For at Forsvaret skal gjennomføre operasjoner på en best mulig måte, er vi nødt til å øve så realistisk som mulig. Det er viktig å trene avdelinger og kapasiteter slik at vi forsikrer oss om at de virker i en reell situasjon. illustrasjonsbilde fra øvelse cold response med CV90 stormpanservogn og soldater fra panserbataljonen

​​​​​​​​​​​​I 2013 startet Forsvaret med et øvingskonsept som kalles fellesoperative arenaer. Her samkjøres de ulike forsvarsgrenene og trener sammen, også kalt en fellesoperativ øvelse.

Slike øvelser skaper bedre samarbeid mellom grenene, og vi oppnår større effekt ved at for eksempel landoperasjoner settes sammen med sjøoperasjoner.

De største øvelsene ledes av Forsvarets operative hovedkvarter. Vinterøvelsen Cold Response, som blir gjennomført i Norge annet hvert år, er et eksempel på en fellesoperativ øvelse. Her trener flere nasjoner sammen på et på et oppdiktet scenario, og styrkene øver sammen på land, i lufta og i sjøen.

Den største øvelsen som er gjennomført innen fellesoperative arenaer hittil, er øvelse Vestland, som ble gjennomført i Hordaland i 2013. Her deltok over 3200 personell fra Norge og våre allierte. I 2015 deltok 5000 soldater fra Forsvaret på øvelsen Joint Viking, som også er en del av øvingskonseptet.

Misjonsspesifikke øvelser

Noen øvelser er misjonsspesifikke. Da Forsvaret bidro med å eskortere kjemiske stridsmidler ut av Syria, trente mannskapet om bord på fregatten KNM «Helge Ingstad» og kystvaktfartøyet «Andenes» på hvordan de skulle løse oppdraget før de la fra kai i Norge.

Forsvaret øver ikke bare før operasjoner, men også underveis til et oppdrag, eller under en operasjon. Da norske jagerfly var i skarp beredskap som en del av Natos hurtige reaksjonsstyrke på Island en periode i 2014, benyttet de samtidig anledningen til å samtrene med andre nasjoner under øvelsen Iceland Air Meet.

Styrkeoppbygging

Generalinspektørene i Forsvaret har ansvaret for å bygge opp styrkene og sørge for at soldatene er godt nok trent til at Forsvarets operative hovedkvarter kan sende dem ut i nasjonale og internasjonale operasjoner. 

Avdelingene i Forsvaret trener derfor kontinuerlig. Forsvaret trener også stridsteknisk, der soldatene blant annet lærer å være ute i felten samt bataljon- og brigadeøvelser der vi øver på manøvre, systemer og kommando og kontroll.

 Aktuelle øvelser

 

 

forsvaret_40_øvelserfakta_736_northernwind/fakta/aktivitet/ovelser/northern-wind/media/PubImages/20190308FR_-6271.jpgNorthern WindØvelse Northern Wind i Norrbotten i Sverige er en internasjonal øvelse, hvor både luft og bakkestyrker deltar. Fra Norge deltar Hæren med store deler av Brigade Nord, sammen med elementer fra 339-skvadronen i Luftforsvaret. Øvelsen foregår fra 18. – 27. mars 2019.forsvaret_40_øvelserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7107
forsvaret_40_øvelserfakta_653_tridentjuncture/øvelse/media/PubImages/DSC_4518_2.jpgØvde på forsvaret av NorgeFor å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte. Derfor var Norge høsten 2018 vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. forsvaret_40_øvelserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7105
forsvaret_40_øvelserforsvaret_53_samaritan/fakta/aktivitet/ovelser/samaritan/media/PubImages/sanitetssoldat-i-luftforsvaret-2.jpgSamaritanØvelse Samaritan er en masseskadeøvelse hvor sivile og militære deltakere trener på å ivareta skadde, døde og pårørende. forsvaret_40_øvelserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7108