ØvelserØvelserhttp://forsvaret.no/media/PubImages/sbr_pbn_23.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=695For at Forsvaret skal gjennomføre operasjoner på en best mulig måte, er vi nødt til å øve så realistisk som mulig. Det er viktig å trene avdelinger og kapasiteter slik at vi forsikrer oss om at de virker i en reell situasjon. illustrasjonsbilde fra øvelse cold response med CV90 stormpanservogn og soldater fra panserbataljonen

​​​​​​​​​​
En helt sentral av Forsvarets virksomhet er jevnlige øvelser. Ikke minst er det viktig at grenene som Luftforsvaret, Hæren, Sjøforsvaret, Heimevernet trener sammen – i såkalte fellesoperative øvelser. Slike øvelser skaper bedre samarbeid mellom grenene, og vi oppnår større effekt ved at for eksempel landoperasjoner settes sammen med sjøoperasjoner.

De største øvelsene ledes av Forsvarets operative hovedkvarter. Vinterøvelsen Cold Response, som blir gjennomført i Norge annet hvert år, er et eksempel på en fellesoperativ øvelse. Her trener flere nasjoner sammen på et på et oppdiktet scenario, og styrkene øver sammen på land, i lufta og i sjøen.

Misjonsspesifikke øvelser

Noen øvelser er misjonsspesifikke. Da Forsvaret bidro med å eskortere kjemiske stridsmidler ut av Syria, trente mannskapet om bord på fregatten KNM «Helge Ingstad» og kystvaktfartøyet «Andenes» på hvordan de skulle løse oppdraget før de la fra kai i Norge.

Forsvaret øver ikke bare før operasjoner, men også underveis til et oppdrag, eller under en operasjon. Som for eksempel under Iceland Air Policing vinteren 2020, når norske kampfly er i skarp beredskap for å overvåke og beskytte islandsk luftrom på oppdrag for NATO.

Styrkeoppbygging

Sjefene for de ulike grenene i Forsvaret har ansvaret for å bygge opp styrkene og sørge for at soldatene er godt nok trent til at Forsvarets operative hovedkvarter kan sende dem ut i nasjonale og internasjonale operasjoner. 

Avdelingene i Forsvaret trener derfor kontinuerlig. Forsvaret trener også stridsteknisk, der soldatene blant annet lærer å være ute i felten samt bataljon- og brigadeøvelser der vi øver på manøvre, systemer og kommando og kontroll.

 Aktuelle øvelser

 

 

forsvaret_40_øvelserfakta_653_tridentjuncture/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/media/PubImages/DSC_4518_2.jpgØvelser i ForsvaretFor å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er vi i Forsvaret avhengige av å øve sammen med våre allierte.forsvaret_40_øvelserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7105
forsvaret_40_øvelserforsvaret_44_coldresponse/coldresponse/media/PubImages/20160204WS-1.jpgCold Response 2020I mars 2020 gjennomførte Forsvaret deler av øvelsen Cold Response sammen med allierte og partnere. Øvelsen gikk inn i avslutningsfasen tidligere enn planlagt grunnet koronaviruset. forsvaret_40_øvelserhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7800