fakta_502_acefakta_502_acehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19136/media/PubImages/ACE170526jm_137_low.jpg

Arctic Challenge Exercise

Norge, Finland og Sverige arrangerer øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) fra 20. mai til 5. juni.

Under den multinasjonale øvelsen vil det være med over tusen deltakere og over hundre militære fly. Hovedaktiviteten vil være i Bodø, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland. 

PLANLEGGER SAMMEN

Årets Arctic Challenge Exercise er den fjerde øvelsen i rekken som Norge, Finland og Sverige organiserer og planlegger sammen. Øvelsen har foregått hvert andre år siden 2013. I år er den ledet av det svenske luftforsvaret, som har hovedansvar for øvelsen.

– Vi har arrangert denne øvelsen i mange år og vi er veldig godt koordinert med våre naboland. Dette er en veldig stor og viktig øvelse for oss i Luftforsvaret, hvor vi får både planlagt, trent og debreifet sammen etter øvelse, forteller brigader Hans Ole Sandnes ved nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC).

ACE er del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er samtrening mellom Finland, Norge og Sverige. På tilnærmet ukentlig basis trener landene sammen over landegrensene i oppdrag som inneholder kombinert kamptrening i luften, med utflygninger fra deres baser i nord. Å sette sammen en større øvelse med flere nasjoner involvert, gir et kostnadseffektivt treningsutbytte med bredt spekter for alle parter. Scenarioet i øvelsen tilrettelegger samtrening for multinasjonale styrker, der de øver sammen på luftoperasjoners gjennomføring i krisesituasjoner.

RESSURSSTERK DELTAKELSE

De elleve nasjonene som deltar, vil bidra med over tusen deltakere og over hundre militære fly.

Det vil være aktivitet knyttet til ACE- øvelsen både ved Ørland og i Bodø. Mest aktivitet vil det dog være i Bodø hvor brorparten av flyene vil ha tilholdssted.

– Det kommer rundt 850 gjester til Bodø. De vil bo både ved stasjonen og i byen. Både vi og Bodø by er gode på å ta i mot gjester og vi har svært gode opplevelser med slike øvelser tidligere, forteller oberstløytnant Henning Homb, som er sjef for Luftforsvarets base i Bodø.

Øvelsen varer fra den 22.mai til den 5.juni, men det vil kunne være aktivitet allerede i dagene før 17. mai og frem til øvelse starter, dog vil det ikke være øvelsesflyving verken den 17. mai eller i helgene.

– Deltagerne vil jo naturligvis ankomme øvelsen i forkant og noen av de vil også fly noen turer i området for å bli kjent. Dette vil i hovedsak skje innen for normale flytider, forteller Sandnes. Under selve øvelsen vil aktiviteten konsentreres i perioden fra 08.00- 17.00, men endringer kan forekomme, sier han. 

Han poengterer at det vil være full øvingsaktivitet fredag 30.mai som er Kristi Himmelsfartsdag, selv om dette er en helligdag. 

– Denne øvelsen er planlagt i over et år og det var denne gangen vanskelig for oss å finne et tidspunkt der vi unngikk alle helligdager. Grunnet øvelsens natur må vi øve på sommertid før midten av juni. Det vil si at vi måtte finne en periode mellom 17.mai som er vår nasjonal dag, og svenskenes nasjonaldag den 6.juni. Så derfor må publikum i øvingsområde vårt være forberedt på at det vil være øvingsaktivitet også denne dagen, forteller brigader Hans Ole Sandnes. 

MEDIEDAG 

Det vil bli arrangert en pressedag ved Luftforsvarets base Bodø torsdag den 23.mai.

Det vil ikke bli gitt tilgang for spottere på mediedagen grunnet plassbegrensinger.

Medier bes melde seg på epost med navn, kontaktnummer, navn på mediet, og kopi av gyldig ID til epost: media.ace19@gmail.com

SPOTTERDAG

Det blir også arrangert en egen spotter dag for flyspottere fredag 24. mai. Spottere bes melde seg på epost med navn, kontaktnummer, navn på mediet, og kopi av gyldig ID til epost spotters.ace@gmail.com innen 13. mai. Merk at det også her er begrensinger for antall. 

Publisert 5. juni 2015 11:51.. Sist oppdatert 26. april 2019 12:48.